Vogelexcursie Friescheveen 2019

Verslag Groepsexcursie Wintergasten

Verslag Vogelexcursie Wintergasten, op 26 januari 2019. Deze groepsexcursie vond plaats bij Vennebroek en het Friese Veen, van 10.00-12.15 uur. Na een week met sneeuw, behoorlijke vorst, ijzel en regen was het vandaag een dag met regen, bij een graad of 6, en windkracht 4.

Om 10.00 uur stonden de deelnemers klaar om op stap te gaan. De stemming was opperbest, ondanks de lichte regen en de opmerking van één van de deelneemsters: ‘We zullen vast niet veel vogels zien, want er zat vanochtend ook niks in mijn tuin’. ????

Groene Specht door de telescoop

Het weiland met het ooievaarsnest was leeg, zelfs geen Nijlgans te zien. Dus op naar de overkant van de weg, naar Vennebroek. De primeur was voor een Houtduif, en ook Vink en Zwarte Kraai lieten zich al snel zien, en een Boomklever liet zich horen. In het weilandje vloog een Groene Specht naar een boom, waar deze even op de stam bleef zitten. Door de telescoop was de groene kleur en het rode petje van het dier prachtig te zien. Ook zaten er Koperwieken in het land, en kwam een Grote Bonte Specht voorbij vliegen.

We liepen verder en zagen in een ander landje een aantal Fazanten lopen. We vervolgden onze weg over het paadje naar de vogelkijkhut. Hier lagen nog wat gladde restjes sneeuw, dus moesten we even goed opletten waar we liepen.

Zeearend bij het bevroren Friese Veen

Vanuit de vogelkijkhut keken we over een kale ijsvlakte. Waar een week eerder nog volop eenden te zien waren, zat er nu niets meer. Nou ja, bijna niets… In een boom aan de andere kant van de plas bleek een Zeearend te zitten. Door zijn/haar vlekkerige patroon en een snavel, waar geel en zwart op te zien waren, en het ontbreken van de witte staart en lichte kop wisten we dat het om een jong dier ging. Ook nu werd er weer gretig gebruik gemaakt van de telescoop. Voor een aantal deelnemers kon de dag niet meer stuk! Een minuut of 10 later, toen iedereen de vogel goed gezien had, ging hij/zij op de wieken, en verdween uit het zicht. We waren op het juiste moment op de juiste plek geweest!

Zeearend Friescheveen
Zeearend Friescheveen

Verbazing in Het Blik

De route ging verder langs Het Blik, de plek waar jarenlang de vuilstort van de stad Groningen is geweest. De deelnemers waren zeer verbaasd dat in zo’n mooi gebied zoveel troep was gestort. Als je het niet weet, dan zie je het niet, totdat er een boom omwaait, en de potten en pannen onder de wortelkluit te zien zijn. Ondertussen lieten Keep en Sijs zich horen.

Deelnemers bij Het Blik
Deelnemers bij Het Blik

Ganzen en eenden in de Oosterpolder

We liepen het pad verder en kwamen op de dijk uit. Onderweg liet een Winterkoning zich horen en zien. Vanaf de dijk waren er een Knobbelzwaan en Wilde Eenden te zien en door de telescoop konden de deelnemers goed het verschil zien tussen de Kolganzen en de Grauwe Ganzen. In de verte zat een Buizerd op een paaltje.

Toen we bij een klein bosje aankwamen, waar een aantal Elzen stonden, vloog er net een wolk Sijsjes en Putters in. Iets lager in de takken liet een Gaai zich zien. We liepen verder en hoorden in een naaldboom een Goudhaantje. Natuurlijk werd er even naar het beestje gezocht, en gelukkig liet deze zich ook zien.

De jarige trakteert

We liepen het laatste stuk terug naar de parkeerplaats, en daar werd iedereen voorzien van een lekkere warme kop chocolademelk met slagroom, aangevuld met een stuk Drentse Turf (Birds4You.nl bestaat deze maand 3 jaar, en wie jarig is trakteert…). Dat ging er in als koek!

Omdat de plas van het Friese Veen dichtgevroren was, kregen de deelnemers de optie om nog even mee te rijden naar de Piccardthofplas. Deze plas bleef langer open bij vorst, en een dag eerder zaten daar heel veel vogels op de plas.

Grote Zaagbekken op de Piccardthofplas

Alle deelnemers gingen mee, en al snel stonden we bij het vogelkijkscherm. Op de plas dreven heel veel Smienten, een paar Futen, Meerkoeten, Kuifeenden, Wilde Eenden en ook nog een aantal Grote Zaagbekken. De Nonnetjes, die er een dag eerder nog wel zaten, waren nu helaas niet te zien. Op een steiger zaten nog wel een aantal Aalscholvers op een rij.

Deze aanvulling werd door de deelnemers zeer gewaardeerd. Ondanks de regen was het een geslaagde en gezellige ochtend geweest, met een aantal leuke soorten vogels.

Waargenomen soorten

1  Grauwe Gans – Anser anser 
2  Kolgans – Anser albifrons 
3  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
4  Smient – Mareca penelope 
5  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
6  Kuifeend – Aythya fuligula 
7  Grote Zaagbek – Mergus merganser 
8  Fazant – Phasianus colchicus 
9  Fuut – Podiceps cristatus 
10  Grote Zilverreiger – Ardea alba 
11  Aalscholver – Phalacrocorax carbo 
12  Zeearend – Haliaeetus albicilla 
13  Buizerd – Buteo buteo 
14  Meerkoet – Fulica atra 
15  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 
16  Houtduif – Columba palumbus 
17  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 
18  Groene Specht – Picus viridis 
19  Gaai – Garrulus glandarius 
20  Kauw – Coloeus monedula 
21  Zwarte Kraai – Corvus corone 
22  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus 
23  Koolmees – Parus major 
24  Goudhaan – Regulus regulus 
25  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
26  Boomklever – Sitta europaea 
27  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
28  Merel – Turdus merula 
29  Koperwiek – Turdus iliacus 
30  Roodborst – Erithacus rubecula 
31  Vink – Fringilla coelebs 
32  Keep – Fringilla montifringilla 
33  Putter – Carduelis carduelis 
34  Sijs – Spinus spinus