Vogelexcursie Diependal & Hijkerveld 6 april 2024.jpg

Verslag Privé vogelexcursie Diependal 06-04-24 (door Henk)

Verslag Privé vogelexcursie Diependal 06 april 2024

Om 9 uur hebben we afgesproken bij Café Oranjestein en van daaruit rijden we door naar de vogelkijkhut Diependal achter de voormalige vloeivelden van Oranje.

We hebben geluk vandaag want tussen de vele dagen met regen zit vandaag een dag waarbij de temperatuur boven de 20 graden gaat komen met een stevig windje dat dan wel. Volgens de voorspellingen komt er nog een lading Saharazand mee met de warme luchtstroom die in de nacht van zaterdag op zondag wellicht door de regen naar beneden zal komen.

Met zo’n warme stroom lucht zal het mij niet verbazen dat daarop ook vogels meeliften, nu het de komende weken voor miljoenen vogels erop aan komt zo snel mogelijk naar hun broedgebieden te komen. We zijn benieuwd.

Waar we de auto’s parkeren is het al goed druk, meer dan 10 auto’s staan er al. In de bomen bij de auto horen of zien we al Winterkoning, Roodborst, Vink en Huismus. Als we het bosje voorbij lopen richting de hut zit er prachtig een mannetje Geelgors te zingen. Bij de boerderij vliegen veel Kauwen en enkele Zwarte Kraaien.

We lopen door de 165 meter lange tunnel en nemen aan het eind de wenteltrap naar boven. Het is daar al behoorlijk druk, zeker een stuk of 20 mensen houden zich er op.

Geelgors, deelnemers kijken naar Roodhalsfuut. Kleine Plevieren en Wilde Zwaan

Als eerste zien we een aantal Kleine Plevieren alarmeren en achter elkaar aanvliegen, soms zijn ze zelfs aan het baltsen. Na een kwartiertje laat een Witoogeend zich goed bekijken, hij houdt zich op tussen enkele Kuifeenden. Ook een paartje Slobeend is aan het baltsen en draait rondjes om elkaar heen. Verder zitten er Wilde Eenden, Wintertalingen en Krakeenden en Tafeleenden op de verschillende plasjes.

Kleine Plevieren zijn druk bezig met paarvorming

Op een plas met tegenlicht zwemt een onvolwassen Wilde Zwaan, nog niet veel geel op de snavel.

Een aantal mensen zit er op wacht voor de IJsvogel, die af en toe op een tak zit vlak voor de hut, maar nu in het gat in de wal is geschoten in het nest. We wachten er ook nog even op maar daar hebben we helaas de tijd niet voor en gaan bij het kijkscherm kijken.

Onderweg daar naartoe horen of zien  we ook nog Zwartkop, Koolmees, Pimpelmees, Zanglijster, Merel en Tjiftjaf. Op het water een aantal “gewone” Futen en veel Grauwe Ganzen, Meerkoeten, en Knobbelzwanen. Bij het scherm zelf is niet zo veel te zien, een Aalscholver in de boom en heel ver weg een aantal van eerder genoemde eenden.

We lopen terug en zien en horen de eerste Veldleeuweriken. En de beide deelnemers zien tot twee keer toe een IJsvogel voorbij flitsen. Ook een Torenvalk is aan het jagen.  Vanaf de vloeivelden horen we het getrompetter van een paar Wilde Zwanen die er waarschijnlijk net aan komen vliegen, het is ook de soort die hier broed als een van de weinige plekken in Nederland. Dus naast de Roodhalsfuut waar dit ook het geval is. Bij de ingang van de tunnel lopen we nu langs de andere rand van de vloeivelden, zelf kom ik hier niet zo vaak. Op de plasjes waar we op kunnen kijken zitten nog een aantal Tafel- en Kuifeenden. We horen een zang waarvan ik niet direct hoor wat het is, het blijkt dat het een Blauwborst is, die wel heel aarzelend en onzichtbaar wat geluidjes produceert. Helaas zien we hem alleen wegvliegen en krijgen we hem niet goed te zien. 

Witoogeend met Kuifeend, Roodhalsfuut, en 2 x Geelgors, vrouw en man op akker

En dan op het laatste plasje ziet een van de deelnemers als eerste de vogel waarvoor hier veel mensen naartoe komen, Een Roodhalsfuut laat zich prachtig zien. De vogel laat zelfs nog wat baltsgedrag zien. En alsof dat nog niet genoeg is zien we ook nog een tweede exemplaar, vandaar die balts. Geweldig!

Ook een groep van 18 Kramsvogels vliegt over de plasjes heen. Op het zwarte land zien we vlak bij de auto dan nog een paartje Geelgors scharrelen.

