Vogelexcursie Fochteloërveen 24 juli 2023

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 24-7-23

Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 24 juli 2023.

Twee ervaren vogelaars uit de provincie Utrecht kwamen vandaag naar het Fochteloërveen voor een vogelexcursie, van 9.00-12.30 uur. Zij waren al eerder in het gebied geweest, maar hadden toen geen Kraanvogels gezien. Die stonden nu op het wensenlijstje. Hoewel de weersverwachting niet erg gunstig was (behoorlijk wat regen) bleek het reuze mee te vallen. Het was wel bewolkt, maar met 20 °C en windkracht 3 hielden we het droog.

Grote groep Kraanvogels vliegt over

Voordat de excursie echt begon gaven de deelnemers aan dat de ochtend al geslaagd was: ze hadden al een groepje Kraanvogels zien overvliegen, dus hun wens was al vervuld. Desalniettemin gingen we bij het voormalige bezoekerscentrum toch maar starten met een korte wandeling om op zoek te gaan naar andere vogels. We zagen drie soorten zwaluwen, Grasmus, Rietgors, Graspieper en in de hoek drie Grote Zilverreigers. Op dat moment kwamen er ook twee Kraanvogels langs vliegen. Toen we naar de auto’s terug liepen zagen we een Grote Bonte Specht vliegen en hoorden we een Fitis zingen. Er waren geen roofvogels komen overvliegen, mogelijk omdat het nog niet zonnig genoeg was (thermiek).

Bufferzone
Bufferzone

In één auto reden we richting de volgende parkeerplaats. Onderweg stopten we nog even langs de weg omdat er een paar vogels in het veld zaten (Kievit en Blauwe Reiger). Plotseling hoorden we het geluid van vliegende Kraanvogels en bleek een groep van een stuk of 44 individuen over ons heen te vliegen. Wat een spektakel! Ze landden een stuk verderop in het gebied, waar we ze niet meer konden zien. Wel zagen we op dat moment een Grauwe Klauwier in een struikje zitten, een soort waar we al even naar hadden gezocht tijdens de eerste wandeling.

Met de zon kwamen ook de eerste roofvogels

Ronde Zonnedauw (vleeseter)
Ronde Zonnedauw (vleeseter)

We reden naar de parkeerplaats en gingen aan de wandel in het veen. Het was nog steeds droog, en het zonnetje probeerde er zelfs doorheen te komen. We zagen een Merel en op het water een drietal Geoorde Futen, terwijl een Boomvalk over het water vloog. Een paartje Kneu kwam even in een boompje zitten, en een Torenvalk hing boven het veld te bidden. Ook vonden we een Roodborsttapuit en keken we even bij de vleesetende plantjes. Via het fietspad liepen we terug naar de parkeerplaats, en zagen hier en daar nog meer Roodborsttapuiten. Bij de auto keken we nog even over het veld en zagen we twee Buizerds jagen.

Een stukje verderop, bij de vogelkijkhut, nuttigden we eerst even een kop koffie en een stukje Drentse Turf. Daarna keken we even in de hut, en zagen we een paar Slobeenden en een Koolmees. Een Tjiftjaf liet zich horen, toen we weer naar de auto liepen. We reden een klein stukje en keken nog even bij de plas. Naast Wilde Eend en Zwarte Kraai was hier weinig te zien. Dus reden we verder, keken nog even over het land en daarna over de plas, waar we Grauwe Ganzen zagen.

Vanuit de vogelhut
Vanuit de vogelhut

Toch nog een Slangenarend

in Ravenswoud zagen we Huismussen op het dak zitten en een Ooievaar in het land staan. We reden naar de parkeerplaats bij de Zeven en begonnen aan de laatste wandeling. We hoorden een Geelgors zingen, en tussen de bomen hoorden we Zwartkop, Boomkruiper en Winterkoning en zagen we Vink, Gaai, Boomklever en een jonge Roodborst (met donsveertjes en spikkkels).

Spechtengaten en zwammen
Spechtengaten en zwammen

Voor de uitkijktoren zwom een Dodaars met een jong en vanuit de toren zagen we eindelijk een Slangenarend vliegen. We genoten nog even van het uitzicht en daarna liepen we terug naar de auto, waarbij we ondertussen langs een boom met spechtengaten en zwammen kwamen. Het was inmiddels tijd om terug te rijden naar de auto van de deelnemers. Zij gaven aan dat ze weer een fijne excursie hadden gehad (ze waren al eens eerder mee geweest in een ander gebied) en hadden genoten van zoveel Kraanvogels.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Slobeend – Spatula clypeata
3 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
4 Gierzwaluw – Apus apus
5 Houtduif – Columba palumbus
6 Kraanvogel – Grus grus
7 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
8 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
9 Kievit – Vanellus vanellus
10 Ooievaar – Ciconia ciconia
11 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
12 Grote Zilverreiger – Ardea alba
13 Slangenarend – Circaetus gallicus
14 Buizerd – Buteo buteo
15 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
16 Torenvalk – Falco tinnunculus
17 Boomvalk – Falco subbuteo
18 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
19 Gaai – Garrulus glandarius
20 Zwarte Kraai – Corvus corone
21 Koolmees – Parus major
22 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
23 Huiszwaluw – Delichon urbicum
24 Fitis – Phylloscopus trochilus
25 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
26 Zwartkop – Sylvia atricapilla
27 Grasmus – Curruca communis
28 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
29 Boomklever – Sitta europaea
30 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
31 Merel – Turdus merula
32 Zanglijster – Turdus philomelos
33 Roodborst – Erithacus rubecula
34 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
35 Huismus – Passer domesticus
36 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
37 Graspieper – Anthus pratensis
38 Vink – Fringilla coelebs
39 Kneu – Linaria cannabina
40 Geelgors – Emberiza citrinella
41 Rietgors – Emberiza schoeniclus