Vogelexcursie Diependal & Hijkerveld 25 mei 2020

Verslag Privé vogelexcursie Diependal & Hijkerveld 25 mei 2020

Verslag van de Privé vogelexcursie Diependal & Hijkerveld op 25 mei 2020.

Voor drie vriendinnen stond er deze maandagmiddag van 13.00-16.30 uur een wandeling op de agenda, ter ere van de verjaardag van één van hen. Omdat de vogelkijkhut Diependal wegens Corona gesloten was, werd er een alternatieve route gelopen over het Hijkerveld. Dit was van te voren met hen overlegd. Het was een graad of 16, licht bewolkt en windkracht 4, dus prima vogelweer.

Jagende Boomvalk en runderen op het pad

Op de parkeerplaats hoorden we direct al de jubelende zang van een Veldleeuwerik en zagen we een Buizerd vliegen. Ook kwamen er even twee Putters langs met hun knallende kleuren. We waren net op weg toen een Boomvalk langs kwam jagen en in de lucht zijn prooi (libelle) ontdeed van z’n vleugeltjes. Ondertussen zongen de Boompiepers er volop op los, terwijl ze zo nu en dan even hun parachute-val lieten zien. Op het pad bleken een aantal runderen te staan (de grasmaaiers van het gebied), maar ze bleven rustig staan terwijl we er langs liepen.

Middag van de gele vogels, inclusief Wielewaal

We zagen een Gele Kwikstaart en plotseling liet ook een Wielewaal zich horen. En zijn gedudeljoo bleef maar doorgaan en we hoorden zelfs een andere Wielewaal er tegen in gaan! In de struikjes vonden we Grasmus, Geelgors en Grauwe Klauwier, waar we door de telescoop natuurlijk even van genoten. Opeens vloog ook de Wielewaal langs en nog geen minuut later vloog hij ook terug. Hierdoor konden we hem allemaal in de kijker krijgen, wat voor de dames een eerste keer was. Ze hadden hem wel eens gehoord, maar nog nooit gezien. Naast al deze gele verschijningen bracht een Roodborsttapuit weer wat andere kleuren in beeld.

Een stukje verderop was een ven, waar een paartje Dodaars in zwom, en waar ook weer een Grauwe Klauwier in een struikje zat. We liepen verder door een gedeelte met wat meer bomen en hoorden een Fluiter en een Gekraagde Roodstaart. Helaas lieten deze zich niet zien.

Eenden en steltlopers in de plas en een Grauwe Kiek?

We passeerden B&B Erfgoedlogies Diependal, en liepen door naar de grote plas van Diependal. Hier zagen we verschillende soorten eenden, en een aantal Kleine Plevieren tussen de Tureluur en Kieviten. Ondertussen hoorden we een Koekoek en een Rietzanger en liet een Rietgors zich nog even zien. Ineens liet een roofvogels zich kort zien: duidelijk een Kiekendief, bruin van kleur, vrij smalle vleugels en met een witte stuit. Zij was te snel uit beeld verdwenen om er zeker van te zijn, maar waarschijnlijk was het een Grauwe Kiekendief. Leuk!

Plas Diependal
Plas Diependal

We liepen verder, moesten weer even langs de runderen, en waren al snel weer bij de auto’s. Hier genoten we nog even van een kop koffie/thee met een stuk koek, terwijl een Torenvalk zich nog even liet zien. We hadden ruim 3,5 uur gedaan over 6,5 km, en de dames gaven aan genoten te hebben.

Waargenomen soorten

1  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
2  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
3  Krakeend – Mareca strepera 
4  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
5  Wintertaling – Anas crecca 
6  Kuifeend – Aythya fuligula
7  Koekoek – Cuculus canorus 
8  Dodaars – Tachybaptus ruficollis
9  Fuut – Podiceps cristatus
10  Kievit – Vanellus vanellus 
11  Kleine Plevier – Charadrius dubius 
12  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 
13  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus 
14  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
15  Grauwe Kiekendief – Circus pygargus (?)
16  Buizerd – Buteo buteo 
17  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 
18  Torenvalk – Falco tinnunculus 
19  Boomvalk – Falco subbuteo 
20  Grauwe Klauwier – Lanius collurio 
21  Wielewaal – Oriolus oriolus 
22  Zwarte Kraai – Corvus corone 
23  Koolmees – Parus major 
24  Veldleeuwerik – Alauda arvensis 
25  Boerenzwaluw – Hirundo rustica 
26  Fluiter – Phylloscopus sibilatrix 
27  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 
28  Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus 
29  Zwartkop – Sylvia atricapilla 
30  Grasmus – Sylvia communis 
31  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
32  Boomkruiper – Certhia brachydactyla 
33  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
34  Merel – Turdus merula 
35  Zanglijster – Turdus philomelos 
36  Roodborst – Erithacus rubecula 
37  Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus 
38  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola 
39  Gele Kwikstaart – Motacilla flava
40  Witte Kwikstaart – Motacilla alba 
41  Graspieper – Anthus pratensis 
42  Boompieper – Anthus trivialis 
43  Vink – Fringilla coelebs 
44  Kneu – Linaria cannabina 
45  Putter – Carduelis carduelis
46  Geelgors – Emberiza citrinella 
47  Rietgors – Emberiza schoeniclus