Vogelexcursie Diependal & Hijkerveld 15 juni 2022

Verslag Privé vogelexcursie Diependal & Hijkerveld 15-6-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Diependal & Hijkerveld op 15 juni 2022.

Van 13.00-16.30 uur kwamen drie personen uit Gelderland naar Drenthe, om vogels te kijken. Eén van hen, een beginnend vogelaar, had de vogelexcursie cadeau gekregen van zijn vrouw. Hij had twee familieleden meegenomen, die al veel vaker vogels hadden gekeken. Het was er een mooie dag voor: 20 °C, licht bewolkt en windkracht 3.

Veel gele vogeltjes en een familie Roodhalsfuut

De tunnel naar de hut
De tunnel naar de hut

We begonnen in Diependal, waar we bij de parkeerplaats al een Huismus zagen. Ook hoorden we hier Roodborst, Vink, Zwartkop, Tjiftjaf, Grasmus en Zwarte Kraai. De eerste Geelgors van de middag zat in een boomtop te zingen. In de verte ontdekten we een Buizerd en boven ons hoofd was een Veldleeuwerik volop aan het zingen. Op weg naar de hut kwam Holenduif overvliegen en zagen we Kneu en Gele Kwikstaart op een hoop aarde zitten (dat bleek een favoriete uitkijkplek te zijn). Op het dak van de boerderij zaten Kauwtjes en daarna was het tijd om de tunnel in te gaan.

Vanuit de hut hadden we prachtig uitzicht over de plassen van Diependal. We zagen al snel een familie Roodhalsfuut, waar één jong bij zwom. Ook wemelde het er van de Krakeenden. In de verte stond een Lepelaar naast een Kievit te slapen, en ook vonden we daar twee Wilde Zwanen.

In het Riet zat een Rietgors en in een andere plas zwom Fuut en Wilde Eend, terwijl ondertussen een Fitis en Snor buiten de hut aan het zingen was. In de hut zat een nest met vier jonge Boerenzwaluwen, die er luid op los tjilpten als er weer een ouder met voer kwam aanvliegen.

Op een gegeven moment ontdekten we een Blauwborst, eerst alleen zingend, maar deze liet zich toch ook zien door de telescoop. Ondertussen was de Buizerd in een kale boom vlak voor de hut gaan zitten. Tijd voor een fotoshoot!

Grote Karekiet, Grauwe Klauwier en Kwartel!

Nadat we ook Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger en Oeverzwaluw hadden gezien, was het tijd om terug te lopen door de tunnel en richting het vogelkijkscherm te gaan. Onderweg zagen we veel vlinders (vooral Sint-Jaconsvlinders), juffers en libellen. Ook hoorden we een Grote Karekiet zingen.

Windmolen (door Wilfried)
Windmolen (door Wilfried)

Bij het kijkscherm zagen we een Kleine Mantelmeeuw, Tafeleend, Kuifeend en ontdekten we aan de overkant door de telescoop zelfs een mannetje Grauwe Klauwier in de struiken. Ook de Koekoek liet zich horen, voordat we over de dijk terug liepen richting de parkeerplaats. Plotseling liet een Kwartel zich luid en duidelijk horen. Hij zat dichtbij in het graan, maar liet zich natuurlijk niet zien. Dit was een ‘lifer’ voor de deelnemers, dus dat was extra leuk.

Gekraagde Roodstaart laat zich mooi zien

Vervolgens reden we naar de volgende plek, aan de rand van het Hijkerveld. Hier genoten we eerst even van een kop koffie/thee met een stukje Drentse Turf, en luisterden ondertussen naar Winterkoning en Roodborst. Daarna gingen we wandelen, waarbij we al snel een aantal Grote Bonte Spechten hoorden en zagen. Vanuit het ven hoorden we een Dodaars roepen, maar zagen hem niet. Wel zat er een Tafeleend prachtig in het zonnetje. Iets verderop vonden we een mannetje Gekraagde Roodstaart, die zich ook door de telescoop liet bewonderen. De Grauwe Vliegenvanger had daar minder zin in, die verschool zich al snel weer tussen de bladeren. We zagen nog Gaai, Zanglijster en Boompieper, roken en zagen een Grote Stinkzwam en hoorden een Groenling.

Omdat het al wat later was is de route ingekort en zijn we tussen de grafheuvels door weer terug gelopen naar de auto’s. In een veldje liet een Roodborsttapuit zich nog mooi zien en in het ven vonden we (eindelijk maar toch) de Dodaars. Met een Witte Kwikstaart op de parkeerplaats sloten we de excursie af. De deelnemers hadden het erg leuk gevonden.

Waargenomen soorten

Waargenomen soorten
1 Knobbelzwaan – Cygnus olor
2 Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
3 Krakeend – Mareca strepera
4 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
5 Tafeleend – Aythya ferina
6 Kuifeend – Aythya fuligula
7 Kwartel – Coturnix coturnix
8 Gierzwaluw – Apus apus
9 Koekoek – Cuculus canorus
10 Holenduif – Columba oenas
11 Houtduif – Columba palumbus
12 Meerkoet – Fulica atra
13 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
14 Roodhalsfuut – Podiceps grisegena
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Kievit – Vanellus vanellus
17 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
18 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
19 Lepelaar – Platalea leucorodia
20 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
21 Grote Zilverreiger – Ardea alba
22 Buizerd – Buteo buteo
23 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
24 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
25 Gaai – Garrulus glandarius
26 Kauw – Coloeus monedula
27 Zwarte Kraai – Corvus corone
28 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
29 Koolmees – Parus major
30 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
31 Oeverzwaluw – Riparia riparia
32 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
33 Fitis – Phylloscopus trochilus
34 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
35 Grote Karekiet – Acrocephalus arundinaceus
36 Snor – Locustella luscinioides
37 Zwartkop – Sylvia atricapilla
38 Tuinfluiter – Sylvia borin
39 Grasmus – Curruca communis
40 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
41 Spreeuw – Sturnus vulgaris
42 Merel – Turdus merula
43 Zanglijster – Turdus philomelos
44 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
45 Roodborst – Erithacus rubecula
46 Blauwborst – Luscinia svecica
47 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
48 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
49 Huismus – Passer domesticus
50 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
51 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
52 Boompieper – Anthus trivialis
53 Vink – Fringilla coelebs
54 Groenling – Chloris chloris
55 Kneu – Linaria cannabina
56 Geelgors – Emberiza citrinella
57 Rietgors – Emberiza schoeniclus