Vogelexcursie Fochteloërveen 11 mei 2019

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 11 mei 2019

Privé vogelexcursie verslag Fochteloërveen 11 mei 2019

Deze zaterdagmiddag stond van 13.00-16.30 uur een vogelexcursie met een vriendinnengroep op het programma, naar het Fochteloërveen. Een aantal van hen waren vorig jaar al mee geweest op excursie naar het Lauwersmeer. Zij wisten dus al een beetje wat hen te wachten stond. Het was een mooie vogelkijkdag, met een graad of 13, licht bewolkt en windkracht 4. Vanwege de groepsgrootte was er een tweede gids ingeschakeld, die natuurlijk ook een telescoop bij zich had.

Lepelaars en Boomvalken aan de rand van het Fochteloërveen

Nadat de nodige leenkijkers waren verdeeld, en de gebiedskaart was bestudeerd, kon het vogelfestijn beginnen. Als eerste kwam een Ooievaar overvliegen, en lieten Grote Canadese Ganzen zich zien. En natuurlijk gingen we ook met de geluiden aan de slag, van de vogels die zich tussen de bladeren hadden verscholen. Zo hoorden we bijvoorbeeld de Tjiftjaf en de Winterkoning. In de lucht waren een Buizerd en een Zwarte Kraai met elkaar in conflict, en ondertussen liep er op de grond een Witte Kwikstaart. Uiteindelijk liet ook een Grasmus zich mooi horen en zien.

De deelneemsters op de uitkijk.

We stapten in zo weinig mogelijk auto’s en reden naar de grens van het gebied. Daar konden we vanaf een heuveltje over de plas kijken, waar een aantal verschillende soorten eenden dreven (o.a. Slobeend, Krakeend en Wintertaling). Ook stonden er twee Lepelaars naar eten te zoeken in het water. Deze vogels wilden de deelneemsters graag even door de telescopen bewonderen. Plotseling kwam er ook een Boomvalk overvliegen. Deze soort zouden we die middag nog veel vaker zien!

Roodborsttapuiten en Kneutjes

Daarna was het tijd voor de wandeling door het veen. Hier hoorden we de eerste Koekoek, een Boompieper en een Zwartkop. De Fluiter, die er een paar dagen eerder nog zat, liet zich helaas niet meer horen. Wel zagen we een aantal soorten met een rode borst: Roodborsttapuit en Kneu. Vooral de laatste werd uitgebreid door de telescopen bewonderd. Even verderop, boven de plas, vlogen een aantal Kokmeeuwen en zwommen Grauwe Ganzen. Ineens werd er een Kraanvogel gevonden, die in de vegetatie achter de plas stond. Het was vrij ver weg, maar door de telescopen toch duidelijk herkenbaar als Kraanvogel. Altijd leuk! We liepen verder en ontdekten een Paapje, nadat we al een aantal Graspiepers waren gepasseerd. Tot slot kwam er ook nu weer een Boomvalk over ons heen vliegen.

Tijd voor thee met Drentse Turf

We gingen even een kijkje nemen in de vogelkijkhut, maar daar was weinig te zien. Natuurlijk zaten er wel de Boerenzwaluwen. Zij vlogen door de gaten van de vogelkijkhut naar binnen en naar buiten, gezichten vermijdend. De plas zelf was echter verrassend leeg (op een paar Wilde Eenden na). Inmiddels was het ook tijd voor de inwendige mens, dus werd de thee ingeschonken en de Drentse Turf uitgedeeld. Eén van de deelneemster meldde dat we ons op Fries grondgebied bevonden, maar maakte geen bezwaar tegen de Drentse lekkernij. Integendeel, het ging erin als koek!

Tapuiten, meer Kraanvogels en een Vos

Na deze korte pauze reden we verder, al stopten we ook al weer vrij snel. In het land bleken namelijk twee Tapuiten te zitten. Natuurlijk wilden we deze ook even door de telescopen bewonderen. En toen bleek er aan de andere kant van de weg een Gele Kwikstaart in het zonnetje te zitten. De gele borst van dit mannetje werd door het zonnetje nog extra mooi geaccentueerd. Een stukje verderop bleken nog twee Kraanvogels in het land te staan, en we zagen zelfs nog een Vos rondsluipen. Niet voor niets gestopt, dus! We vervolgden onze weg en zagen onderweg nog een Blauwe Reiger en Huismussen. Daarna was het tijd om de wandeling naar de uitkijktoren ‘De Zeven’ te maken.

Omdat het al wat later was dan gepland, kozen we voor de korte route door het bos. We hoorden o.a. Roodborst en Boomkruiper en zagen een Raaf tussen de bladeren van de bomen verdwijnen. Vanuit de uitkijktoren zagen we een Bruine Kiekendief jagen en in de verte nog vier Kraanvogels staan.  Nadat we ook nog van het uitzicht hadden genoten, liepen we terug naar de auto’s. Gelukkig liet de Fluiter zich nu wel horen, al zat hij vrij ver in het bos.

We reden terug naar de verzamelplek, zodat iedereen weer bij de eigen auto was. De dames gaven aan een leuke middag te hebben gehad, met meer soorten vogels dan ze hadden verwacht.

Waargenomen soorten

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis     
2  Grauwe Gans – Anser anser     
3  Slobeend – Spatula clypeata     
4  Krakeend – Mareca strepera     
5  Wilde Eend – Anas platyrhynchos     
6  Wintertaling – Anas crecca
7  Ooievaar – Ciconia ciconia     
8  Lepelaar – Platalea leucorodia     
9  Blauwe Reiger – Ardea cinerea     
10  Grote Zilverreiger – Ardea alba     
11  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus     
12  Buizerd – Buteo buteo     
13  Kraanvogel – Grus grus 
14  Kievit – Vanellus vanellus
15  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus     
16  Houtduif – Columba palumbus     
17  Koekoek – Cuculus canorus     
18  Torenvalk – Falco tinnunculus     
19  Boomvalk – Falco subbuteo     
20  Zwarte Kraai – Corvus corone     
21  Raaf – Corvus corax     
22  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus     
23  Koolmees – Parus major     
24  Boerenzwaluw – Hirundo rustica     
25  Fluiter – Phylloscopus sibilatrix     
26  Fitis – Phylloscopus trochilus     
27  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita     
28  Zwartkop – Sylvia atricapilla     
29  Grasmus – Sylvia communis     
30  Winterkoning – Troglodytes troglodytes     
31  Boomkruiper – Certhia brachydactyla     
32  Merel – Turdus merula     
33  Roodborst – Erithacus rubecula 
34  Paapje – Saxicola rubetra
35  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola     
36  Tapuit – Oenanthe oenanthe     
37  Huismus – Passer domesticus     
38  Gele Kwikstaart – Motacilla flava     
39  Witte Kwikstaart – Motacilla alba     
40  Graspieper – Anthus pratensis     
41  Boompieper – Anthus trivialis     
42  Vink – Fringilla coelebs 
43  Kneu – Linaria cannabina     
44  Geelgors – Emberiza citrinella     
45  Rietgors – Emberiza schoeniclus