Vogelexcursie Fochteloërveen 10 november 2021

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 10-11-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 10 november 2021.

Drie dames uit de provincie Zuid-Holland kwamen op deze woensdag naar het Fochteloërveen om vogels te kijken. Van 9.00-16.30 uur gingen we op zoek naar wintergasten en standvogels in en rond het veen. Het weer was prima voor november: 9 graden Celsius, Windkracht 3 en zo nu en dan een straaltje zon.

De eerste Kraanvogels, Klapekster en Blauwe Kiekendief

Kijken naar Geelgors
Kijken naar Geelgors

We gingen, iets later dan gepland, van start bij het voormalige informatiecentrum van Natuurmonumenten. Een Grote Zilverreiger pakte al snel de aandacht. Niet veel later zagen we in de verte een groepje van 3 Kraanvogels overvliegen en landen in het veld. Door de hoge vegetatie waren ze toen helaas niet meer te zien. We liepen verder en zagen een Geelgors in een boompje zitten, die zich ook mooi even door de telescoop liet bewonderen. Ondertussen kwam een groep Watersnippen overvliegen en zagen we even later een mannetje Blauwe Kiekendief jagen.

Op weg naar het vogelkijkscherm vond één van de deelneemsters een Koperwiek, half verstopt achter een tak. Bij het vogelkijkscherm zagen we de eerste Klapekster in een boomtop. Dit was een wenssoort van de deelneemsters, dus hier werd even de tijd voor genomen. Ook zagen we een vrouwtje Blauwe Kiekendief vliegen.

We liepen vervolgens het fietspad af richting het informatiecentrum. Ondereg werd ook even gekeken naar een halve cirkel van paddenstoelen (een gedeeltelijke heksenkring van Nevelzwammen).

Toen we verder liepen zagen we een Torenvalk bidden en een aantal eenden in het water (Wintertaling, Wilde Eend en Smient). Tot onze verrassing bleek er ook een Dodaars te zitten, die steeds onderdook, op zoek naar eten.

Bij de auto’s aangekomen, genoten we eerst even van een kop koffie/thee met Friese Oranjekoek, voordat we doorreden naar de volgende plek.

Brilduikers toch gevonden

We kozen ervoor om eerst een paar korte stops te maken, voordat we weer een wandeling zouden doen. We stopten even om te kijken of we de Kraanvogels in het land zagen zitten (helaas, niet te zien), en gingen toen even bij de vogelkijkhut kijken. Hier vonden we Krakeenden, maar niet de Brilduikers die er zouden zitten.

We reden een stukje verder en vonden in een andere plas de Brilduikers die we hadden gezocht. De drie vogels doken continu onder, maar lieten zich toch even zien door de telescoop.

We reden nog een stukje verder en vonden nog een paar soorten eenden (Pijlstaart en Kuifeend) en een Buizerd. Aan de andere kant van de weg stond een Stormmeeuw op het land. Daarna was het tijd voor een kop soep en een broodje, in Appelscha, 5 minuten verderop.

Familie Kraanvogel in het veen

Na de lunch reden we terug naar het veen en gingen we aan de wandel. Hier hoorden en zagen we heel weinig vogels, al vlogen er in de verte weer 3 Kraanvogels over en zagen we uiteindelijk toch nog een Klapekster in een boom zitten. Een Grote Bonte Specht en Gaai lieten zich nog even zien voordat we verder gingen.

Uitkijktoren de Zeven
Uitkijktoren de Zeven

We reden door naar de uitkijktoren ‘de Zeven’, waar we al snel Boomklever, Boomkruiper en Goudhaan hoorden. Vanuit de toren hoorden we een Raaf roepen en in het veen bleek een familie Kraanvogels te staan (2 ouders met jong). Zou dat dezelfde familie zien die we al twee keer hadden zien vliegen? Ook zagen we een Havik in een boomtopje zitten, die zich goed door de telescoop liet zien. Toen we weer beneden waren hoorden we een Kuifmees en daarna liepen we terug naar de auto’s.

Boven in de uitkijktoren
Boven in de uitkijktoren

De laatste stop was nog even bij een plek waar ook wel eens Kraanvogels in het land zitten. Dit was nu niet het geval. Wel konden we nog even genieten van een viertal Reeën, die in het land stonden te eten. Met deze waarneming sloten we de excursie af. De deelneemsters hadden het een mooie dag gevonden en waren erg blij met de waarnemingen van Klapekster en Kraanvogels.

Waargenomen soorten

1 Krakeend – Mareca strepera
2 Smient – Mareca penelope
3 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
4 Pijlstaart – Anas acuta
5 Wintertaling – Anas crecca
6 Kuifeend – Aythya fuligula
7 Brilduiker – Bucephala clangula
8 Kraanvogel – Grus grus
9 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
10 Kievit – Vanellus vanellus
11 Watersnip – Gallinago gallinago
12 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
13 Stormmeeuw – Larus canus
14 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
15 Grote Zilverreiger – Ardea alba
16 Havik – Accipiter gentilis
17 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
18 Buizerd – Buteo buteo
19 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
20 Torenvalk – Falco tinnunculus
21 Klapekster – Lanius excubitor
22 Gaai – Garrulus glandarius
23 Ekster – Pica pica
24 Zwarte Kraai – Corvus corone
25 Raaf – Corvus corax
26 Kuifmees – Lophophanes cristatus
27 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
28 Koolmees – Parus major
29 Goudhaan – Regulus regulus
30 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
31 Boomklever – Sitta europaea
32 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
33 Spreeuw – Sturnus vulgaris
34 Merel – Turdus merula
35 Koperwiek – Turdus iliacus
36 Roodborst – Erithacus rubecula
37 Vink – Fringilla coelebs
38 Sijs – Spinus spinus
39 Geelgors – Emberiza citrinella
40 Rietgors – Emberiza schoeniclus