Vogelexcursie Fochteloërveen 30 juli 2020

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 30 juli 2020

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 30 juli 2020

Op deze prachtige donderdagochtend kwamen twee vogelliefhebbers uit Noord-Holland naar het Noorden om het Fochteloërveen te bezoeken. Van 9.00-12.30 uur gingen we op zoek naar een paar wenssoorten. Het was 15-20 °C, bijna windstil en zonnig.

Grauwe Klauwieren bij de schapen

Buizerd in de boom
Buizerd in de boom

Bij het informatiecentrum begonnen we met de plaatselijke Huiszwaluwen en het zingen van een Fitis, een Tjiftjaf en een Winterkoning. Ook zagen we daar de eerste Roodborsttapuit. We reden naar het ‘uitkijkheuveltje’ en zagen een paar Wintertalingen rusten, terwijl een Witgatje heen en weer liep te scharrelen. Ook de eerste Buizerd liet zich zien.

Op weg naar de volgende stop liepen er wat vogeltjes op de weg. We stopten even om ze te bekijken, en ontdekten iets verderop enkele Grauwe Klauwieren, die zich goed door de telescopen lieten zien. Dit was de eerste wenssoort en ‘lifer’ van de deelnemers. Ook zagen we twee Kneutjes en een Gele Kwikstaart met jong.

Slangenarend!

We reden verder naar de parkeerplaats en gingen aan de wandel in het veen. We waren nog maar net onderweg of één van de deelnemers kreeg een roofvogel in het vizier. Was het een Buizerd of een Slangenarend? Door de telescoop was duidelijk te zien dat het dier een bruine ‘bivakmuts’ op had en geen polsvlek: Slangenarend dus! De tweede ‘lifer’ was nu ook binnen…

Terwijl we verder wandelden, en ook naar waterjuffers en planten keken, hoorden we plotseling het typische geluid van een roepende Kraanvogel, vrij dichtbij. Er vloog niets over, wel stonden er een stukje verderop enkele mensen op het pad. Zij hadden het geluid ook gehoord, dus zochten we even of we het dier konden vinden. Helaas liet deze zich niet zien.

Een stukje verderop ontdekten we een Paapje in de vegetatie, die zich ook even door de telescopen liet bewonderen. Terwijl we verder liepen zagen we Graspiepers, en al snel waren we weer bij de parkeerplaats. Het was inmiddels tijd voor een kop koffie met koek, die we een eindje verderop nuttigden. Ondertussen kwamen er ook nog drie Kraanvogels overvliegen, en achter een bomenrij verdwijnen. Ook dit was een wenssoort van de deelnemers, en nu hadden we ze in ieder geval gezien.

Kraanvogels bij de plas

We liepen naar een plek waar we nog even zochten naar Grauwe Klauwieren. Helaas waren die op dat moment niet te zien. Wel zagen we aan de overkant van de plas twee Kraanvogels staan, in de ruststand, dus die waren met de telescoop ook goed te bekijken.

Door de deelnemers werd de keuze gemaakt om de plek te bezoeken waar de overvliegende Kraanvogels mogelijk waren geland. We weken dus af van het gebruikelijke excursieprogramma, en gingen richting Fochteloo. Na een korte rit tussen de weilanden door, waar regelmatig Kraanvogels staan, moesten we concluderen dat ze daar helaas niet stonden. Wel zagen we nog een Torenvalk jagen.

Met een relatief korte soortenlijst, maar wel met hebben gezien van hun 3 wenssoorten, namen we afscheid in Fochteloo. De deelnemers gaven aan een mooie ochtend te hebben gehad.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Wintertaling – Anas crecca
3 Houtduif – Columba palumbus
4 Kraanvogel – Grus grus
5 Witgat – Tringa ochropus
6 Ooievaar – Ciconia ciconia
7 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
8 Slangenarend – Circaetus gallicus
9 Buizerd – Buteo buteo
10 Torenvalk – Falco tinnunculus
11 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
12 Zwarte Kraai – Corvus corone
13 Koolmees – Parus major
14 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
15 Huiszwaluw – Delichon urbicum
16 Fitis – Phylloscopus trochilus
17 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
18 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
19 Spreeuw – Sturnus vulgaris
20 Merel – Turdus merula
21 Roodborst – Erithacus rubecula
22 Paapje – Saxicola rubetra
23 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
24 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
25 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
26 Graspieper – Anthus pratensis
27 Vink – Fringilla coelebs
28 Kneu – Linaria cannabina
29 Putter – Carduelis carduelis