Vogelexcursie Fochteloërveen 28 maart 2021

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 28-3-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 28 maart 2021

Deze zondagmiddag in maart stond er van 13.00-16.30 uur een vogelexcursie in het Fochteloërveen op het programma voor twee beginnende vogelaars uit de provincie Overijssel. Met een graad of 8, windkracht 5 en regen gingen we van start.

Na het uitdelen van de leenkijkers en het zien van de eerste vogels reden we naar een uitkijkheuvel, iets verderop. Hier ontdekten we de eerste eendensoorten, waaronder zowaar een Zomertaling. Ook zagen we een mannetje Bruine Kiekendief jagen boven het veen. Via een tussenstop met twee Kraanvogels begonnen we aan de wandeling door het veen (in de regen). Een Klapekster liet zich helaas niet zien, maar met zingende Veldleeuweriken, vliegende Watersnippen en een poserende Graspieper was het een leuke ronde.

Kijken over het veen
Kijken over het veen

Vanuit de vogelkijkhut (lekker, even droog en uit de wind) zagen we een paartje Brilduiker en nog een paar eendensoorten, en een stukje verderop stonden weer twee Kraanvogels.

Bij de laatste stop (met onderweg nóg twee Kraanvogels) was het inmiddels droog geworden. We zagen al snel een Raaf overvliegen, en na een korte wandeling door het bos zagen we vanuit de uitkijktoren een Grote Bonte Specht in de boom zitten. Ook ontdekte één van de deelnemers een Dodaars in het water.

Tijdens de terugweg was er een klein intermezzo met een Raven-liefhebber, waardoor de excursie iets later eindigde dan gepland. Dit vonden de deelnemers helemaal niet erg, zij hadden het erg leuk gevonden, veel geleerd en een flink aantal nieuwe soorten (lifers) gezien.

Op zoek naar een Raaf
Op zoek naar een Raaf

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Zomertaling – Spatula querquedula
4 Slobeend – Spatula clypeata
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Wintertaling – Anas crecca
8 Kuifeend – Aythya fuligula
9 Brilduiker – Bucephala clangula
10 Houtduif – Columba palumbus
11 Meerkoet – Fulica atra
12 Kraanvogel – Grus grus
13 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
14 Watersnip – Gallinago gallinago
15 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
16 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
17 Buizerd – Buteo buteo
18 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
19 Torenvalk – Falco tinnunculus
20 Raaf – Corvus corax
21 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
22 Koolmees – Parus major
23 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
24 Staartmees – Aegithalos caudatus
25 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
26 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
27 Boomklever – Sitta europaea
28 Merel – Turdus merula
29 Roodborst – Erithacus rubecula
30 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
31 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
32 Graspieper – Anthus pratensis
33 Vink – Fringilla coelebs
34 Kneu – Linaria cannabina
35 Rietgors – Emberiza schoeniclus