Nachtzwaluw Vogelexcursie

Verslag groepsexcursie Nachtzwaluw 2017

Groeps vogelexcursie Nachtzwaluw 2017

Luisteren en kijken naar de Nachtzwaluw, dat stond ook dit jaar weer op het programma. En net als vorig jaar was het ook nu weer een prachtige avond voor een excursie. Droog en niet te veel wind. Er was weer een leuk clubje mensen op af gekomen. Iedereen was mooi op tijd op de afgesproken plek, zodat we zelfs eerder dan gepland met de excursie van start konden gaan.

Op de parkeerplaats lieten de eerste vogels zich al zien: Groenling, Geelgors en Putters. Tijdens de wandeling kwamen we meer soorten tegen, waaronder de Grasmus (‘Krasmus’), en in de verte een Roodborsttapuit. Die kon even later ook mooi even in de telescoop gezet worden. Ondertussen hoorden we Koekoek en Boompieper, en even verderop nog een Veldleeuwerik.

In het ven bleek iets verstopt te zitten aan de overkant tussen het riet. Het bleek een Dodaars te zijn. Ook deze liet zich mooi door de telescoop bewonderen, hoewel het al wat schemerig begon te worden. Tijd om naar de plek te gaan waar we de Nachtzwaluwen konden verwachten. Hier installeerden we ons, waarbij een boomstammetje als bank dienst deed en een stukje rechtopstaande stam de functie van een fauteuil kreeg. Tijdens het wachten hoorden we in de verte nog een Zanglijster zijn best doen, en hoorden we de bronstroep van een reebok. De sfeer was prima, en we konden niet wachten tot het moment dat de Nachtzwaluw ‘los’ zou gaan.

Vogelexcursie Nachtzwaluw Drenthe
Vogelexcursie Nachtzwaluw 2017

Het wachten werd beloond met de zang van 3 verschillende Nachtzwaluwen. Aan alle kanten waren ze te horen, en zo nu en dan kwam er eentje langs vliegen. Op een gegeven moment was het silhouet van een van de dieren mooi op een kale tak te zien, en even later op een andere tak. Voor een aantal mensen was het de eerste keer dat ze deze vogel hoorden en zagen.

Even na elven was het tijd om in het donker terug te lopen. Halverwege hoorden we een Sprinkhaanzanger zingen. Op dit late uur? Is dat normaal? Ja, dat is een van de vogelsoorten die tot laat in de avond of zelfs midden in de nacht zijn zang nog laat horen. Een leuke afsluiter van een geslaagde avond!

 

Waargenomen soorten Nachtzwaluw excursie:

 

1 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
2 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
3 Kievit – Vanellus vanellus
4 Houtduif – Columba palumbus
5 Koekoek – Cuculus canorus
6 Nachtzwaluw – Caprimulgus europaeus
7 Gierzwaluw – Apus apus
8 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
9 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
10 Fitis – Phylloscopus trochilus
11 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
12 Grasmus – Sylvia communis
13 Merel – Turdus merula
14 Zanglijster – Turdus philomelos
15 Roodborst – Erithacus rubecula
16 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
17 Boompieper – Anthus trivialis
18 Vink – Fringilla coelebs
19 Groenling – Chloris chloris
20 Putter – Carduelis carduelis
21 Kneu – Linaria cannabina
22 Geelgors – Emberiza citrinella

Ree – Capreolus capreolus