Vogelexcursie Fochteloërveen 13 oktober 2021

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 13-10-2021

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 13 oktober 2021.

Vier vogelliefhebbers uit Noord-Holland kwamen vandaag voor de eerste keer naar het Fochteloërveen. Van 9.00-12.30 uur gingen we op zoek naar vogels, waarbij de Kraanvogel een wenssoort was. Het was prima oktoberweer: 8-12 graden Celsius, iets bewolkt, windkracht 2 en droog.

Graspiepers poseren en Bruine Kiekendief is op jacht

We startten bij het gesloten informatiecentrum met een korte wandeling, waarbij een Blauwe Reiger de eerste soort was die we hoorden en zagen. Al snel volgden de Graspiepers, die ook even mooi in een struik gingen zitten en zich door de telescoop goed lieten bekijken. Er vlogen Toendrarietganzen over, terwijl Veldleeuweriken riepen. Iets verderop zagen we een Bruine Kiekendief jagen en meerdere Grote Zilverreigers vliegen. Een ‘tikkende’ vogel werd gedetermineerd als Roodborst en ook zagen we Gaaien in de verte. Daarna reden we naar de volgende parkeerplaats voor een wandeling door het veen.

Het waterpeil mag hoger
Het waterpeil mag hoger

Gorzen in het veen

Tijdens deze wandeling zagen we een vogel in één van de bomen vliegen. Het bleek een Geelgors te zijn, die de show stal met zijn knallende gele kleur in de telescoop. In een andere boom streek een groep Spreeuwen neer, om van de besjes te eten. Ook zagen we daar een Tjiftjaf.

Rietgors vrouw
Rietgors vrouw (door Bert)

Even verderop werd een Rietgors ontdekt, die heel dicht bij bleek te zitten. Na een Buizerd en een Roodborsttapuit, en een blik op een aantal paddenstoelen, zat ook deze wandeling er bijna op. Vlak bij de auto’s vonden we Vink en Keep, hoewel de Keep zich voor de meeste deelnemers wist te verstoppen. Daarna was het tijd voor koffie/thee en Drentse Turf!

Genieten van Geelgors
Genieten van Geelgors

Na een korte pauze keken we in de vogelkijkhut en zagen Wilde Eend en Kuifeend. In een boomtop in de verte bleek bovendien een Grote Bonte Specht te zitten. Er werd nog even van het uitzicht over het water genoten voordat we verder reden.

Paddenstoelen in plaats van Kraanvogels

Onderweg naar de Zeven stopten we nog even om te kijken of de Kraanvogels in het land zaten. Helaas was de mais nog niet gemaaid, dus reden we door. Tijdens de wandeling naar de Zeven zagen we Boomklever en hoorden we Boomkruiper. Ook trok een aantal paddenstoelen de aandacht .

Vanuit de uitkijktoren genoten we van het prachtige uitzicht met herfstkleuren in het veen, maar zonder Kraanvogels… Op de terugweg naar de auto’s roken we een Stinkzwam (en vonden hem) en hoorden we weer Sijsjes.

Toch nog Kraanvogels

Omdat we nog geen Kraanvogels hadden gezien, reden we nog even verder naar een stuk land, waar ze wel eens te vinden zijn. En eindelijk, in de verte, stond een familie Kraanvogels te eten. We zagen daar een ouderpaar met een jong erbij staan. Na deze vondst sloten we de excursie af. De deelnemers gaven aan dat ze het heel leuk hadden gevonden.

Even een foto maken
Even een foto maken

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Toendrarietgans – Anser serrirostris
3 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
4 Kuifeend – Aythya fuligula
5 Kraanvogel – Grus grus
6 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
7 Grote Zilverreiger – Ardea alba
8 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
9 Buizerd – Buteo buteo
10 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
11 Gaai – Garrulus glandarius
12 Zwarte Kraai – Corvus corone
13 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
14 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
15 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
16 Boomklever – Sitta europaea
17 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
18 Spreeuw – Sturnus vulgaris
19 Merel – Turdus merula
20 Roodborst – Erithacus rubecula
21 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
22 Graspieper – Anthus pratensis
23 Vink – Fringilla coelebs
24 Keep – Fringilla montifringilla
25 Sijs – Spinus spinus
26 Geelgors – Emberiza citrinella
27 Rietgors – Emberiza schoeniclus