Vogelexcursie-Fochteloerveen-10-juli-2022

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 10-7-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 10 juli 2022.

Met elkaar op vogelexcursie in het Fochteloërveen, dat leek vier mannen uit het grensgebied van Groningen en Drenthe wel wat. Eén van hen was jarig geweest en had het als cadeau van de andere drie gekregen. Dus gingen we vandaag van 10.00-13.30 uur samen op stap. De weersverwachting was aardig goed (droog), de realiteit was iets minder: 16 °C, windkracht 4, zwaar bewolkt en zo nu en dan een bui.

Boomvalk vliegt langs en Grauwe Klauwier steelt de show

We begonnen op de parkeerplaats bij het voormalige informatiecentrum. Vanwege de regen scholen we eerst even onder de bomen en luisterden naar de vogels daar: Zwartkop, Vink en Tjiftjaf. We zagen een Witte Kwikstaart op het dak en toen het wat droger werd gingen we aan de wandel. Inmiddels vlogen de Gierzwaluwen ook weer rond en in de verte vloog een Grote Zilverreiger. Plotseling kwam een snelle schicht voorbij vliegen, een Boomvalk, leuk! In een plasje stonden drie Lepelaars, en in het gras zat een Grasmus te zingen. Een mannetje Grauwe Klauwier vloog heen en weer in het hoge gras en stal de show bij de heren (die het vanwege hun lengte wat beter konden zien 😉 ). Hij liet zich zelfs nog even door de telescoop bewonderen. Ook zagen we in de verte een Ooievaar op het nest zitten en vloog er een Kleine Mantelmeeuw over.

We liepen verder en zagen op het fietspad een Zanglijster zitten, terwijl boven ons, in een boom, een Boompieper zat te zingen.

Huiszwaluwen vlogen rond en toen we terug liepen kwam een roofvogel overvliegen, het bleek een Wespendief te zijn, super! Vlakbij de auto’s liet eindelijk de Roodborsttapuit zich goed zien. We liepen nog even naar de voorkant van het informatiecentrum, waar de heren even ‘hun’, vlak voor de excursie ontdekte, Groenling wilden laten zien. Die vonden we, net als een Grauwe Vliegenvanger en een Fitis. Daarna was het tijd om richting de volgende parkeerplaats te rijden.

Zwarte Stern is aan het jagen en een Geelgors is echt heel mooi

Zwarte Stern in de kijker (door deelnemer)
Zwarte Stern in de kijker (door deelnemer)

Halverwege stopten we nog even voor een blik over het veld. Een Blauwborst schoot net te snel voorbij om door de heren te worden opgepikt, en die liet zich daarna ook niet meer zien, helaas. We reden verder en namen op de parkeerplaats eerst even een kop koffie met een stuk Drentse Turf. Daarna maakten we de wandeling door het veen. Hier zagen we een Bruine Kiekendief vliegen (en al snel ‘invallen’). Iets verderop, op de plas zwom een groep Grote Canadese Ganzen en een jonge Waterhoen. Ook ontdekte één van de deelnemers een Zwarte Stern, die boven de plas aan het jagen was.

Daarna zagen we de ene na de andere Graspieper en een Rietgors in de verte. Helaas geen Paapje vandaag, wel een Veldleeuwerik, die er echt even mooi voor ging zitten. Iets verderop zat een mannetje Geelgors in een boom te zingen en daar werd door de telescoop dan ook even volop van genoten.

Brilduikers gevonden!

We reden naar de vogelkijkhut, waar nog een enkele Boerenzwaluw op het nest zat. Verder zwom er Wilde Eend, maar daar waren we snel uitgekeken. Bij de volgende stop vonden we een groepje Brilduikers achterin de plas en even verderop stikte het van de Grauwe Ganzen.

Familie Kraanvogel vanuit de uitkijktoren

We reden door richting de uitkijktoren. Hier wandelden we via het bos, waar we op een Eik met een nest van Eikenprocessierups stuitten. Natuurlijk werd dit ook even met de telescoop bekeken. Daarna zagen we een jonge Roodborst zagen en hoorden we Grote Bonte Specht, Winterkoning en Goudhaan. Een Boomklever liet zich horen, en ook even zien. We klommen de toren, ‘de Zeven’, op, genoten even van het prachtige uitzicht, en gingen toen op zoek naar Kraanvogels.

We hadden al een tijdje gespeurd toen een andere bezoekster in de toren ze ontdekte, achter in het gebied. Daar liep een ouderpaar met twee jongen door de hoge vegetatie. Door de telescoop was het verschil tussen volwassen en juveniele dieren net te zien.

Kijken naar Kraanvogels
Kijken naar Kraanvogels

Na dit genietmoment liepen we terug naar de auto’s, waar we de excursie afsloten. De mannen gaven aan dat ze hadden genoten van de excursie en dat ze blij verrast waren met de lijst van soorten die we allemaal gezien hadden.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
5 Brilduiker – Bucephala clangula
6 Gierzwaluw – Apus apus
7 Houtduif – Columba palumbus
8 Waterhoen – Gallinula chloropus
9 Kraanvogel – Grus grus
10 Kievit – Vanellus vanellus
11 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
12 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
13 Zwarte Stern – Chlidonias niger
14 Ooievaar – Ciconia ciconia
15 Lepelaar – Platalea leucorodia
16 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
17 Grote Zilverreiger – Ardea alba
18 Wespendief – Pernis apivorus
19 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
20 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
21 Boomvalk – Falco subbuteo
22 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
23 Gaai – Garrulus glandarius
24 Zwarte Kraai – Corvus corone
25 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
26 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
27 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
28 Huiszwaluw – Delichon urbicum
29 Fitis – Phylloscopus trochilus
30 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
31 Zwartkop – Sylvia atricapilla
32 Grasmus – Curruca communis
33 Goudhaan – Regulus regulus
34 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
35 Boomklever – Sitta europaea
36 Spreeuw – Sturnus vulgaris
37 Merel – Turdus merula
38 Zanglijster – Turdus philomelos
39 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
40 Roodborst – Erithacus rubecula
41 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
42 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
43 Graspieper – Anthus pratensis
44 Boompieper – Anthus trivialis
45 Vink – Fringilla coelebs
46 Groenling – Chloris chloris
47 Kneu – Linaria cannabina
48 Putter – Carduelis carduelis
49 Geelgors – Emberiza citrinella
50 Rietgors – Emberiza schoeniclus