Vogelexcursie Fochteloërveen 19 maart 2022

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 19-3-22

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 19 maart 2022

Op deze zonnige zaterdag stonden twee personen uit de provincie Utrecht om 9.30 uur klaar voor een vogelexcursie op de grens van Friesland en Drenthe. Tot 13.00 uur zouden we op zoek gaan naar vogels in het gebied. Het was ca. 10 °C, met een fris windje, kracht 4.

Wilde Zwanen en Klapekster

We gingen van start bij het voormalige informatiecentrum, en konden de eerste vogels determineren op geluid (Tjiftjaf en Koolmees). Ook kwam er een Sperwer in volle vaart langs vliegen. Na een blik op de Grauwe Ganzen liepen we een stuk het gebied in. We zagen Grote Canadese Gans, Rietgors en Grote Zilverreiger en hoorden een Kneu zingen.

Lukt fotograferen door de telescoop?
Lukt fotograferen door de telescoop?
Genieten van het buiten zijn
Genieten van het buiten zijn

Op een gegeven zagen we een viertal Wilde Zwanen overvliegen en in het gebied landen. De geel/zwarte snavels waren door de telescoop soms net zichtbaar, als ze hun kop boven de vegetatie uitstaken. Ook hoorden we een Dodaars en zagen we in de verte een Blauwe Kiekendief vliegen. Iets dichterbij vonden we een paartje Roodborsttapuit, terwijl de Graspiepers ons om de oren vlogen. Na een blik op een Torenvalk reden we naar de volgende parkeerplaats. Onderweg stopten we nog kort even en zagen we een Klapekster boven in een boompje zitten.

De eerste Kraanvogel

In het veen
In het veen

Vanaf de parkeerplaats maakten we de wandeling door het veen, en vonden, na enig speurwerk door de telescoop, een Kraanvogel op een eilandje in de grote plas. Dit was een wenssoort van de deelnemers, deze hadden ze nog nooit gezien in Nederland.

Wandelpad door het veen
Wandelpad door het veen

Na deze wandeling was het even tijd voor een kop koffie met een stuk Drentse turf. Daarna keken we even in de vogelkijkhut en zagen we Wintertaling, Krakeend en Wilde Eend.

We reden verder richting de uitkijktoren, en stopten nog even aan de kant van de weg. In de verte kwamen net drie Kraanvogels aanvliegen, terwijl aan de andere kant van de weg nog een paar Wilde Zwanen tussen de Knobbelzwanen bleken te staan. Dubbel genieten, dus!

Nog meer Kraanvogels in het veen

We liepen naar de uitkijktoren ‘De Zeven’ en hoorden een Roodborst en Vink zingen. Ook keken we even door de telescoop of de Raaf ‘thuis’ was. Ja dus, en er vloog ook eentje tussen de bomen, waarbij de ruit in de staart even zichtbaar was. Vanuit de uitkijktoren genoten we even van het prachtige uitzicht en zagen we nog twee Kraanvogels in het veen lopen: nummer 5 en 6 van de dag. Op de weg terug naar de auto’s hoorden we een Goudvink zingen en een Boomklever roepen.

Hoewel het eigenlijk al tijd was besloten we toch nog even naar een plek te rijden waar ook vaak Kraanvogels te zien zijn. Hier vonden we nog zeven stuks, waardoor het totale aantal van de dag op 13 Kraanvogels uitkwam. De deelnemers hadden er van genoten en hadden een leuk aantal nieuwe soorten gezien.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Wintertaling – Anas crecca
9 Kuifeend – Aythya fuligula
10 Houtduif – Columba palumbus
11 Meerkoet – Fulica atra
12 Kraanvogel – Grus grus
13 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
14 Kievit – Vanellus vanellus
15 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
16 Ooievaar – Ciconia ciconia
17 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
18 Grote Zilverreiger – Ardea alba
19 Sperwer – Accipiter nisus
20 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
21 Buizerd – Buteo buteo
22 Torenvalk – Falco tinnunculus
23 Klapekster – Lanius excubitor
24 Zwarte Kraai – Corvus corone
25 Raaf – Corvus corax
26 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
27 Koolmees – Parus major
28 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
29 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
30 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
31 Boomklever – Sitta europaea
32 Spreeuw – Sturnus vulgaris
33 Roodborst – Erithacus rubecula
34 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
35 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
36 Graspieper – Anthus pratensis
37 Vink – Fringilla coelebs
38 Goudvink – Pyrrhula pyrrhula
39 Kneu – Linaria cannabina
40 Rietgors – Emberiza schoeniclus