Grauwe Klauwier excursie 2019

Verslag Groepsexcursie ‘Op zoek naar de Grauwe Klauwier’ 29 juni 2019

Verslag van de groeps vogelexcursie ‘Op zoek naar de Grauwe Klauwier’ op 29 juni 2019

Op deze zaterdag, waarop hoge temperaturen verwacht werden, was het tijd om met een aantal vogelliefhebbers op zoek te gaan naar de Grauwe Klauwieren in Drenthe. Het was een klein groepje, en de temperatuur was met zo’n 22 graden nog heel acceptabel. Er was afgesproken op een goed te vinden plek, vanwaar we het gebied in zouden rijden voor het startpunt. Helaas vond er op de parkeerplaats een ongeval plaats, waardoor we wat later van start gingen. De deelnemers konden gelukkig nog mee met de excursie, de afhandeling zou naderhand gebeuren.

Roodborsttapuiten die jongen wegjagen

Zodra we uitstapten in het bos, lieten de vogels zich al goed horen. Onder andere Zanglijster, Zwartkop en Tjiftjaf zongen het hoogste lied. Het bleek dat geen van de deelnemers dit gedeelte van Drenthe eerder had bezocht, dus dat maakt het extra leuk. Zodra we het bos uit waren zagen we een aantal Roodborsttapuiten in het land. Het leek erop dat vader de grote jongen uit het territorium aan het wegjagen was, waarschijnlijk om aan een tweede legsel te kunnen beginnen. Door de telescoop waren de mooie kleuren van het mannetje mooi te zien. Al snel kwamen we bij een pad langs een stroompje. Hier kon de zoektocht naar de Grauwe Klauwier van start gaan. Eerst lieten een Buizerd, Grasmus, Fazant, Gaai en Boerenzwaluw zich zien, maar al snel ontdekten we het eerste mannetje Grauwe Klauwier op een paaltje. Even later liet ook het vrouwtje zich zien. Natuurlijk werden deze vogels even door de telescoop bewonderd door de deelnemers.

Jonge Grauwe Klauwieren in de Meidoorn

We liepen verder, en speurden naar het volgende paartje Grauwe Klauwieren. Deze werden vrij laag in een Meidoorn ontdekt, waar het mannetje in dook om jongen te voeren. Deze jongen waren net te zien tussen de stammetjes door. Tussen het voeren door zat het mannetje regelmatig even op de uitkijk in de top van een boom. Ondertussen was er ook steeds een Geelgors aan het zingen, en zagen we een Ooievaar vliegen, en een Blauwe Reiger verderop op het pad staan. In een struik was bovendien de gevarieerde zang van een Bosrietzanger te horen. Ook een Grote Bonte Specht kwam even voorbij vliegen, met zijn golvende vlucht. We vervolgden het pad, om het derde paartje te zoeken. Ook deze vonden we, terwijl er aan de andere kant van het water een aantal Grote Lijsters in het veld te zien waren.

Levendbarende Hagedis voor onze voeten

We staken het stroompje over en werden direct gadegeslagen door een aantal jonge runderen. Het bleken fotogenieke dames te zijn 😉

Levendbarende Hagedis
Levendbarende Hagedis

Plotseling ontdekte een deelnemer een beestje in het gras, wat snel wegkroop. Na een korte zoektocht vonden we een Levendbarende Hagedis. Deze lieten we al snel met rust, en we gingen verder met onze speurtocht naar vogels. We zagen nog een Witte Kwikstaart, een stel Kieviten hoog in de lucht en we hoorden een Boomkruiper. Toen we verder liepen ontdekten we een Boompieper in een boom, die ook mooi aan het zingen was.

Toch nog een Grauwe Vliegenvanger

We staken het pad over en gingen een stuk gemengd bos in. In de naaldbomen waren de Goudhaantjes duidelijk te horen. Ook een Boomklever liet zich horen en zien. Naast de vogels konden we ook nog genieten van een mooie paddenstoel langs het pad, een Parelamaniet.

Toen we bijna weer bij de auto’s waren, liet een Grauwe Vliegenvanger zich nog even zien. Terwijl de vogels nog druk aan het zingen waren, stapten wij in de auto’s en reden over de zandweg naar de parkeerplaats terug. De deelnemers gaven aan een leuke excursie te hebben gehad, en te hebben genoten van de vele Grauwe Klauwieren (minimaal 8). Nadat de papieren van het ongeval waren ingevuld, gingen ook de laatste deelnemers hun eigen weg weer.

Waargenomen soorten

1 Fazant – Phasianus colchicus
2 Ooievaar – Ciconia ciconia
3 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
4 Buizerd – Buteo buteo
5 Kievit – Vanellus vanellus
6 Houtduif – Columba palumbus
7 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
8 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
9 Gaai – Garrulus glandarius
10 Zwarte Kraai – Corvus corone
11 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
12 Koolmees – Parus major
13 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
14 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
15 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
16 Zwartkop – Sylvia atricapilla
17 Grasmus – Sylvia communis
18 Goudhaan – Regulus regulus
19 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
20 Boomklever – Sitta europaea
21 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
22 Spreeuw – Sturnus vulgaris
23 Merel – Turdus merula
24 Zanglijster – Turdus philomelos
25 Grote Lijster – Turdus viscivorus
26 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
27 Roodborst – Erithacus rubecula
28 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
29 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
30 Boompieper – Anthus trivialis
31 Vink – Fringilla coelebs
32 Geelgors – Emberiza citrinella

Levendbarende Hagedis – Zootoca vivipara
Ree – Capreolus capreolus