Vogelexcursie Fochteloërveen 17 juli 2022

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 17-7-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 17 juli 2022.

Van 10.00-13.30 uur stond een vogelexcursie Fochteloërveen op het programma voor vier natuurliefhebbers uit Zuid-Holland. Zij waren vorig jaar al eens mee geweest naar het Lauwersmeer en nu hadden twee van hen deze excursie cadeau gekregen van de andere twee. Zij waren geen van allen eerder in het Fochteloërveen geweest. Het was prima weer voor een vogelexcursie: 16-24 °C, windkracht 2 en licht bewolkt.

Grauwe Klauwieren, Paapje, Kraanvogels én Slangenarenden!

We gingen van start bij het voormalige bezoekerscentrum, waar we de eerste Zwartkop van de dag hoorden zingen (er zouden nog heel veel volgen). Ook bekeken we de Huiszwaluwen en Boerenzwaluwen en ontdekte een deelneemster een Grauwe Vliegenvanger. We liepen een stukje en hadden al snel een jonge Grauwe Klauwier in beeld.

Grauwe Klauwier in beeld
Grauwe Klauwier in beeld

Daarop besloten we de andere kant nog even op te lopen. Hier vonden we het eerste Paapje van de dag en zagen we Blauwe Reiger en Buizerd vliegen en zagen we een familie Grauwe Klauwier in een struik zitten. Ook een Rietgors liet zich zingend zien en achter in het gebied bleken Kraanvogels te lopen, maar liefst 7 stuks! Ook stonden er een Grote Zilverreiger en een Blauwe Reiger bij en toen we terug liepen richting de parkeerplaats hadden we nog meer geluk: er kwamen twee roofvogels overvliegen, die om elkaar heen cirkelden. We stonden op dat moment oog in oog met de twee Slangenarenden, die in het gebied zitten. Gaaf!

Toen ze uit het zicht waren verdwenen liepen we verder en zagen we Witte Kwikstaart vliegen en een koppeltje Geelgors op het pad zitten. We waren weer bij de auto’s aangekomen en reden richting de volgende parkeerplaats. Onderweg zagen we Roodborsttapuit in een dood boompje zitten.

‘Struikelen’ over Paapjes en Kraanvogels

Toen we de wandeling door het veen maakten, zagen we vrij snel nog een Paapje zitten en eerst een tweetal Kraanvogels overvliegen. We keken even naar Zonnedauw (vleesetende plant) en zagen even later zelfs een groep van 11 Kraanvogels over vliegen.

Ook het derde Paapje diende zich aan. Tot slot liet ook een Graspieper zich nog even horen en zien. Onder de bomen stond een picknicktafel en terwijl we even genoten van koffie, thee en Drentse Turf zagen we een Roodborst.

Omdat het al aardig opschoot met de tijd sloegen we de vogelkijkhut en een plas over en reden we richting de uitkijktoren. Onderweg stopte we nog even om vanaf de weg naar een grote groep Grauwe Ganzen te kijken, waar ook Nijlgans, Grote Canadese Gans, Kievit, Wilde Eend en een Kleine Mantelmeeuw bij te zien waren. Ook zat een mannetje Grauwe Klauwier vrij dichtbij op een paaltje, die zich even heel mooi liet zien door de telescoop. We reden verder en parkeerden de auto’s.

Even kijken aan de weg
Even kijken aan de weg

Goudhaan in de boom en Kraanvogels in het veen

Direct na het uitstappen liet een Tjiftjaf zich horen en iets verderop zagen we weer een Grauwe Vliegenvanger en een Pimpelmees. Van de Zwarte Specht zagen we de haksporen op een naaldboom. Toen we het bruggetje waren overgestoken fladderden vogeltjes tussen de takken van de naaldbomen. We zagen een Goudhaantje en Boomkruiper en stonden even later onder aan de uitkijktoren de Zeven.

Na de klim genoten van het prachtige uitzicht en vonden we al snel twee Kraanvogels in de opdrogende plasjes. Verderop in het veen bleken nog drie Kraanvogels te lopen en aan de andere kant zat een Aalscholver zijn vleugels te drogen in een dode boom. Een vrouwtje Bruine Kiekendief vloog vlak voor de uitkijktoren langs, waarbij de gelige delen mooi te zien waren.

We klommen weer naar beneden, liepen terug richting de auto’s en hoorden tussen de bomen een Winterkoning zingen. Hiermee sloten we de excursie af. De deelnemers hadden genoten van het gebied en van de vogels en waren onder de indruk van de hoeveelheid Kraanvogels en Grauwe Klauwieren die we hadden gezien.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
5 Houtduif – Columba palumbus
6 Kraanvogel – Grus grus
7 Kievit – Vanellus vanellus
8 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
9 Ooievaar – Ciconia ciconia
10 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
11 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
12 Grote Zilverreiger – Ardea alba
13 Slangenarend – Circaetus gallicus
14 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
15 Buizerd – Buteo buteo
16 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
17 Kauw – Coloeus monedula
18 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
19 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
20 Huiszwaluw – Delichon urbicum
21 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
22 Zwartkop – Sylvia atricapilla
23 Goudhaan – Regulus regulus
24 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
25 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
26 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
27 Roodborst – Erithacus rubecula
28 Paapje – Saxicola rubetra
29 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
30 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
31 Graspieper – Anthus pratensis
32 Vink – Fringilla coelebs
33 Geelgors – Emberiza citrinella
34 Rietgors – Emberiza schoeniclus