Vogelexcursie Nachtzwaluw 20 juni 2020

Verslag Nachtzwaluwexcursie 20 juni 2020

Verslag van de groeps vogelexcursie ‘Op zoek naar de Nachtzwaluw’ op 20 juni 2020

Deze zaterdagavond stond van 20.45-23.30 uur in het teken van de Nachtzwaluw. Met een windstille, zonnige avond en een temperatuur van 20-12 graden was het heel aardig weer om deze soort te gaan zoeken, én te kijken welke andere vogels we nog tegenkwamen. Zoals gebruikelijk zat de excursie volgeboekt, en stonden er 8 deelnemers klaar om het gebied in te gaan.

Goudvinken en een Paapje!

Na de kennismaking en het omdoen van een paar leenkijkers werd de eerste leuke soort al gezien: een paartje Goudvink. Ondertussen liet ook een Vink zich horen. We gingen aan de wandel en hoorden een Grasmus, een zingende Fitis en Roodborst, en een roepende Tjiftjaf en een zuinige (1x roepende) Grote Bonte Specht. Ook werd er door een aantal deelnemers Grote Canadese Gans gezien. Toen we het open veld betraden zagen we een Geelgors in het topje van een boom zitten. Deze liet zich door de telescoop mooi zien, net als de Boompieper, die een boompje verder zat.

Ondertussen speurden we de sprietjes al af naar een Roodborsttapuit. Die zou er toch moeten zitten en die zagen we dus ook, net als een Kneu. Tot onze verrassing vond één van de deelnemers ook een Paapje. Leuk! Die komt een stuk minder voor in NL, maar past wel in het gebied. Beide vogels werden door de deelnemers uitgebreid bekeken door de telescoop. Ook hoorden we een Veldleeuwerik zingen boven onze hoofden.

Op het zandpad

Duikende dodaars

Plotseling dook er iemand op in camouflagekleding en een grote telelens, die aangaf een Nachtzwaluw te hebben gefotografeerd (hij hoorde hem en toen vloog hij de boom in, zodat hij gefotografeerd kon worden). Het kan niet anders of hij is van het pad afgeweken en heeft het dier laten schrikken, ze maken immers geen geluid overdag. We zijn even het pad opgelopen wat hij noemde, maar zagen geen Nachtzwaluw zitten. Wel zagen we een Boomleeuwerik zingen op een liggende dode boom. De Nachtzwaluw verstoren wilden we natuurlijk niet, dus zijn we daarna naar het ven gelopen. Hier troffen we een Dodaars aan, die flink aan het duiken was, op zoek naar eten. De Waterhoen aan de overkant wist zich iets te goed te verstoppen voor de deelnemers. De Gierzwaluwen, in de lucht, lieten zich wel goed zien.

Houtsnippen en Nachtzwaluwen in de schemering

Het was inmiddels tijd om via het pad door de boomwal naar de observatieplek te gaan. Onderweg werd er een Koekoek gehoord door één van de deelnemers, en hoorden we de eerste Nachtzwaluw zingen. We zochten een plekje aan het pad, en gingen zitten. Het eerste wat we zagen vliegen waren de muggen, maar daar was iedereen op voorbereid. Als snel vlogen er twee vogels laag langs. Waren het nou Nachtzwaluwen? Waarschijnlijk wel. Even later kwam de eerste Houtsnip overvliegen, daarvan zouden er nog een aantal volgen. Niet veel later kwam er een Nachtzwaluw vlak voor ons langs vliegen, en lieten minstens twee exemplaren hun bijzondere zang horen. Er vloog nog een paar keer een Nachtzwaluw langs, nu iets verder weg, en eentje ging in een boom zitten zingen, langs de route van de terugweg.

Het was inmiddels ook tijd om in het bijna donker terug te lopen naar de parkeerplaats, een witte mist kwam al over het veld opzetten. De conclusie was dat het best bijzonder was geweest om op zaterdagavond zo in het donker in het veld te gaan zitten, en je vrijwillig ‘lek’ te laten prikken door muggen, terwijl je luistert naar het bijzondere geluid van de Nachtzwaluw. Weer eens wat anders dan de zaterdagavond achter een scherm(pje) door te brengen 😉 De deelnemers hadden het in ieder geval een leuke avond gevonden!

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Nachtzwaluw – Caprimulgus europaeus
3 Gierzwaluw – Apus apus
4 Koekoek – Cuculus canorus
5 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
6 Houtsnip – Scolopax rusticola
7 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
8 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
9 Boomleeuwerik – Lullula arborea
10 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
11 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
12 Fitis – Phylloscopus trochilus
13 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
14 Grasmus – Sylvia communis
15 Merel – Turdus merula
16 Grote Lijster – Turdus viscivorus
17 Roodborst – Erithacus rubecula
18 Paapje – Saxicola rubetra
19 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
20 Boompieper – Anthus trivialis
21 Vink – Fringilla coelebs
22 Goudvink – Pyrrhula pyrrhula
23 Kneu – Linaria cannabina
24 Geelgors – Emberiza citrinella