Groeps Vogelexcursie Zuidlaardermeer 10 juni 2021

Verslag Groepsexcursie Zuidlaardermeer 10-6-21

Verslag van de Groeps vogelexcursie Zuidlaardermeer op 10 juni 2021.

Vandaag stond de eerste groeps vogelexcursie van 2021 op het programma. Deze was van 13.00-16.30 uur rondom het Zuidlaardermeer. Het was 26 graden Celsius, windkracht 2 en onbewolkt.

De eerste lifers: Roerdomp en Witwangstern

De deelnemers waren mooi op tijd dus konden direct een aantal leenkijkers en coronadoppen worden uitgedeeld, terwijl een aantal deelnemers ook nog even van het laatste stukje van de gedeeltelijke zonsverduistering genoten. Daarna gingen we van start met een wandeling bij Leinijk. We hoorden direct al Tjiftjaf en Zwartkop en na een paar passen in het Riet ook de Rietzanger. Ook kwam er een Koekoek overvliegen en zagen we een Rietgors in een struikje zitten. Deze kon door de deelnemers mooi door de telescoop worden bekeken.

Rietgors in beeld
Rietgors in beeld

Vanaf het bruggetje zagen we de eerste Witwangsterns, Visdiefjes en een Bruine Kiekendief. Een aantal mensen zag een Kleine Bonte Specht overvliegen, terwijl een Fitis volop zong vanuit de bomen. Ook hoorden we de ‘hoemp’ van een Roerdomp en het typische geluid van een Snor. We liepen door naar de uitkijktoren, waar we o.a. Brandgans en Scholekster zagen.

Nieuwsgierige Nederlandse Landgeiten

Toen we doorliepen en de bocht om gingen zagen we een familie Roodborsttapuit, met in ieder geval 2 jongen. De Grauwe Ganzen hadden wat meer jongen, die liepen in ganzenpas naar het water. Ondertussen werden wij bekeken door de groep geiten, die in het gebied loopt.

De Gele Kwikstaart viel trouwens ook in de smaak bij de deelnemers. Bij de auto’s genoten we eerst even van een beker koffie/thee en een stuk Drentse Turf voordat we naar het volgende punt gingen.

Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart

Een Steltkluut heeft echt hele lange poten!

Na een korte rit stonden we op een dijk met een prachtig uitzicht over een nat gebied. Hier werden de telescopen direct op een nestelende Steltkluut en een Kleine Plevier gezet. Sommigen vonden de Steltkluut op een mini-Ooievaar lijken. Ook Zomertaling, Wintertaling en Grutto konden worden bewonderd, en natuurlijk ook de Geoorde Fuut en nog een paar andere soorten eenden. Na een blik op een Roek en een Buizerd stapten we weer in en reden we naar de andere kant van het meer.

Kijken naar Kleine Plevier
Kijken naar Kleine Plevier

Witwangsterns dippen kikkers in het water

Aan het eind van de gravelweg troffen we al snel een Blauwborst, die zich ook de telescoop liet bekijken. Ook hier zagen we Witwangsterns vliegen, die vooral kikkers bleken te vangen en ze dan in het water dipten terwijl ze verder vlogen.

We liepen nog even naar de andere kant van de dijk, waar de Witwangsterns wel heel dichtbij kwamen langsvliegen. In de verte zagen we Tafeleend en in het bosje langs de dijk zong een Bosrietzanger. De Knobbelzwaan bleek nog 4 jongen bij zich te hebben. Op de valreep kwamen er nog twee Zwarte Sterns langs vliegen, waardoor we vanmiddag drie soorten sterns hadden gezien (de Witvleugelstern liet zich niet zien helaas).

Knobbelzwaan met jongen
Knobbelzwaan met jongen

Gemaal Onnerpolder als afsluiter

De meeste deelnemers reden nog even mee naar het Gemaal Onnerpolder, waar nog even door de telescopen werd gekeken naar de vele Geoorde Futen en de broedende Witwangsterns. Daarna was het tijd om elkaar gedag te zeggen. De deelnemers hadden het erg leuk gevonden en iedereen had minstens één nieuwe soort in zijn/haar leven gezien.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Zomertaling – Spatula querquedula
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Tafeleend – Aythya ferina
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Koekoek – Cuculus canorus
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
17 Scholekster – Haematopus ostralegus
18 Steltkluut – Himantopus himantopus
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Kleine Plevier – Charadrius dubius
21 Grutto – Limosa limosa
22 Tureluur – Tringa totanus
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Visdief – Sterna hirundo
25 Witwangstern – Chlidonias hybrida
26 Zwarte Stern – Chlidonias niger
27 Ooievaar – Ciconia ciconia
28 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
29 Roerdomp – Botaurus stellaris
30 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
31 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
32 Buizerd – Buteo buteo
33 Kleine Bonte Specht – Dryobates minor
34 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
35 Roek – Corvus frugilegus
36 Zwarte Kraai – Corvus corone
37 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
38 Fitis – Phylloscopus trochilus
39 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
40 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
41 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
42 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
43 Zwartkop – Sylvia atricapilla
44 Tuinfluiter – Sylvia borin
45 Grasmus – Curruca communis
46 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
47 Spreeuw – Sturnus vulgaris
48 Merel – Turdus merula
49 Blauwborst – Luscinia svecica
50 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
51 Huismus – Passer domesticus
52 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
53 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
54 Vink – Fringilla coelebs
55 Rietgors – Emberiza schoeniclus