Vogelexcursie Drentsche Aa 16 april 2023

Verslag Privé vogelexcursie Drentsche Aa 16-4-23

Privé vogelexcursie Drentsche Aa op 16 april 2023.

Twee beginnende vogelliefhebbers uit de provincie Groningen waren vandaag naar het Drentsche Aa gebied gekomen voor een excursie van 9.00-12.30 uur. Vader had de vogelexcursie van zijn zoon gekregen, als verjaardagscadeau. Het was 9-13 °C, windkracht 3 en voornamelijk bewolkt.

Ooievaars op het dak

Op de parkeerplaats kregen beide heren een leenkijker om, en begonnen we met een paar vogels die we hoorden: Tjiftjaf, Koolmees en Zwartkop. Al snel zagen we een Groenling zitten, die zich mooi door de telescoop liet zien. Ook zaten er twee Grote Bonte Spechten achter elkaar aan in een boom op de parkeerplaats en zagen we de eerste Ooievaar (daarvan zouden we er nog heel veel zien). We liepen de parkeerplaats af en zagen een Spreeuw scharrelen in het gras en we hoorden een Roodborst zingen in een struik. Ook zagen we Merel, Boomkruiper, Pimpelmees, Vink en Putters in de bomen. Op het dak van een boerderij zat een Witte Kwikstaart en even verderop zaten een paar veel grotere zwart/witte vogels: een stel Ooievaars was bezig een nest te bouwen op de nok van het dak. Ook was een groepje Huismussen bezig op het dak en in de haag.

Genieten van Boompieper, Boomleeuwerik, Geelgors en Roodborsttapuit

We liepen verder en zagen een Boerenzwaluw langs vliegen, en er liepen Eksters in het gras tussen de runderen. Na een blik op de molen (de Zwaluw) liepen we een klein stukje bos in en hoorden we de eerste Fitis zingen. Iets verderop zong een Boompieper, en deze liet ook nog een paar keer zijn ‘parachute-vlucht’ zien, prachtig!

Zo’n honderd meter verder zong een Boomleeuwerik in een top van een boompje. Ook deze liet zich even mooi bekijken, net als een Geelgors die in een volgend boompje zat. We liepen inmiddels over de heide en na een paar lege boomtoppen was er weer eentje bezet, dit keer met een Roodborsttapuit.

Daarna doken we weer tussen de bomen en na een blik op menselijk territoriumgedrag (Eigen Weg) liepen we verder over een fietspad. We keken ondertussen uit over het stroomdal van de Drentsche Aa en konden onderweg nog even wat vogelgeluiden herhalen. Bij de boerderijen liet een Putter zich nog even heel mooi zien door de telescoop. Daarna liepen we naar de parkeerplaats en genoten we even van een kop koffie met een stuk Drentsche Turf.

Bloemen, een Bever-dam en een Alpenwatersalamander

Voor het tweede stuk van de excursie staken we de weg over naar het vlonderpad. Hier vielen direct de gele bloemen op, die links en rechts van het pad stonden (Speenkruid en Dotterbloem) en een paar witte bloemen (Grote Muur en Bosanemoon).

Op het pad tussen de bomen zaten een paar Vinken op de grond en hoorden we Roodborst en Winterkoning zingen. Iets verderop zagen we een paar Grauwe Ganzen in het land zitten en zong een Veldleeuwerik in de verte. Toen we naar de brug liepen zagen we de enorme dam die een Bever had gebouwd. Ook vonden we de knaagsporen van dit dier in een boom.

We gingen terug naar het pad, waar een Zanglijster aan de rand scharrelde. Daarna liepen we via een pad door een boomwal parallel aan de Drentsche Aa. Op een gegeven moment konden we even in het beekdal kijken, daar waar twee stromen bij elkaar komen en samen verder gaan. Toen we de planten bekeken ontdekte één van de deelnemers een zwart beestje met een knaloranje buik: een Alpenwatersalamander. Leuk, ook al was het geen vogel 😉

Welke route wordt het?

We liepen verder door de boomwal en zagen een Buizerd over de beek vliegen.

Even later stonden we voor de keuze: de beek over via de ene brug of de andere? We besloten een poging te wagen om de route via de eerste brug te nemen, maar een groep dames voor ons liet zien dat je dan behoorlijk ver weg zakt in de blubber. Dus gingen we toch maar via de drogere route terug. Dit leverde ons nog een roepende Boomklever op en een Rietgors, die verstoppertje leek te spelen in een struik. Op de parkeerplaats liet een paartje Fazanten zich nog even mooi zien, en daarmee sloten we de excursie af. De deelnemers hadden het erg leuk gevonden en waren verbaasd dat ze nog zoveel soorten vogels in het gebied waren tegen gekomen.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
3 Fazant – Phasianus colchicus
4 Stadsduif – Columba livia forma domestica
5 Houtduif – Columba palumbus
6 Ooievaar – Ciconia ciconia
7 Buizerd – Buteo buteo
8 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
9 Ekster – Pica pica
10 Zwarte Kraai – Corvus corone
11 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
12 Koolmees – Parus major
13 Boomleeuwerik – Lullula arborea
14 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
15 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
16 Fitis – Phylloscopus trochilus
17 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
18 Zwartkop – Sylvia atricapilla
19 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
20 Boomklever – Sitta europaea
21 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
22 Spreeuw – Sturnus vulgaris
23 Merel – Turdus merula
24 Zanglijster – Turdus philomelos
25 Roodborst – Erithacus rubecula
26 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
27 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
28 Boompieper – Anthus trivialis
29 Vink – Fringilla coelebs
30 Groenling – Chloris chloris
31 Putter – Carduelis carduelis
32 Geelgors – Emberiza citrinella
33 Rietgors – Emberiza schoeniclus

Alpenwatersalamander – Ichthyosaura alpestris