Vogelexcursie Fochteloërveen 30 mei 2019

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 30 mei 2019

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 30 mei 2019.

Vanochtend was het de bedoeling om een drietal ervaren vogelaars in het Fochteloërveen rond te leiden. Deze twee mannen uit Zeeland, en één uit Kenia, wilden graag Kraanvogels en Grauwe Klauwieren zien. Zij waren een paar jaar ervoor zelf in het gebied geweest, maar hadden de genoemde soorten toen niet gezien. Zij logeerden in Appelscha, waar we om 9.00 uur hadden afgesproken. Vanwege de deelnemer uit Kenia zou de excursie grotendeels in het Engels plaatsvinden. Het weer kon iets beter: het motregende en het was ongeveer 12 °C. De verwachting was dat het later in de ochtend droger zou worden.

Oeverzwaluwen en de eerste Kraanvogel

Vanaf hun overnachtingsadres vertrokken we naar Ravenswoud, waar we al goed om ons heen keken naar vogels. Onderweg zagen we Witte Kwikstaart, Spreeuw, Kievit en Kleine Mantelmeeuw en hoorden we Geelgors, Vink en Zwartkop zingen. We reden verder en konden Fitis, Huismus, Winterkoning en Blauwe Reiger aan het lijstje toevoegen, terwijl we onderweg waren naar de eerste plaats waar we Kraanvogels konden verwachten. In een weiland zat een Ooievaar staan, vlogen er Huiszwaluwen rond en hoorden zagen we een Koekoek in een boom vliegen. We vervolgden onze weg en kwamen langs een zandafgraving, waar Oeverzwaluwen hun nest in een enorme bult zand hadden gemaakt. Ondertussen liet ook een Tjiftjaf zich horen.

Even later, aan het eind van de weg, stopten we om een blik over het terrein te werpen. Hoewel er aanvankelijk geen Kraanvogel leek te zijn, ontdekte één van de deelnemers er toch eentje in de hoek, tegen de bosrand. Voor hem was het een ‘lifer’, dus het was extra leuk dat hij hem zelf ontdekt had. We genoten even van de aanblik van dit dier door de telescoop. Een stukje verder stond een roofvogel in het land. Bij nader inzien bleek het een Buizerd te zijn.

Raaf, Fluiter en een oh zo mooie Boomklever

We reden terug richting uitkijktoren ‘de 7’, waar we een wandeling zouden maken. Onderweg hoorden we Zanglijster en zagen we Roeken en een Waterhoentje. Toen we nog even stil stonden hoorden we een Wielewaal zingen en deed ook een Grasmus zijn best, terwijl een Gaai er doorheen kraste. We reden door en parkeerden de auto in de buurt van de uitkijktoren. Toen we uitstapten zagen we direct een Raaf in het land zitten. Hij liet zich gelukkig even mooi door de telescoop bekijken. Inmiddels was het ook droog geworden.

Genieten van een Boomklever
Genieten van een Boomklever

Tijdens de wandeling naar de uitkijktoren hoorden we Boomkruiper, Roodborst, Goudhaan en zagen we Gierzwaluw en een Boomklever. Ook deze laatste was voor de deelnemer uit Kenia een ‘lifer’, en hij genoot duidelijk van de mooie kleuren van dit beestje. Ondertussen was een Fluiter de hele tijd al het hoogste lied aan het zingen. Omdat hij verderop in het bos zat, konden we hem niet zien.

Vanaf de uitkijktoren zagen we een Koekoek vliegen en een paar Putters. De ene Kraanvogel, die zich heel even liet zien, verschool zich al snel achter het lange gras. We hoorden een Grote Bonte Specht roepen en een Boompieper zingen. Toen we weer terug waren bij de auto was het tijd voor een kop koffie met een lekker stuk Drentse Turf. Deze vielen goed in de smaak bij de heren.

Nog een paar Kraanvogels!

Nu was het tijd om richting het bezoekerscentrum te rijden, voor de Grauwe Klauwieren. Natuurlijk keken we onderweg ook nog naar leuke vogels, en ontdekten zo een paartje Kneu, Roodborsttapuit, Torenvalk, Aalscholver en een Gele Kwikstaart. Net toen we weer in de auto zouden stappen kwam er een paartje Kraanvogels in beeld. Leuk, natuurlijk werd ook hier even de telescoop op gezet!

