Vogelexcursie Fochteloërveen 4 juni 2022

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 4-6-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 4 juni 2022.

Twee vogelliefhebbers uit de provincie Groningen kwamen vandaag van 9.00-12.30 uur naar het Fochteloërveen. Zij waren nu bijna een jaar bezig met hun vogelkijkhobby, en vonden het leuk om eens een ander gebied te verkennen. Het weer was vandaag prima: 13-17 °C, windkracht 4 en licht bewolkt.

Yes! Een Grauwe Klauwier vol in de kijker

Grauwe Klauwier in de struik
Grauwe Klauwier in de struik

We begonnen bij gesloten informatiecentrum. Een zingende Zwartkop werd meteen door hen herkend op de parkeerplaats. Ook Grasmus en Rietgors werden al snel gezien, toen we een stukje het gebied in gingen lopen. Plotseling vloog een mannetje Grauwe Klauwier een struik in. Hij bleef mooi zitten, zodat we hem door de telescoop goed konden bekijken. Voor de deelnemers was dit een ‘lifer’. Zij hadden al op deze soort gehoopt, en dan ook nog zo dichtbij kunnen zien, mooi!

Wij liepen verder en zagen in een plasje Kuifeend, Wilde Eend en Slobeend, en ook een Lepelaar liet zich zien. In de verte joeg een Bruine Kiekendief en zagen we een Buizerd. De Grauwe Klauwier ging achter ons even op een paaltje zitten, zodat we hem nogmaals goed konden bekijken.

Daarna liepen we terug en keken nog even bij de boomwal. We zagen Gaai, hoorden Tuinfluiter, Pimpelmees en Merel. Ook hadden we inmiddels verschillende zwaluwen gezien.

De eerste Kraanvogels en een fotogenieke Boompieper

We reden richting de volgende parkeerplaats, en stopten onderweg even in de berm. Hier zagen we direct een Blauwborst en hoorden we Veldleeuwerik. Ook zagen we Graspieper en Roodborsttapuit en ontdekte de deelneemster een aantal vogels achter in het veld: het bleken Kraanvogels te zijn. Hiervan was eentje helemaal te zien, van de rest stak alleen het koppie boven de Pitrus uit. Het waren er een aantal, maar ze lieten zich nauwelijks zien.

Vanaf de parkeerplaats gingen we de wandeling door het veen maken. Langs het fietspad zong een Boompieper zijn lied en hij trok zich niets van fietsers en wandelaars aan.

We liepen verder en hoorden Koekoek en Geelgors. We zagen daar wel een Roodborsttapuit, maar het zeldzamere Paapje liet zich helaas niet zien.

Eten en gegeten worden…

Vlak voor ons speelde zich echter wel een jachttafereel af: een Grote Keizerlibel ving een Viervlek in de lucht en ging deze afmaken en opeten in een struikje Struikheide. Ook ontdekten we de vleesetende Zonnedauw in een nat stukje.

Op het fietspad gingen twee Kneutjes zitten, waarbij de rode vlekken op de borst en kop mooi te zien waren. Iets verderop zagen we een Graspieper die een Sint-Jacobsvlinder op de grond mepte (om de vleugels los te slaan), maar deze moest door fietsers zijn lekkere hapje verlaten.

Kneu (door Vincent)
Kneu (door Vincent)

Hierna reden we naar de volgende parkeerplaats en genoten zelf even van een lekker hapje (Friese Oranjekoek) met koffie/thee. Daarna keken we In de vogelkijkhut en zagen we wel Boerenzwaluwen bij het nest, maar verder niets op het water. Dus reden we door naar de volgende plek. Hier vonden we een Meerkoet met jongen en hoorden we Boomkruiper en Wielewaal.

Kraanvogelpaar met jong vanuit de Zeven

De laatste stop was bij de Zeven, de uitkijktoren. Na een wandeling door het bos konden we van het prachtige uitzicht over het veen genieten en zagen we al snel een paar Kraanvogels tussen de Zilverreigers staan. Het bleek een ouderpaar met een vrij groot jong te zijn. Ook cirkelde en bad in de lucht een zwart/witte vogel, wat waarschijnlijk een Buizerd was (hoewel we graag hadden gewild dat het een Slangenarend was). Toen liepen we terug naar de auto’s en sloten we de excursie af. De deelnemers hadden het weer heel erg leuk gevonden en konden weer een paar mooie soorten aan hun levenslijst toevoegen.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Slobeend – Spatula clypeata
3 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
4 Kuifeend – Aythya fuligula
5 Gierzwaluw – Apus apus
6 Koekoek – Cuculus canorus
7 Houtduif – Columba palumbus
8 Meerkoet – Fulica atra
9 Kraanvogel – Grus grus
10 Lepelaar – Platalea leucorodia
11 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
12 Grote Zilverreiger – Ardea alba
13 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
14 Buizerd – Buteo buteo
15 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
16 Wielewaal – Oriolus oriolus
17 Gaai – Garrulus glandarius
18 Zwarte Kraai – Corvus corone
19 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
20 Koolmees – Parus major
21 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
22 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
23 Huiszwaluw – Delichon urbicum
24 Fitis – Phylloscopus trochilus
25 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
26 Zwartkop – Sylvia atricapilla
27 Tuinfluiter – Sylvia borin
28 Grasmus – Curruca communis
29 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
30 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
31 Merel – Turdus merula
32 Roodborst – Erithacus rubecula
33 Blauwborst – Luscinia svecica
34 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
35 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
36 Graspieper – Anthus pratensis
37 Boompieper – Anthus trivialis
38 Vink – Fringilla coelebs
39 Kneu – Linaria cannabina
40 Geelgors – Emberiza citrinella
41 Rietgors – Emberiza schoeniclus