Vogelexcursie Diependal & Hijkerveld 22 mei 2021

Verslag Privé vogelexcursie Diependal & Hijkerveld 22-5-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Diependal & Hijkerveld op 22 mei 2021.

Omdat de weersverwachting voor de ochtend erg regenachtig was, is in overleg deze excursie een paar uur opgeschoven. Dus stonden de twee beginnende vogelaars uit Utrecht om 12.00 klaar om tot 15.30 uur Diependal en het Hijkerveld te verkennen. Het was zwaar bewolkt, 11 graden Celsius en windkracht 4.

Huiszwaluwen vlogen af en aan

Op de afgesproken plek werden de leenkijkers omgedaan en begonnen we direct met het determineren van de Huiszwaluwen (witte stuit), die ons om de oren vlogen. Daarna reden we naar het startpunt van de excursie. Hier luisterden we eert even en ontdekten al snel een Grauwe Vliegenvanger, die op een tak zat. Ondertussen zong een Veldleeuwerik al boven ons en vlogen de eerste Gele Kwikstaarten over het veld. Er bleek een Engelse Kwikstaart tussen de Gele Kwikstaarten te zitten (geel/groene kop) en ook zagen we Geelgors. We liepen verder naar de hut en bereikten deze via de tunnel.

deelnemer in de tunnel
deelnemer in de tunnel

Roodhalsfuut, Wilde Zwaan en Zomertaling!

Vanuit de hut zagen we al snel een Roodhalsfuut zwemmen, en even later ook een Wilde Zwaan (let op het geel op de snavel) en een Zomertaling, met zijn witte wenkbrauwstreep. In het midden van de plas stonden een aantal Lepelaars, waar de deelnemers duidelijk van genoten.

Vogelkijkscherm Diependal

Daarna liepen we naar het vogelkijkscherm. Onderweg hoorden we een Tuinfluiter en vlogen Gierzwaluwen in de lucht. Bij de grote plas waren in de verte Geoorde Fuut en Brilduiker te zien en dichterbij een aantal Krakeenden. Vlak voor het scherm was bovendien een Kleine Karekiet druk aan het zingen.

Terwijl we terug liepen naar de auto’s zagen we een koppeltje Kneu zitten. Daarna was het tijd voor de tweede locatie.

Gekraagde Roodstaart tussen de grafheuvels

Eerst was het tijd voor een kop koffie/thee en een lekker stukje Drentse Turf. Daarna gingen we weer aan de wandel, waarbij we al snel bij een ven kwamen. Hier bleek Tafeleend, Kuifeend en Dodaars (de vierde soort fuut van de middag) te zwemmen.

We wandelden verder en hoorden Zwartkop en Winterkoning zingen. In het veld, tussen de grafheuvels, ontdekten we een Gekraagde Roodstaart op een paaltje, die zich even mooi liet zien. Ook zagen we een Grote Lijster zitten.

Grafheuvels
Grafheuvels
Heckrund
Heckrund

We liepen door het bos, en kwamen bij het open veld uit. Hier zagen we Torenvalk en Gaai. Daarna liepen we via de schaapskooi het bos weer in. Een stukje verderop, bij een open stuk, hoorden we een Boompieper zingen. Met een laatste blik op een stel Heckrunderen kwam er tenslotte een eind aan de wandeling en zat de excursie er (ruimschoots) op.

De deelnemers gaven aan dat het mooie wandeling waren geweest, dat ze de vogelkijkhut een bijzondere ervaring hadden gevonden en dat ze verbaasd waren over het aantal vogels dat ze hadden gezien.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
4 Zomertaling – Spatula querquedula
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Tafeleend – Aythya ferina
8 Kuifeend – Aythya fuligula
9 Brilduiker – Bucephala clangula
10 Gierzwaluw – Apus apus
11 Houtduif – Columba palumbus
12 Meerkoet – Fulica atra
13 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
14 Roodhalsfuut – Podiceps grisegena
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
17 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
18 Lepelaar – Platalea leucorodia
19 Grote Zilverreiger – Ardea alba
20 Buizerd – Buteo buteo
21 Torenvalk – Falco tinnunculus
22 Gaai – Garrulus glandarius
23 Kauw – Coloeus monedula
24 Zwarte Kraai – Corvus corone
25 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
26 Koolmees – Parus major
27 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
28 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
29 Huiszwaluw – Delichon urbicum
30 Fitis – Phylloscopus trochilus
31 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
32 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
33 Zwartkop – Sylvia atricapilla
34 Tuinfluiter – Sylvia borin
35 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
36 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
37 Spreeuw – Sturnus vulgaris
38 Merel – Turdus merula
39 Zanglijster – Turdus philomelos
40 Grote Lijster – Turdus viscivorus
41 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
42 Roodborst – Erithacus rubecula
43 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
44 Huismus – Passer domesticus
45 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
46 Engelse Kwikstaart – Motacilla flava flavissima
47 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
48 Boompieper – Anthus trivialis
49 Vink – Fringilla coelebs
50 Groenling – Chloris chloris
51 Kneu – Linaria cannabina
52 Geelgors – Emberiza citrinella