Vogelexcursie Fochteloërveen 12 juni 2021

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 12-6-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 12 juni 2021.

Op deze zaterdag was van 13.00-16.30 uur een vogelexcursie Fochteloërveen afgesproken met twee deelnemers uit de provincie Utrecht. Zij waren wel natuurliefhebbers, maar hadden nog niet veel ervaring met vogels kijken. Het was 18 °C, windkracht 4 en bewolkt met zo nu en dan de zon.

Roodborsttapuit en Kneu te zien door de telescoop

Als eerste werden de leenkijkers bij vader en zoon omgedaan en gingen we even kijken achter het informatiecentrum. Hier vonden we een Gele Kwikstaart en een jonge Roodborsttapuit. Ook kwamen er meerdere Blauwe Reigers overvliegen en zagen we in de verte een Buizerd.

Kneu

Daarna was het tijd om een klein stukje te rijden en te stoppen bij een plekje waar wat takkenbossen in het land liggen. Hier konden we door de telescoop de eerste Kneu en Graspieper bewonderen en zagen we een Ooievaar vliegen. Omdat de grote parkeerplaats vol was, reden we even door naar eentje, iets verderop, en gingen we aan de wandel in het veen.

Toch nog een Paapje

Tussen de bomen hoorden we Tuinfluiter en Fitis en in het open gebied zagen we al gauw een vrouwtje Bruine Kiekendief jagen boven het veen. Omdat dit gebied bekend staat om zijn populatie Paapjes werd hier ook naar gezocht. Het duurde even, maar uiteindelijk liet een vrouwtje Paapje zich goed zien. We liepen verder en zagen en hoorden een Veldleeuwerik in de lucht.

Deelnemers in het veen
Deelnemers in het veen

Toen we weer bij de auto waren genoten we even van een kop koffie en een stuk Drentse Turf. Daarna namen we een kijkje in de vogelkijkhut, waar de Boerenzwaluwen zich op 50 cm boven ons hoofd bevonden. We hoorden een Zwartkop zingen en zagen een Kuifeend in het water. Een Witte Kwikstaart zat in een struikje, vlak bij de hut, daar was geen verrekijker voor nodig. Een Rietgors liet zich even later mooi zien door de telescoop.

Zwarte Ooievaars in de lucht!

Tijd om verder te gaan. Onderweg stopten we nog even en zagen we een paar ganzensoorten en een Bergeend en Kievit. Al snel waren we bij de parkeerplek bij de uitkijktoren en toen we uitstapten zagen we een paar Ooievaars vliegen, dachten we. Door de telescoop bleek het echter om twee Zwarte Ooievaars te gaan! Heel bijzonder, die zie je niet zo vaak.

Vijf Kraanvogels in het veen

Na deze verrassing liepen we naar de uitkijktoren de Zeven. Onderweg zagen we een Boomkruiper tegen de boom op kruipen. Toen we boven in de uitkijktoren stonden zagen we een Kraanvogel net zijn kop boven de sprieten van het veen uitsteken. Verderop in het veen bleken nog twee paartjes Kraanvogels te staan, wel ver weg, maar door de telescoop duidelijk herkenbaar. Vijf stuks dus in totaal. We konden er geen jongen bij ontdekken, dus waarschijnlijk zijn hun broedsels mislukt. Plotseling ontdekte één van de deelnemers een Ree, die in het gras ging liggen.

Op de terugweg naar de auto’s hoorden we een Vuurgoudhaan, die zich helaas niet liet zien. Ook hoorden we de roep van de Grote Bonte Specht en het ‘gelach’ van de Groene Specht. We reden nog even naar de plek waar soms nog Kraanvogels te zien zijn, maar die waren er nu niet. Wel kwam er een Grauwe Vliegenvanger op een paaltje zitten, en met deze leuke soort sloten we de excursie af. De deelnemers hadden het erg leuk gevonden en heel veel soorten voor het eerst van hun leven gezien.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
6 Kuifeend – Aythya fuligula
7 Gierzwaluw – Apus apus
8 Kraanvogel – Grus grus
9 Kievit – Vanellus vanellus
10 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
11 Zwarte Ooievaar – Ciconia nigra
12 Ooievaar – Ciconia ciconia
13 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
14 Grote Zilverreiger – Ardea alba
15 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
16 Buizerd – Buteo buteo
17 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
18 Groene Specht – Picus viridis
19 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
20 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
21 Fitis – Phylloscopus trochilus
22 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
23 Zwartkop – Sylvia atricapilla
24 Tuinfluiter – Sylvia borin
25 Grasmus – Curruca communis
26 Vuurgoudhaan – Regulus ignicapilla
27 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
28 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
29 Merel – Turdus merula
30 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
31 Roodborst – Erithacus rubecula
32 Paapje – Saxicola rubetra
33 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
34 Huismus – Passer domesticus
35 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
36 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
37 Graspieper – Anthus pratensis
38 Vink – Fringilla coelebs
39 Kneu – Linaria cannabina
40 Putter – Carduelis carduelis
41 Rietgors – Emberiza schoeniclus