Vogelexcursie Fochteloërveen 20 mei 2023

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 20-5-23

Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 20 mei 2023.

Op deze prachtige zaterdagmorgen kwamen twee echte natuurliefhebbers uit Drenthe naar het Fochteloërveen voor een vogelexcursie. Zij hadden de excursie cadeau gekregen van hun familie en zagen het helemaal zitten om van 9.00-12.30 uur op zoek te gaan naar vogels in het gebied. Het weer was perfect, met 14-17 °C, windkracht 3 en een stralend zonnetje.

Grauwe Klauwier en Blauwborsten in de struikjes

We begonnen bij het voormalige bezoekerscentrum, waar ze van een leenkijker werden voorzien. Ter plekke hoorden we al een Koolmees, Vink en Tjiftjaf en kwam er een Havik met prooi overvliegen. Ook een paar Gaaien kwamen luidkeels in de bomen boven ons zitten. Na een paar meter lopen liet een Grasmus zich mooi horen en zien, en nog een paar meter verderop bleek een mannetje Grauwe Klauwier boven in een struikje te zitten. Dit was één van de wenssoorten van de deelnemers, dus werd hij uitvoerig bekeken door de telescoop. Echt even een genietmoment! Ook ging er even een Grasmus in datzelfde struikje zitten, en konden we het verschil in grootte mooi zien. Op datzelfde moment kwam er ook een Wilde Zwaan langs vliegen, die de deelnemers ook nog nooit gezien hadden. Toen dit dier ging zitten kon het geel/zwart op de snavel ook even goed bekeken worden.

Niet veel later vonden we een Blauwborst in een iel struikje, terwijl een Sprinkhaanzanger een paar keer heel kort zijn zang (naaimachientje) liet horen. Op weg naar de hoek van het pad zagen we Rietgors, Boerenzwaluw en Fitis. In het water dreven Krakeend en Wilde Eend en in de verte liet een Kraanvogel zich kort even zien. Ook hier zat weer een Blauwborst, die iets donkerder was.

Deelnemers genieten van de excursie
Deelnemers genieten van de excursie

We liepen terug naar de parkeerplaats, en zagen ondertussen twee Holenduiven, Spreeuw, Witte Kwikstaart en Roodborst. In één auto gingen we verder, naar de volgende plek. We stopten nog even om een Roodborsttapuit en een Graspieper langs de weg te bekijken, voordat we aan onze volgende wandeling begonnen.

Zeearend en Paapje te zien in het veen

Tussen de bomen zaten Merels en net buiten het bosje zong een Boompieper. Deze liet zich ook mooi bekijken door de telescoop. Tijdens de wandeling in het veen hoorden we een Koekoek roepen en zagen we twee Kraanvogels overvliegen. De Geoorde Futen, die ook in het gebied waren gemeld, hielden zich even verstopt voor ons.

Wandelen in het veen
Wandelen in het veen

Plotseling waren er drie roofvogels in de lucht te zien: twee Buizerden, die een Zeearend wilden wegjagen. Ook de Zeearend was één van de wenssoorten, dus daar werd ook volop van genoten. We liepen verder, zoekend naar Paapjes. Deze vonden we toen we al weer op het fietspad liepen. Een mannetje zat vrij ver weg in een struikje, maar de witte wenkbrauwstreep en oranje buik waren door de telescoop goed te zien. Ook dit was een nieuwe soort voor de deelnemers. Ook hoorden we een Veldleeuwerik en zagen we een Torenvalk langs het fietspad.

Toen we weer bij de auto kwamen, bleek het al (lang) tijd te zijn voor de koffie met Drentsche Turf. We reden naar de vogelkijkhut, vlakbij, waar we eerst even een korte pauze hielden, voordat we de hut in gingen. Vanuit de hut was erg weinig te zien, op de nestelende Boerenzwaluwen na.

In de hut
In de hut

We reden verder, en keken nog even over het land, waar wel eens Kraanvogels staan. Nu niet, dus gingen we snel verder. Onderweg stopten we nog even langs de dijk, waar Grote Canadese Gans, Grauwe Gans en Kievit liepen, en we een Geelgors hoorden.

Eindelijk in ‘De Zeven’ en ook nog Kraanvogels met jongen

Even later parkeerden we de auto, en liepen we via het bos naar de uitkijktoren ‘De Zeven’. Tijdens de wandeling hoorden we Boomklever, Goudhaan en Winterkoning. Ook keken we even naar een boom waar de haksporen van de Zwarte Specht mooi te zien waren. De deelnemers waren nog nooit bij de uitkijktoren geweest, en genoten dan ook van het prachtige uitzicht toen we eenmaal boven waren. Meestal zijn dan wel Kraanvogels te zien, ver weg in het veen, vandaag was dat echter niet het geval. We gingen weer naar beneden, en liepen vlot terug (het was wat later dan gepland).

foto: Uitzicht over het veen (zonder mensen)

In overleg werd besloten dat we toch nog even naar een plek zouden rijden, waar een stel Kraanvogels met jongen zich regelmatig laat zien. We hadden geluk, het paar liep vrij dichtbij te foerageren (eten te zoeken), waarbij de jongen zo nu en dan even tussen de Pitrus uitkwamen. Hoewel we in de auto bleven zitten, om de Kraanvogels niet te verstoren, genoten de deelnemers nog even met volle teugen.

Daarna was het echt tijd om terug te rijden naar de startplaats. De deelnemers gaven aan dat ze een hele fijne excursie hadden gehad en zoiets zeker nog een keer wilden doen.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
4 Krakeend – Mareca strepera
5 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
6 Koekoek – Cuculus canorus
7 Holenduif – Columba oenas
8 Houtduif – Columba palumbus
9 Meerkoet – Fulica atra
10 Kraanvogel – Grus grus
11 Kievit – Vanellus vanellus
12 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
13 Havik – Accipiter gentilis
14 Zeearend – Haliaeetus albicilla
15 Buizerd – Buteo buteo
16 Torenvalk – Falco tinnunculus
17 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
18 Gaai – Garrulus glandarius
19 Zwarte Kraai – Corvus corone
20 Koolmees – Parus major
21 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
22 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
23 Fitis – Phylloscopus trochilus
24 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
25 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
26 Grasmus – Curruca communis
27 Goudhaan – Regulus regulus
28 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
29 Boomklever – Sitta europaea
30 Spreeuw – Sturnus vulgaris
31 Merel – Turdus merula
32 Roodborst – Erithacus rubecula
33 Blauwborst – Luscinia svecica
34 Paapje – Saxicola rubetra
35 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
36 Huismus – Passer domesticus
37 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
38 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
39 Graspieper – Anthus pratensis
40 Boompieper – Anthus trivialis
41 Vink – Fringilla coelebs
42 Geelgors – Emberiza citrinella
43 Rietgors – Emberiza schoeniclus