Vogelexcursie Fochteloërveen 25 augustus 2021

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 25-8-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 25 augustus 2021.

Op deze woensdagmiddag stond van 13.00-16.30 uur een vogelexcursie gepland voor twee vriendinnen uit Friesland. Zij hadden nog niet zoveel ervaring met vogels kijken, en waren voor het eerst in het Fochteloërveen. Het was een bewolkte dag, met 17 graden en windkracht 3.

Het is stil in de natuur

Na het omdoen van de leenkijkers gingen we van start met een wandeling naar een vogelkijkscherm. Het viel ons op dat we eigenlijk geen vogels hoorden. Dit is niet zo vreemd in deze tijd van het jaar: er hoeft geen vrouwtje meer ‘versierd’ te worden, en het afbakenen van het territorium is over het algemeen ook al achter de rug. Ook zijn een aantal soorten al richting het Zuiden vertrokken. We zagen Huiszwaluw (witte stuit) en Boerenzwaluw vliegen en een Blauwe Reiger staan. In de verte stond een Grote Zilverreiger, en vloog een Bruine Kiekendief. Ondertussen hoorden we de roep van de Tjiftjaf uit de struiken komen.

Op weg naar het vogelkijkscherm
Op weg naar het vogelkijkscherm

Bij het vogelkijkscherm zagen we een flink aantal Ooievaars in de lucht cirkelen, en ontdekten we nog een Bruine Kiekendief, iets dichterbij. We liepen verder en zagen een Zwarte Kraai in een dode boom zitten en een jonge Roodborsttapuit tussen de sprietjes van het Pitrus fladderen. Daarna reden we naar het volgende plekje voor de volgende wandeling.

Boerenzwaluwen zijn uitgevlogen

Ook op het water was het rustig met vogels: een stel Wilde Eenden en wat Grauwe Ganzen. Tijdens de wandeling door het veen genoten we van het weidse uitzicht en de mooie paarse kleur van de heide, die in bloei stond. Her en der vlogen Boerenzwaluwen, jagend op insecten. Een mannetje Roodborsttapuit liet zich nog even mooi door de telescoop bewonderen. Op het fietspad was het druk: de leden van een studentenvereniging kwamen met hun witte overhemden met naam erop voorbij, waarbij zelfs een bekende van de deelneemsters voorbij fietste.

Toen we weer bij de auto’s waren, dronken we even een kop koffie/thee met een stukje Drentse turf erbij. Daarna keken we nog even in de vogelkijkhut. Alle jonge Boerenzwaluwen waren inmiddels uitgevlogen. Alleen de witte plekken in de hut bewezen dat er veel vogelactiviteit geweest was…

Op weg naar de uitkijktoren stopten we nog even bij een plas, waar veel Grauwe Ganzen zaten. Hier vonden we een paar Nijlganzen, Slobeenden en een Aalscholver.

Kraanvogels en een Zeearend!

Daarna was het tijd voor de laatste wandeling, naar uitkijktoren ‘de Zeven’. We zagen jonge Pimpelmezen in een boom, voordat we omhoog klommen in de uitkijktoren. Bovenin ontdekte één van de deelneemsters al snel een paar lichte vlekken in het veen. Door de telescoop was duidelijk te zien dat het om een viertal Kraanvogels ging, die bessen van een struikje leken te eten. Er vlogen een tweetal Kraanvogels voorbij en plotseling zagen we de jonge Zeearend in de top van een dode boom zitten. Hij liet zich uitgebreid bekijken, en de deelneemsters genoten hier volop van. Kraanvogels en Zeearend waren beide ‘lifers’ voor hen in Nederland.

Kijken naar Kraanvogels
Kijken naar Kraanvogels

We zagen nog een paar watervogels in de verte (Wintertaling en waarschijnlijk Geoorde Fuut), maar dat was voor de deelneemsters te ver weg om ze te herkennen, dus gingen we naar beneden. Hier konden we nog een laatste blik werpen op de Zeearend, die nu nog groter leek dan van boven.

Ondertussen riep een Grote Bonte Specht. Op de terugweg naar de auto’s riepen Vink en Boomklever nog even, en daarmee kwam de excursie ten einde. Hoewel het aantal vogelsoorten relatief klein was gebleven, vanmiddag, hadden de dames het erg leuk en interessant gevonden.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
3 Slobeend – Spatula clypeata
4 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
5 Houtduif – Columba palumbus
6 Kraanvogel – Grus grus
7 Ooievaar – Ciconia ciconia
8 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
9 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
10 Grote Zilverreiger – Ardea alba
11 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
12 Zeearend – Haliaeetus albicilla
13 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
14 Zwarte Kraai – Corvus corone
15 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
16 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
17 Huiszwaluw – Delichon urbicum
18 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
19 Boomklever – Sitta europaea
20 Spreeuw – Sturnus vulgaris
21 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
22 Vink – Fringilla coelebs