Vogelexcursie Drentsche Aa 4 mei 2023

Verslag Privé vogelexcursie Drentsche Aa op 4-5-23

Privé vogelexcursie Drentsche Aa op 4 mei 2023.

Drie dames uit de provincie Groningen gingen vandaag van 9.00-12.30 uur mee vogels kijken in het prachtige Drentsche Aa gebied. Eén van hen had de excursie cadeau gekregen voor haar pensioen en met z’n drieën gingen ze daar een ochtend van genieten. Het was prima weer voor een wandeling: 8-17 °C, windkracht 3 en aardig wat zon.

Gekraagde Roodstaart en Bonte Vliegenvanger stelen de show

We begonnen op de parkeerplaats met een aantal zingende vogels (Roodborst, Merel, Zwartkop) en keken even over het weiland, waarboven Boerenzwaluwen, Huiszwaluwen en een Kievit vlogen. Een Gaai vloog de stuiken in en een Ekster ging hoog in een boom zitten. Daarna gingen we op pad, terwijl we een Tjiftjaf hoorden zingen. Een fanatiek zingende Gekraagde Roodstaart liet zich niet zien tussen de vele takken, maar even later wel in een struikje. Er vlogen Putters voorbij en de Huismussen zaten overal om ons heen.

Plotseling dook een zwart/wit vogeltje in de takken van de boom, dichtbij ons. Het bleek een Bonte Vliegenvanger te zijn, leuk! We liepen verder naar de molen, waar een Witte Kwikstaart en een stel Holenduiven op zat. Via een bosje kwamen we op een veld met grafheuvels, waar in een aantal Eiken een paar Boompiepers bleken te zitten. De vogeltjes vlogen omhoog en lieten zich dan al zingend als een parachute naar beneden zakken, om weer in de boom te landen. We liepen verder, over het veld waar volop Jeneverbessen stonden.

Onderweg (door Lia)
Onderweg (door Lia)

Er kwam een Buizerd over vliegen en in een andere boom vloog een Zanglijster. Boven ons bleken een Raaf en een Buizerd elkaar lastig te vallen, waarbij de Raaf zich veelvuldig liet horen. In een volgende boompje zat een Kneu in de top, waarvan we de rode borst mooi konden zien door de telescoop. Ook Geelgors, Roodborsttapuit, Grasmus en Torenvalk lieten zich mooi bekijken in dat gebiedje. We liepen verder en hoorden de vluchtroep van een Zwarte Specht, een eindje verderop.

Beversporen langs de Drentsche Aa

Aangekomen bij het fietspad verbaasden we ons even over de ingang van een zandpad (waar de eigenaar dus niemand op wil hebben, hoewel je er dus wel degelijk mag lopen). We liepen verder en genoten van het prachtige uitzicht over het stroomdal van de Drentsche Aa, waar ook de beversporen niet ontbraken.

Eén van de deelneemsters ontdekte een Grote Zilverreiger en ook liet een Winterkoning zich nog even zien. We liepen via de boerderijen weer naar de parkeerplaats, waar het eerst even tijd was voor thee/koffie en een stuk Drentsche Turf.

Enorme Beverdam en een Goudvink

Tijd voor de 2e helft van de excursie! Via het vlonderpad staken we de Drentsche Aa over.

Genieten van de Drentsche Aa (door Lia)
Genieten van de Drentsche Aa (door Lia)

We kwamen uit in een stukje bos, waar we Fitis en Tuinfluiter hoorden. Iets verderop keken we vanaf een brug naar het enorme bouwwerk van Bevers, die een grote dam hadden gebouwd. Ondertussen hoorden we steeds een Koekoek roepen, dus keken we even over het veld of we hem konden zien. Nee dus, wel zagen we een mannetje Goudvink voorbij vliegen. Deze ging heel kort even in een boom zitten, voordat hij verder vloog. Een Rietgors bleef iets langer in een boom zitten, zodat we die even mooi met de telescoop konden bekijken.

Kijkje over het stroomdal (door Mieke)
Kijkje over het stroomdal (door Mieke)

Wij gingen verder, door de boswal, die parallel aan het diepje liep. We keken even bij het punt waar de diepjes samenkomen, en als Drentsche Aa verder gaan. Iets verderop kwamen we de bocht in het diep tegen, waar de bomen als mikado-stokjes over elkaar heen gevallen zijn. Ook verbaasden we ons over de gedraaide bomen, en zagen we een paartje Wilde Eend. Ook zagen we eindelijk een Boomkruiper tegen de stam omhoog klimmen (we hadden er al meerdere gehoord).

foto: Kijkje over het stroomdal (door Mieke) verticale foto graag rechts naast bovenstaande tekst

Drassige route en meerder nesten van Ooievaar

We besloten de route over de brug te proberen, hoewel die vaak erg drassig is. Dit keer viel het mee, we zakten op een gegeven moment hooguit 5 cm in de oer-houdende blubber weg. Aan de oever zagen we een Blauwe Reiger en daarna kwamen we op een veld met meerder nesten van Ooievaar, die ook allemaal bezet waren.

Ooievaarsnesten in de bomen
Ooievaarsnesten in de bomen

Al snel waren we weer bij de parkeerplaats, waar we de excursie afsloten. De dames hadden het reuze naar de zin gehad en gaven aan dat ze nu echt geleerd hadden te luisteren naar de vogels.

Waargenomen soorten

1 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
2 Fazant – Phasianus colchicus
3 Koekoek – Cuculus canorus
4 Holenduif – Columba oenas
5 Houtduif – Columba palumbus
6 Kievit – Vanellus vanellus
7 Ooievaar – Ciconia ciconia
8 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
9 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
10 Grote Zilverreiger – Ardea alba
11 Buizerd – Buteo buteo
12 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
13 Zwarte Specht – Dryocopus martius
14 Torenvalk – Falco tinnunculus
15 Gaai – Garrulus glandarius
16 Ekster – Pica pica
17 Zwarte Kraai – Corvus corone
18 Raaf – Corvus corax
19 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
20 Koolmees – Parus major
21 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
22 Huiszwaluw – Delichon urbicum
23 Fitis – Phylloscopus trochilus
24 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
25 Zwartkop – Sylvia atricapilla
26 Tuinfluiter – Sylvia borin
27 Grasmus – Curruca communis
28 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
29 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
30 Spreeuw – Sturnus vulgaris
31 Merel – Turdus merula
32 Zanglijster – Turdus philomelos
33 Roodborst – Erithacus rubecula
34 Bonte Vliegenvanger – Ficedula hypoleuca
35 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
36 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
37 Huismus – Passer domesticus
38 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
39 Boompieper – Anthus trivialis
40 Vink – Fringilla coelebs
41 Goudvink – Pyrrhula pyrrhula
42 Kneu – Linaria cannabina
43 Putter – Carduelis carduelis
44 Geelgors – Emberiza citrinella
45 Rietgors – Emberiza schoeniclus