Vogelexcursie Fochteloërveen 28 juni 2020

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 28 juni 2020

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op zondag 28 juni 2020

Op deze bewolkte zondag stond er van 9.00-12.30 uur een excursie met 3 deelnemers uit Drenthe op het programma. Zij hadden al enige ervaring met vogels kijken, en waren al eens in het gebied geweest. Het was deze ochtend ca. 19 graden Celsius met windkracht 4.

Blauwborst in beeld en Kraanvogels in vlucht

Watermeter
Watermeter

Na een korte vertraging begonnen we bij de parkeerplaats. Het hoogtepunt van deze eerste plek was de Blauwborst, die zich goed door de telescoop liet zien. Voor de deelnemers was dit een ‘lifer’. We keken ook nog even bij de nesten van de Huiszwaluw, terwijl we ondertussen een Zwartkop en Winterkoning hoorden. De watermeter in het gebied gaf aan dat het al weer veel te droog was: geen goed teken voor het veen.

Bij de volgende plek zagen we vanaf de heuvel een groep Wintertalingen, een Witgat en een aantal Kleine Plevieren. Ook ontdekte één van de deelnemers een tweetal overvliegende Kraanvogels. In de struiken zong bovendien een Spotvogels, met zijn typische badeendje-geluid.

Kijken naar Witgat
Kijken naar Witgat

Geen Paapje, wel vleesetende planten

Daarna was het tijd voor een wandeling door het veen. Hier waren meerdere Roodborsttapuiten te zien. Helaas liet het Paapje het vandaag afweten. Wel stal een Kneu de show door uitgebreid te zingen op een takje, en zich te lenen voor een fotoshoot. Tijdens de terugweg hoorden we Veldleeuwerik en Koekoek, en werden we door een wandelaarster gewezen op de plek van Zonnedauw, een vleesetende plant. Even later voelden we wat druppels regen, maar gelukkig bleef het daar bij.

Kneu
Kneu

We genoten even van een kop koffie en een stuk Drentse Turf voordat we de Boerenzwaluwen in de vogelkijkhut bezochten.

Deelnemers in de hut
Deelnemers in de hut

Roepende Raven boven het bos

Onderweg naar de volgende plek zagen de deelnemers een Bruine Kiekendief, en moesten we in het dorp uitwijken voor Huismussen op de weg. Iets later, in het bos, zagen we een Goudhaan zijn best doen omvooral achter takjes te blijven, terwijl zijn hoge gepiep hem toch had verraden. Bovendien bleek een Roodborst een verrassend goede schutkleur te hebben voor die omgeving. Ook waren de overblijfselen van het werk van de Zwarte Specht te zien. Het dier zelf liet zich niet horen of zien. De Raven, die overvlogen, waren echter niet te missen, met hun zware gekras. En hoewel het nog maar juni is, lieten de eerste paddenstoelen zich ook al weer zien.

Op weg naar de laatste stop hoorden we een Kleine Karekiet langs de weg zingen. Tenslotte zagen we bij het eindpunt we talloze nestgaten van Oeverzwaluwen, met langs vliegende Oeverzwaluwen, en dook een Aalscholver naar vis. Het was inmiddels ruimschoots tijd om de excursie af te sluiten. De deelnemers hadden een leerzame en leuke ochtend gehad.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
3 Wintertaling – Anas crecca
4 Gierzwaluw – Apus apus
5 Koekoek – Cuculus canorus
6 Houtduif – Columba palumbus
7 Kraanvogel – Grus grus
8 Kievit – Vanellus vanellus
9 Kleine Plevier – Charadrius dubius
10 Witgat – Tringa ochropus
11 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
12 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
13 Ooievaar – Ciconia ciconia
14 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
15 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
16 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
17 Buizerd – Buteo buteo
18 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
19 Torenvalk – Falco tinnunculus
20 Zwarte Kraai – Corvus corone
21 Raaf – Corvus corax
22 Koolmees – Parus major
23 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
24 Oeverzwaluw – Riparia riparia
25 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
26 Huiszwaluw – Delichon urbicum
27 Fitis – Phylloscopus trochilus
28 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
29 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
30 Spotvogel – Hippolais icterina
31 Zwartkop – Sylvia atricapilla
32 Grasmus – Sylvia communis
33 Goudhaan – Regulus regulus
34 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
35 Merel – Turdus merula
36 Zanglijster – Turdus philomelos
37 Roodborst – Erithacus rubecula
38 Blauwborst – Luscinia svecica
39 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
40 Huismus – Passer domesticus
41 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
42 Graspieper – Anthus pratensis
43 Vink – Fringilla coelebs
44 Kneu – Linaria cannabina
45 Putter – Carduelis carduelis
46 Geelgors – Emberiza citrinella