Winter op de kwelders 13-01-2024

Verslag Groepsexcursie Winter op de kwelder 13-1-24

Groepsexcursie Winter op de kwelder op 13 januari 2024.

Op de ze zaterdag de 13e gingen we op zoek naar vogels op de Friese kwelder, en dan in het bijzonder naar wintergasten. De deelnemers kwamen uit de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland. Met 5°C, windkracht 5 en zo nu en dan een spatje regen was het wel fris, maar dat is niet zo raar in januari.

Steltlopers in het hoekje

Klokslag 10 uur gingen we van start in het dorp, waar we een Koolmees hoorden zingen. Op de schoorsteen van het huis aan de dijk zat een Zilvermeeuw en als snel keken we uit over de kwelder. In de verte zat een groep Brandganzen, die even werd gechecked op een Roodhalsgans (zat er niet tussen), voordat we de dijk afliepen. Het was inmiddels al aardig hoog water, dus zat er een leuke groep vogels in het hoekje van het wad.

In eerste instantie hielden we behoorlijk afstand, maar na een aantal wandelaars met honden keken we toch dichterbij. De Steenlopers bleken helemaal niet schuw te zijn, en daartussen liepen Bonte Strandlopers en Kanoeten. Ook ontdekten we een drietal Paarse Strandlopers, leuk! Na een blik op een Scholekster liepen we terug naar de strekdam, en ontdekten we onderweg een Oeverpieper in het gras. Ook kwam een Wulp overvliegen en keken we naar een paar Rotganzen.

Drukte aan het einde van de strekdam

Terwijl we over de strekdam liepen vloog een groepje vogels over: lichte buik, kort staartje: Sneeuwgorzen. Natuurlijk hoopten we ook op Fraters en Strandleeuweriken, maar die lieten het vandaag afweten. Wel vonden we een dode Eider man langs de waterlijn.

Aan het einde van de strekdam hadden we, samen met een groep andere vogelliefhebbers, zicht op een grote groep Bergeenden, die stonden te rusten. Daarvoor stond een groep Tureluurs, en ook een tweetal Kluten was van de partij. Daar achter stonden een paar Stormmeeuwen, en zwommen er Wilde Eenden. Op een gegeven moment vlogen de kleinere vogels op. Na een laatste blik over de kwelder (waar zijn de roofvogels?) liepen we terug over de strekdam. Onderweg lieten Graspiepers zich nog horen.

Terwijl we de dijk weer over klommen hoorden we Kauwtje roepen en in het dorp werd een Ekster gezien. Op de parkeerplaats genoten we eerst even van een kop koffie met een stuk Drentse Turf, voordat we doorreden naar de volgende plek.

De kwelder van Wierum

Na een ritje van nog geen tien minuten stonden we in Wierum, waar we ook even op de kwelder gingen kijken. Ook hier troffen we Kanoet, Steenloper en Bonte Strandloper aan. We hadden nog tijd om een stuk de kwelder op te lopen, om te kijken of er verderop nog vogels te vinden waren. We zagen daar Tureluur aan de waterkant en een groep Pijlstaarten, die langs vloog. Even later kwam ook een vlucht Smienten over. Op een Zwarte Kraai na was er niets in het gras te vinden.

We liepen terug, terwijl het net begon te regenen. Bij de auto’s sloten we de excursie af. Hoewel we veel vogels niet gezien hadden, waar we wel op hadden gehoopt, gaven de deelnemers aam dat ze een fijne excursie hadden gehad.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Bergeend – Tadorna tadorna
4 Smient – Mareca penelope
5 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
6 Pijlstaart – Anas acuta
7 Eider – Somateria mollissima
8 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
9 Scholekster – Haematopus ostralegus
10 Kluut – Recurvirostra avosetta
11 Wulp – Numenius arquata
12 Steenloper – Arenaria interpres
13 Kanoet – Calidris canutus
14 Bonte Strandloper – Calidris alpina
15 Paarse Strandloper – Calidris maritima
16 Tureluur – Tringa totanus
17 Stormmeeuw – Larus canus
18 Zilvermeeuw – Larus argentatus
19 Ekster – Pica pica
20 Kauw – Coloeus monedula
21 Zwarte Kraai – Corvus corone
22 Koolmees – Parus major
23 Spreeuw – Sturnus vulgaris
24 Graspieper – Anthus pratensis
25 Oeverpieper – Anthus petrosus
26 Sneeuwgors – Plectrophenax nivalis