Vogelexcursie Fochteloërveen 17 april 2024

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 17-4-24

Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 17 april 2024.

Van 13.00-16.30 uur kwamen H. (uit Overijssel) en J. (uit Drenthe) naar het Fochteloërveen om vogels te gaan kijken. Eén van hen had de excursie cadeau gekregen, en ze waren beiden wel eens eerder in het gebied geweest. Het was een bewolkte dag, met zo’n 8  °C, windkracht 2-3 en aan het eind van de excursie wat regen.

Blauwborst in de boom en Kraanvogels in de lucht

We gingen van start met een wandeling door het veen, waarbij de Fitis één van de eerste soorten was die zich duidelijk liet horen. Uiteindelijk liet deze zich ook zien, net als een Graspieper en een Roodborsttapuit. Bij de plas zagen we een Wilde Eend en een paar dode bomen bleken een prima uitkijkpost te zijn voor een Witte Kwikstaart, Rietgors, Vink en een Blauwborst. Vooral de laatste werd uitgebreid door de telescoop bewonderd.

Ondertussen speurden we het veen af naar een Paapje, maar deze liet zich helaas niet zien. Wel zagen we Boerenzwaluw, Blauwe Kiekendief, Torenvalk en Buizerd vliegen en hadden we ook even aandacht voor een paar planten. Ondertussen liet ook het zonnetje zich even zien. Toen één van de deelnemers een paar vogels in de verte zag vliegen, bleken dat Kraanvogels te zijn, leuk! Ondertussen hoorden we Veldleeuwerik zingen en uiteindelijk kregen we ook een Kneu nog even mooi in beeld.

Zingende Zwartkop bij de vogelkijkhut

We liepen nog even naar de vogelkijkhut, en hoorden onderweg Merel, Roodborst, Tjiftjaf, Pimpelmees, Koolmees en Boompieper zingen en zagen we een stel Gaaien tussen de takken hippen. Toen we in de hut zaten zagen we alleen een paar Grauwe Ganzen en een Wilde Eend, daar bleef het bij op het water. Toen we weer naar de auto liepen liet ook een Zwartkop zich mooi horen, en kon het verschil in zang met een Merel even toegelicht worden.

Uitzicht vogelkijkhut
Uitzicht vogelkijkhut

We reden een stukje en keken vervolgens even bij een andere plas. Hier dreef Krakeend in het water en stond een paartje Grote Canadese Gans in het gras. Iets verderop, bij de volgende stop, zagen we Kievit en een paar Kleine Mantelmeeuwen boven en in het veld, voordat we doorreden naar de uitkijktoren.

Broedende Kraanvogels voor de Zeven en Holenduiven in het bos

Het was inmiddels begonnen te regenen, maar we liepen wel even naar de uitkijktoren. Onderweg hoorden we Boomklever, Winterkoning, Boomkruiper en Sijs roepen en zingen. Ook een dode boom vol zwammen en spechtengaten trok de aandacht.

Toen we eenmaal boven in de Zeven stonden, bleek dat we niet voor niets waren gekomen: een paartje Kraanvogel zat recht voor de toren. Eén van de dieren zat op het nest, en de ander stond er naast op wacht. Prachtig!

We gingen weer naar beneden en liepen terug naar de auto’s, terwijl het nog steeds regende. Desondanks werd de aandacht nog even op een paar planten gericht. Langs het pad bleken twee verschijningsvormen van Heermoes te staan. Totaal verschillend, maar toch dezelfde plant.

Tijdens de wandeling hadden we een paar keer een geluid gehoord, dat onze aandacht had getrokken. We besloten nog even te kijken of we de vogel konden ontdekken die dat geluid produceerde. Na enig speurwerk vonden we een paar Holenduiven, die tussen de boomtakken heen en weer vlogen. Hiermee sloten we de excursie af. De heren hadden het erg leuk gevonden en zich gerealiseerd dat het wandeltempo bij vogels kijken een stuk lager ligt dan bij het wandelen wat ze gewend waren!

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Krakeend – Mareca strepera
4 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
5 Holenduif – Columba oenas
6 Kraanvogel – Grus grus
7 Kievit – Vanellus vanellus
8 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
9 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
10 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
11 Buizerd – Buteo buteo
12 Torenvalk – Falco tinnunculus
13 Gaai – Garrulus glandarius
14 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
15 Koolmees – Parus major
16 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
17 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
18 Fitis – Phylloscopus trochilus
19 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
20 Zwartkop – Sylvia atricapilla
21 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
22 Boomklever – Sitta europaea
23 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
24 Merel – Turdus merula
25 Roodborst – Erithacus rubecula
26 Blauwborst – Luscinia svecica
27 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
28 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
29 Graspieper – Anthus pratensis
30 Boompieper – Anthus trivialis
31 Vink – Fringilla coelebs
32 Kneu – Linaria cannabina
33 Sijs – Spinus spinus
34 Rietgors – Emberiza schoeniclus