Vogelexcursie Fochteloërveen 1 juni 2022

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 1-6-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 1 juni 2022.

Van 9.30-13.00 uur kwamen twee deelnemers uit de provincie Utrecht naar het Fochteloërveen voor een vogelexcursie. Zij hadden dit cadeau gekregen van hun zoon, en hadden nog niet eerder op een dergelijke manier naar vogels gekeken. Normaal gesproken genoten ze van de natuur op de fiets. Het was 11°C, windkracht 3 en bewolkt met zo nu en dan een stortbui.

Bruine Kiekendief en Grauwe Klauwier in beeld

We gingen (iets later dan gepland en het was net droog) van start bij het gesloten informatiecentrum, waar een Torenvalk zich al liet zien voordat de leenkijkers waren omgedaan. De eerste soort die we door de kijkers zagen was de Boerenzwaluw en al snel volgden Lepelaar en Grauwe Gans. We liepen verder en zagen in de verte een roofvogel vliegen: het bleek een vrouwtje Bruine Kiekendief te zijn (vleugels in lichte V-vorm). Ondertussen hoorden we een Sprinkhaanzanger zijn bijzondere zang uitvoeren.

Iets verderop ontdekten we een paar Grasmussen tussen de dode stengels van Brandnetels. Een Houtduif vloog over en ook Zwarte Kraai kwam even langs. Plotseling ontdekten we aan de zijkant van een struikje een mannetje Grauwe Klauwier. Deze bleef lang genoeg zitten om door de deelnemers door de telescoop te worden bewonderd. Niet veel later hoorden we een Bosrietzanger zingen en zagen we een Grote Zilverreiger staan. De Koekoek liet zich ook steeds even horen, al was het in de verte.

Kijken naar Lepelaar
Kijken naar Lepelaar

Tóch nog een Blauwborst

Het waterpeil mag hoger!
Het waterpeil mag hoger!

We wandelden rustig terug naar de auto’s en zagen in water Slobeend en Wilde Eend, bij een grote groep Grauwe Ganzen. De Blauwborst had zich al een paar keer goed laten horen, maar nog steeds niet laten zien. Uiteindelijk kregen we deze mooie vogel toch nog in de kijker, al zat hij vrij ver weg. De blauwe borst met wit vlekje was goed te zien door de telescoop. Er kwamen nog twee Blauwe Reigers aanvliegen, die in de buurt van de drie Lepelaars gingen staan, en we keken nog even hoe een Lepelaar naar voedsel zoekt.

We liepen nog even naar de weg en hoorden ondertussen Tjiftjaf, Vink en Zwartkop. Ook zagen we een Witte Kwikstaart op het dak van het informatiecentrum zitten. Bij de weg hoorden we Geelgors en vloog een Kokmeeuw over. Daarna gingen we met de auto’s naar de volgende parkeerplaats voor de rondwandeling in het veen.

Stukken Libel op het pad

Libel op pet van Andrea
Libel op pet van Andrea

Er was nog geen behoefte aan koffiepauze, dus gingen we weer aan de wandel. Langs het fietspad zagen we een Geelgors man in de boomtop zitten, en iets verderop zat een mannetje Roodborsttapuit in een boom. Ook deze soort deed de deelnemers met verwondering kijken, zo mooi als zo’n vogeltje kan zijn. We gingen het wandelpad op, en vonden een paar afgebeten stukken van een Libel (vleugels en kop) op het pad liggen. Het lijf van de Libel zat nu waarschijnlijk in een ander dier… Aan Libellen trouwens geen gebrek, daar. Overal waar je keek, zag je ze als helikopters rondvliegen, en op je kleding landen.

In een boom zat een Fitis te zingen en ook ontdekten we in het veen een Kneu en vrij snel daarna een vrouwtje Paapje. Ondertussen liet een Graspieper zich als een parachute uit de boom vallen op de grond. In de verte kwamen trouwens donkere wolken steeds dichterbij, er was een flinke bui op komst.

Wandelen in het Fochteloërveen
Wandelen in het Fochteloërveen

Vlak voor de plensbui nog een mannetje Paapje

Mannetje Paapje
Mannetje Paapje

Toen we op het fietspad liepen zagen we een mannetje Paapje in een boomtopje zitten, druk zingend, en mooi afstekend tegen de donkerblauwe lucht. Toen we bijna weer bij de auto’s waren keken we nog even bij een dode Adder en liet een Zanglijster zijn herhalende zang nog even horen.

Hoewel het nog niet helemaal tijd was om de excursie te beeïndigen, gaven de deelnemers aan dat het fysiek voor hen genoeg was geweest. Ze hadden van de vogelexcursie genoten en hadden zich verbaasd over hoeveel verschillende vogels je op een klein stukje kunt zien als je er de tijd voor neemt en oog voor hebt. Het cadeau van hun zoon was dus zeker in de smaak gevallen! Hopelijk gold dit ook voor het stukje Drentse Turf, wat ze in de auto hadden meegekregen omdat op dat moment een flinke stortbui losbarstte.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Slobeend – Spatula clypeata
3 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
4 Koekoek – Cuculus canorus
5 Houtduif – Columba palumbus
6 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
7 Lepelaar – Platalea leucorodia
8 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
9 Grote Zilverreiger – Ardea alba
10 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
11 Torenvalk – Falco tinnunculus
12 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
13 Zwarte Kraai – Corvus corone
14 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
15 Fitis – Phylloscopus trochilus
16 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
17 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
18 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
19 Zwartkop – Sylvia atricapilla
20 Grasmus – Curruca communis
21 Zanglijster – Turdus philomelos
22 Blauwborst – Luscinia svecica
23 Paapje – Saxicola rubetra
24 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
25 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
26 Graspieper – Anthus pratensis
27 Vink – Fringilla coelebs
28 Kneu – Linaria cannabina
29 Geelgors – Emberiza citrinella