We gaan naar het tweede deel van de excursie, aan de achterkant van Diependal ligt het Hijkerveld. Daar maken we een wandeling door het bos met open heidegebiedjes ertussendoor en komen langs de schaapskooi. Hier horen en zien we ook onze eerste Fitis en Boomkruiper. Ook een Grote Lijster laat zich hier horen. Boven de bomen cirkelen een paar Buizerds in een “belletje” en miauwen er op los.

kijken naar de Dodaars, Wilde en Tafeleend en 2 keer het mannetje van de Kleine Bonte Specht

Op het eerste bosmeertje zien we een aantal Dodaars, naast wintertaling Tafeleend, Krakeend, Wilde Eend en Wintertaling en een paartje Waterhoentjes.

In het bos hoor je ook overal de roep van de Boomklever, die zich maar lastig laat zien helaas. Wat we ook vrijwel de hele wandeling horen is het gekek van de Havik. Een deelnemer heeft er waarschijnlijk even eentje gezien tussen de bomen door. In het bos staat ook iemand foto’s te maken, hij kijkt in de richting waar het gekek vandaan komt, maar hij kijkt echter naar een Vuurgoudhaantje, die we ook even zien.

Ook het KluKluKlu van de Zwarte Specht horen we en ook nog de Groene Specht van een andere kant. De specht die we wel goed zien is de Kleine Bonte Specht, een prachtig mannetje gaat van de ene naar de andere tak.

kijken naar de Veldleeuwerik en Boompieper

Als we het open veld oplopen horen en zien we meerdere Veldleeuweriken. En op de takjes in de hei zit een paartje Roodborsttapuit. Ik heb het net over de Gele Kwikstaarten met een deelnemer dat die ook nu moeten komen als een andere man tegen ons zegt dat hij ze zag bij de parkeerplaats bij de schaapskooi.

Roodborsttapuit*(vrouw), 2 x Tapuit(man) en Gele Kwikstaart bij schaap

We lopen er vlak langs en lopen toch maar even extra richting de parkeerplaats. We kijken goed tussen de schapen en zien nog geen Gele Kwikken. Wat we wel mooi zien is Tapuiten, totaal zeker 7 mannetjes, ook dus echt trek, wie weet zijn deze dus meegelift met de warme luchtstroom. Nog paar meter doorgelopen en dan zien we ze toch de Gele Kwikstaarten. Ik schat wel een stuk of 20, dus ook mooi op trek! Ook een paar Boerenzwaluwen vliegen langs.

We lopen door naar de auto en zien nog een Boomleeuwerik op een paaltje zitten te zingen. We lopen nog langs het bosmeertje van de heenweg en nu horen we de Dodaars ook.

Spreeuw en Gele Kwikstaart

Het was een geweldig mooie ochtend en de deelnemers waren ook erg enthousiast en hebben er volgens hun enorm van genoten , en nemen afscheid van elkaar. Het totaal voor vanochtend komt op een mooie 62 soorten.

Soortenlijst:

 1. Dodaars
 2. Fuut
 3. Roodhalsfuut
 4. Aalscholver
 5. Blauwe Reiger
 6. Knobbelzwaan
 7. Wilde Zwaan
 8. Grauwe Gans
 9. Wilde Eend
 10. Krakeend
 11. Slobeend
 12. Wintertaling
 13. Tafeleend
 14. Witoogeend
 15. Kuifeend
 16. Buizerd
 17. Havik
 18. Torenvalk
 19. Waterhoen
 20. Meerkoet
 21. Scholekster
 22. Kleine Plevier
 23. Kievit
 24. Witgat
 25. Zilvermeeuw
 26. Houtduif
 27. IJsvogel
 28. Zwarte Specht
 29. Groene Specht
 30. Grote Bonte specht
 31. Kleine Bonte Specht
 32. Veldleeuwerik
 33. Boerenzwaluw
 34. Boompieper
 35. Witte Kwikstaart
 36. Gele Kwikstaart
 37. Winterkoning
 38. Roodborst
 39. Blauwborst
 40. Tapuit
 41. Roodborsttapuit
 42. Zanglijster
 43. Grote Lijster
 44. Kramsvogel
 45. Merel
 46. Zwartkop
 47. Fitis
 48. Tjiftjaf
 49. Vuurgoudhaan
 50. Koolmees
 51. Pimpelmees
 52. Boomklever
 53. Boomkruiper
 54. Ekster
 55. Gaai
 56. Kauw
 57. Zwarte Kraai
 58. Spreeuw
 59. Huismus
 60. Vink
 61. Groenling
 62. Geelgors