Vogelexcursie Drentsche Aa 24 juni 2023

Verslag Privé vogelexcursie Drentsche Aa 24-6-23

Verslag van de Privé vogelexcursie Drentsche Aa op 24 juni 2023.

Op deze prachtige zomerse ochtend kwam een familiegroep van 7 personen van 9.00-12.30 uur vogels kijken in het Drentsche Aa gebied. Eén van de familieleden had het als verjaardagscadeau van de rest gekregen. Een aantal deelnemers was bekend in het gebied, een deel ook niet. Met 20-26°C, windkracht 2 en volle zon was het een mooie dag voor een excursie in dit prachtige gebied.

Ooievaarsnest met drie jongen

Toen een aantal deelnemers nog even waren voorzien van een leenkijker begonnen we met een paar geluiden en vogels bij de parkeerplaats. We hoorden Vink, Tjiftjaf, Winterkoning en Zwartkop, en zagen Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Merel en zowaar ook nog even een mannetje Zwartkop. Bij het verlaten van de parkeerplaats kreeg één van de deelneemsters een Boomklever in het vizier, terwijl de rest al stond te kijken naar het nest van een Ooievaar, waar drie jongen in leken te zitten. Door de telescoop waren de dieren in vol ornaat te bekijken.

Ooievaar bij het nest
Ooievaar bij het nest

Een andere deelnemer zag al eerste de Witte Kwikstaart op de weg zitten. In de boomwal zat ondertussen een Roodborst te zingen en een Houtduif kwam even in de top van een boom zitten. Bij de boerderijen zagen we Huismussen rondfladderen (ze vielen nog niet van het dak van de warmte, gelukkig). Ook hier weer Boerenzwaluwen en ook Spreeuwen vlogen rond. Een Grauwe Vliegenvanger schoot net te snel weg om door de deelnemers gezien te worden, helaas.

Geelgors en Roodborsttapuit zijn mooie vogels

We passeerden de molen ‘De Zwaluw’ en wandelden een stukje door het bos. Achter de eerste grafheuvel stonden Eiken, waarin Boompieper en Geelgors zich mooi lieten zien en horen. Het geel/roestbruin van de Geelgors was door de telescoop goed te zien. Vlak voor onze voeten lag een Hazelworm, die helaas dood bleek te zijn.

Iets verderop vonden we een Roodborsttapuit, die ook in de smaak viel bij de deelnemers. Een familie Pimpelmees en een Koolmees werden gezien toen we in een Eik keken en iets verder weg vloog een Gaai voorbij. Plotseling hoorden we een Wielewaal zijn ‘dudeljoo’ zingen. Hij zat een eindje verderop, weliswaar, maar hij liet zich een paar keer mooi horen.

Genieten van Roodborsttapuit
Genieten van Roodborsttapuit

We gingen verder, over de heide, tussen de Jeneverbessen door, langs het ‘mag je daar nou wel of niet door?’-wandelpad en kwamen toen uit op het fietspad, wat langs het stroomdal van de Drentsche Aa loopt. Hier zagen een Grasmus in een struikje zitten. Iets verderop, bij de boerderijen kwamen een paar Putters even in een boom zitten en vloog een Grote Bonte Specht langs. En toen was het tijd voor koffie/thee en een stuk Drentse Turf op de parkeerplaats.

Wandelen langs de Drentsche Aa en de beverdam

We hadden nog een uur voor de tweede helft van de wandeling (dat werd dus iets langer). Deze ging eerst over een vlonderpad, met uitzicht over het stroomdal van de Drentsche Aa. Hier vonden we een Rietgors in een rietstengel, en ook weer een Roodborsttapuit.

Rietgors in de kijker
Rietgors in de kijker

Vanaf het bruggetje zagen we heel veel Weidebeekjuffers vlak boven het water vliegen, terwijl boven ons een Tuinfluiter aan het zingen was. Ook hoorden we hier een Boomkruiper roepen. We liepen door het bos en bij het open stuk zagen we een Grote Lijster zitten, onderin een boomwal. Iets verderop zong een Fitis en al snel waren we bij de dam van de Bever. Wat een enorm bouwwerk is dat ook! Toen we over het veld keken zagen we Gierzwaluwen en een Zwarte Kraai vliegen.

Daarna gingen we via de boomwal terug, terwijl een Koekoek zich nog even liet horen. We keken even bij het punt waar de twee verschillende diepjes verdergaan als één en liepen langs de omgevallen bomen in de bocht van de Drentsche Aa, waar één van de deelnemers even zijn evenwicht wilde testen 😉

Twee diepjes komen samen
Twee diepjes komen samen

Het veld bij de brug was nu niet drassig, dus konden we verder langs de nesten van verschillende Ooievaars, waar ook allemaal meerdere jongen in leken te zitten.

Nog een klein stukje vlonderpad, en toen waren we ook al weer op de parkeerplaats aanbeland. De deelnemers hadden het heel erg leuk gevonden en genoten van de mooie vogels die we onderweg gezien hadden en het prachtige landschap.

Waargenomen soorten

1 Gierzwaluw – Apus apus
2 Koekoek – Cuculus canorus
3 Houtduif – Columba palumbus
4 Ooievaar – Ciconia ciconia
5 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
6 Wielewaal – Oriolus oriolus
7 Gaai – Garrulus glandarius
8 Zwarte Kraai – Corvus corone
9 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
10 Koolmees – Parus major
11 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
12 Huiszwaluw – Delichon urbicum
13 Fitis – Phylloscopus trochilus
14 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
15 Zwartkop – Sylvia atricapilla
16 Tuinfluiter – Sylvia borin
17 Grasmus – Curruca communis
18 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
19 Boomklever – Sitta europaea
20 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
21 Spreeuw – Sturnus vulgaris
22 Merel – Turdus merula
23 Grote Lijster – Turdus viscivorus
24 Roodborst – Erithacus rubecula
25 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
26 Huismus – Passer domesticus
27 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
28 Boompieper – Anthus trivialis
29 Vink – Fringilla coelebs
30 Groenling – Chloris chloris
31 Putter – Carduelis carduelis
32 Geelgors – Emberiza citrinella
33 Rietgors – Emberiza schoeniclus