Vogelexcursie Nachtzwaluw

Verslag Nachtzwaluw excursie

Verslag van de Nachtzwaluw excursie 18 juni 2016

Start van de Nachtzwaluw excursie

Op zoek naar de Nachtzwaluw excursie, de eerste excursie die speciaal voor één soort vogel was opgesteld. En dan ook nog eentje die voor een groot gedeelte in het donker zou plaatsvinden.

Om kwart voor negen stonden we zaterdagavond 18 juni op de parkeerplaats klaar. Al snel kwamen de eerste deelnemers aanrijden, en even later waren we compleet en konden we van start gaan. Vier deelnemers, die allen al de nodige ervaring met vogels hadden, maar die stonden te popelen om de Nachtzwaluw te horen, en het liefst ook te zien.

Het eerste uur was het nog licht, en hebben we de omgeving afgezocht op andere vogels. Veel Boompiepers, die een prachtige baltsvlucht lieten zien, waarbij ze al zingend als een parachute naar beneden kwamen. Ook hoorden we onderweg Geelgorzen zingen. Plotseling zagen we in de verte een roofvogel laag over het gebied vliegen. Het bleek een mannetje Grauwe Kiekendief te zijn. Toen hij wat dichterbij kwam was door de verrekijker duidelijk een blauw plaatje op zijn vleugel te zien: een wingtag. Mooie waarneming, waar we niet op gerekend hadden. Even later kregen we een Koekoek in beeld, die zich door de telescoop mooi liet bewonderen, en kort daarna was het de beurt aan een mannetje Roodborsttapuit.

De Nachtzwaluw

Ondertussen was het al iets gaan schemeren, en gingen we richting de plek waar we de Nachtzwaluw zouden verwachten. Het was nog iets te vroeg, aangezien de zon nog maar net onder was. Toch hoorden we ineens het kenmerkende geratel van de Nachtzwaluw. Hij zat in de buurt! We zijn nog iets verder gelopen over het pad, in de richting van het geluid. Verstoren wilden we niet, dus we zijn op een afstandje rustig gaan zitten. Hij liet zich meerdere keren horen, en op een gegeven moment zagen we een Nachtzwaluw vliegen, en de baltsvlucht uitvoeren, met het typische vleugelklappen en de roep die daarbij hoort. Er kwam zelfs een tweede Nachtzwaluw bij. Prachtig!

Ook hoorden we op grotere afstand nog een of twee Nachtzwaluwen ratelen, dus er zaten meer in het gebied. Terwijl we rustig op de grond zaten, in het halfduister, kwam er zelfs nog een Nachtzwaluw op 1,5 meter hoogte overvliegen. Hij vloog net niet tegen ons aan. Zo dichtbij hadden we natuurlijk wel op gehoopt, maar je weet het nooit van te voren wat vogels precies gaan doen.

Om elf uur zijn we in het donker terug gelopen naar de parkeerplaats, zodat de excursie afgerond werd op het afgesproken tijdstip. De deelnemers hadden genoten van de Nachtzwaluw excursie, dus reden we zelf ook met een tevreden gevoel naar huis.

 

Wil je ook een mooie vogelexcursie? Kijk dan een hier voor ons aanbod >>>

 

Dit vond deelneemster Ada van onze Nachtzwaluw excursie:

 
Ik vond de excursie een geweldige belevenis. Voor het eerst van mijn leven “life” de nachtzwaluw gehoord en zien baltsen.
Ook vond ik het fijn dat je ons actief informeerde over andere vogels die we hoorden/zagen.
Handig dat er zo’n mooie kijker was. Daardoor heb ik ook voor het eerst een koekoek zo duidelijk(met streepjes ☺ ) gezien.
 

 

Waargenomen soorten Nachtzwaluw vogelexcursie:

1  Kuifeend – Aythya fuligula
2  Lepelaar – Platalea leucorodia
3  Grauwe Kiekendief – Circus pygargus
4  Buizerd – Buteo buteo
5  Houtsnip – Scolopax rusticola
6  Watersnip – Gallinago gallinago
7  Koekoek – Cuculus canorus
8  Nachtzwaluw – Caprimulgus europaeus
9  Gierzwaluw – Apus apus
10  Veldleeuwerik – Alauda arvensis
11  Fitis – Phylloscopus trochilus
12  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
13  Grasmus – Sylvia communis
14  Spreeuw – Sturnus vulgaris
15  Merel – Turdus merula
16  Zanglijster – Turdus philomelos
17  Roodborst – Erithacus rubecula
18  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
19  Graspieper – Anthus pratensis
20  Boompieper – Anthus trivialis
21  Kneu – Linaria cannabina
22  Geelgors – Emberiza citrinella