We maakten vervolgens een tussenstop bij de vogelkijkhut aan de plas. Hier kon de Keniaanse deelnemer de Boerenzwaluwen op het nest bekijken, en genieten van hun in- en uitvliegen door de hut. Daarna was het tijd voor de wandeling achter het informatiecentrum, om de Grauwe Klauwieren op te zoeken.

Grauwe Klauwieren en alweer een Kraanvogel

Langs het wandelpad hoorden we Blauwborst, en deze liet zich ook nog even kort vliegend zien. Een Rietgors liet zich beter bewonderen, boven in een sprietje. Toen we bij de picknicktafel kwamen, liet een Dodaars zich duidelijk horen. Hem zien lukte niet, wel zagen we Kuifeend, Krakeend, Wintertaling, en alweer een Kraanvogel. We liepen verder, zagen twee Lepelaars opvliegen en ontdekten een mannetje Grauwe Klauwier in een kale boom. Hij bleef mooi zitten, dus was prachtig te zien door de telescoop.

Grauwe Klauwier man
Grauwe Klauwier man

Even verderop bleek er nog een paartje Grauwe Klauwieren te zitten, het mannetje en vrouwtje zaten dicht bij elkaar, laag op een dode tak. Op de hoek van het pad hoorden we een Spotvogel. Verstopvogel zou ook een goede naam voor het beestje zijn, want ondanks dat hij vlakbij zat en luid zong, konden we hem niet zien tussen de bladeren.

Het was al ruimschoots tijd om de deelnemers terug te rijden naar hun eigen auto. We pakten de route, waar ‘s ochtends nog een aantal Kranen was gemeld. Deze bleken nu weer vertrokken te zijn. Wel zagen we nog Grote Canadese Ganzen en Bergeend.

De deelnemers vonden het een geslaagde excursie: ze hadden alle wenssoorten gezien en zich uitstekend vermaakt. Bovendien waren ze op plekken gekomen, waar ze zelf niet naar Kraanvogels gezocht zouden hebben. Een geslaagde excursie, dus.

Waargenomen soorten

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2  Grauwe Gans – Anser anser
3  Knobbelzwaan – Cygnus olor
4  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5  Bergeend – Tadorna tadorna
6  Krakeend – Mareca strepera
7  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8  Wintertaling – Anas crecca
9  Kuifeend – Aythya fuligula
10  Dodaars – Tachybaptus ruficollis
11  Ooievaar – Ciconia ciconia
12  Lepelaar – Platalea leucorodia
13  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
14  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
15  Buizerd – Buteo buteo
16  Waterhoen – Gallinula chloropus
17  Meerkoet – Fulica atra
18  Kraanvogel – Grus grus
19  Kievit – Vanellus vanellus
20  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
21  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
22  Holenduif – Columba oenas
23  Houtduif – Columba palumbus
24  Koekoek – Cuculus canorus
25  Gierzwaluw – Apus apus
26  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
27  Torenvalk – Falco tinnunculus
28  Grauwe Klauwier – Lanius collurio
29  Wielewaal – Oriolus oriolus
30  Gaai – Garrulus glandarius
31  Kauw – Coloeus monedula
32  Roek – Corvus frugilegus
33  Zwarte Kraai – Corvus corone
34  Raaf – Corvus corax
35  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
36  Koolmees – Parus major
37  Oeverzwaluw – Riparia riparia
38  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
39  Huiszwaluw – Delichon urbicum
40  Fluiter – Phylloscopus sibilatrix
41  Fitis – Phylloscopus trochilus
42  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
43  Spotvogel – Hippolais icterina
44  Zwartkop – Sylvia atricapilla
45  Grasmus – Sylvia communis
46  Goudhaan – Regulus regulus
47  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
48  Boomklever – Sitta europaea
49  Boomkruiper – Certhia brachydactyla
50  Spreeuw – Sturnus vulgaris
51  Merel – Turdus merula
52  Zanglijster – Turdus philomelos
53  Roodborst – Erithacus rubecula
54  Blauwborst – Luscinia svecica
55  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
56  Huismus – Passer domesticus
57  Gele Kwikstaart – Motacilla flava
58  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
59  Boompieper – Anthus trivialis
60  Vink – Fringilla coelebs
61  Kneu – Linaria cannabina
62  Putter – Carduelis carduelis
63  Geelgors – Emberiza citrinella
64  Rietgors – Emberiza schoeniclus