Fochteloërveen 14 juni 2020

Verslag privé vogelexcursie Fochteloërveen 14 juni 2020

Verslag van de privé vogelexcursie Fochteloërveen op zondag 14 juni 2020

Vandaag ging ik met twee wandelaars/natuurliefhebbers op stap, die graag eens wilden vogels kijken (voor één van de deelnemers was het een verrassing). We hadden om 9.45 uur afgesproken, zodat ze even rustig konden ontbijten op hun overnachtingsadres, een eindje verderop. Het was toen al een broeierige 23 °C, licht bewolkt en windkracht 2.

Voorbij vliegende Lepelaar

Op de afgesproken plek werden de deelnemers van leenkijkers voorzien en gingen we eerst even ter plekke kijken en luisteren. We begonnen met Grasmus, Vink en Tjiftjaf en gingen door met de zwaluwsoorten. We ontdekten een Witte Kwikstaart en een Ringmus op de nok van een dak (handig als ze even blijven zitten) en een iets sneller wegvliegende Rietgors in het hoge gras. Daarna reden we naar een uitkijkpunt waar we een aantal eenden zagen en een Roodborsttapuit. De Putters deden hun best om precies achter een blaadje te gaan zitten, maar lieten zich goed horen. Ook kwam er nog een Lepelaar overvliegen, altijd leuk!

Bruine Kikker, Havik en toch nog een Paapje

Bruine Kikker
Bruine Kikker

We reden naar het volgende punt, waar we bij het uitstappen direct een Fluiter hoorden. Dit was een nieuwe soort voor de deelnemers (lifer). Tijdens de wandeling werd er een jonge Bruine Kikker gevonden, waardoor de rol van gids even werd omgedraaid 😉 .We liepen verder, op zoek naar vogels, en hoorden een Tuinfluiter en een Boompieper. In de top van een boom liet een Kneu zich zien, met zijn mooie rode borstvlekken. De Blauwborst, die een eindje verderop zat, was een stukje schuwer. Hij was wel aan het zingen, maar liet zich slecht zien, jammer genoeg. In een hoge kale boom zat een Havikvrouw, met haar lange staart en wenkbrouwstreepje goed door de telescoop te zien. Ook hoorden we de eerste Koekoek, bij die ene zou het niet blijven.

Hoewel we steeds al speurden naar het Paapje, duurde het toch een hele tijd voordat we de eerste in beeld hadden. Ook dit was een lifer voor de deelnemers. En na de eerste liet ook een tweede zich zien, die nog mooier was, en ook mooi even bleef zitten in het struikje. Even genieten, dus! We liepen verder en hoorden boven ons een Veldleeuwerik zingen.

We reden een klein stukje verder, dronken even koffie met een stuk Drentse Turf erbij, en keken nog even in de vogelkijkhut bij de nesten van de Boerenzwaluwen. Daarna gingen we naar de andere kant van het veen, op zoek naar bosvogels. Daar zong een Zwartkop het hoogste lied, en lieten ook Boomklever en Boomkruiper zich horen. Bij de uitkijktoren zelf was weinig te zien, maar op de terugweg hoorden we Goudhaantjes.

Kraanvogels en de Oeverzwaluwwand

De deelnemers wilden graag nog even langs de Oeverzwaluwwand, dus reden we verder. In een hoek, waar wel eens Kraanvogels staan, ontdekten we twee Kraanvogels. Door de telescoop zagen we dat ze in het gras eten liepen te zoeken, waarbij er soms eentje even ‘verdween’ in een slootje of er overheen fladderde. Ook was er een Torenvalk bezig met voedsel zoeken boven het gras. Hierna was het echt tijd voor de laatste stop, bij de wand met gaten van Oeverzwaluwen, die er boven heen en weer vlogen. Terwijl we aan de waterkant en op de akker nog wat andere soorten vogels zagen, ‘lachte’ een Groene Specht achter onze rug. Het zat erop, en de deelnemers waren verbaasd dat ze zoveel soorten in een halve dag hadden gezien en gehoord. Ze hadden het erg leuk gevonden. We waren nog geen kwartier op weg naar huis, toen de stortregen los barstte. Precies op tijd!

Waargenomen soorten

1  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca 
2  Bergeend – Tadorna tadorna 
3  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
4  Wintertaling – Anas crecca 
5  Gierzwaluw – Apus apus 
6  Koekoek – Cuculus canorus 
7  Holenduif – Columba oenas 
8  Houtduif – Columba palumbus 
9  Meerkoet – Fulica atra 
10  Kraanvogel – Grus grus
11  Scholekster – Haematopus ostralegus 
12  Kievit – Vanellus vanellus 
13  Ooievaar – Ciconia ciconia 
14  Aalscholver – Phalacrocorax carbo 
15  Lepelaar – Platalea leucorodia 
16  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
17  Havik – Accipiter gentilis 
18  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 
19  Groene Specht – Picus viridis 
20  Torenvalk – Falco tinnunculus 
21  Gaai – Garrulus glandarius 
22  Kauw – Coloeus monedula 
23  Roek – Corvus frugilegus 
24  Koolmees – Parus major 
25  Veldleeuwerik – Alauda arvensis 
26  Oeverzwaluw – Riparia riparia 
27  Boerenzwaluw – Hirundo rustica 
28  Huiszwaluw – Delichon urbicum 
29  Fluiter – Phylloscopus sibilatrix 
30  Fitis – Phylloscopus trochilus 
31  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 
32  Zwartkop – Sylvia atricapilla 
33  Tuinfluiter – Sylvia borin 
34  Grasmus – Sylvia communis 
35  Goudhaan – Regulus regulus 
36  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
37  Boomklever – Sitta europaea 
38  Boomkruiper – Certhia brachydactyla 
39  Merel – Turdus merula 
40  Zanglijster – Turdus philomelos 
41  Roodborst – Erithacus rubecula 
42  Blauwborst – Luscinia svecica  2
43  Paapje – Saxicola rubetra 
44  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola 
45  Huismus – Passer domesticus 
46  Ringmus – Passer montanus 
47  Witte Kwikstaart – Motacilla alba 
48  Graspieper – Anthus pratensis 
49  Boompieper – Anthus trivialis 
50  Vink – Fringilla coelebs 
51  Kneu – Linaria cannabina 
52  Putter – Carduelis carduelis 
53  Geelgors – Emberiza citrinella 
54  Rietgors – Emberiza schoeniclus 

Bruine kikker – Rana temporaria