Vogelexcursie Fochteloërveen 6 juni 2021

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 6-6-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 6 juni 2021.

Gisteren het Zuidlaardermeer, vandaag van 13.00-16.30 uur het Fochteloërveen voor twee vogelliefhebbers Noord-Holland. Het was een bewolkte middag, 15 graden en windkracht 4.

Grauwe Klauwieren in zicht

Na een kort vergelijkend warenonderzoek tussen 4 verschillende verrekijkers gingen we van start met een paar geluiden, die we een dag eerder ook hadden gehoord. Daarna waren de Huiszwaluwen aan de beurt , waarvan de nesten onder de dakrand hingen. Aan de andere kant van de parkeerplaats zagen we Rietgors en Grasmus. Iets verderop bleken Grauwe Klauwieren te zitten: 2 mannetjes en een vrouwtje. Deze lieten zich mooi zien door de telescoop en waren ‘lifers’ voor de deelnemers. Na deze korte wandeling was het tijd om naar een andere plek te rijden. Onderweg stopten we nog even langs de weg, en zagen Kneu en Graspieper.

We gingen een wandeling door het veen maken en hoorden Boomleeuwerik en Veldleeuwerik zingen en een Geelgors liet zich vlakbij mooi zien. In de verte bleek een Paapje te zitten, hoewel zijn uitkijkpost al snel werd overgenomen door een Roodborsttapuit. Ook zagen we de eerste Kraanvogel staan. Ondertussen zweefde boven het veen een Bruine Kiekendief.

Boerenzwaluwen in de vogelkijkhut

Na deze wandeling was het even tijd voor koffie en Drentse Turf (daar blijkt dus behoorlijk verschil in te zitten tussen verschillende bakkers). Toen waren de vogels weer aan de beurt. De Boerenzwaluwen, die in de vogelkijkhut hun nestjes hadden, verrasten de deelnemers en de zang van Gekraagde Roodstaart en Wielewaal was nieuw voor hen.

Tijd voor de volgende stop: de Zeven. Hier liepen we door het stukje naaldbos, waar de sporen van Zwarte Specht duidelijk zichtbaar waren. Helaas liet deze soort zich vanmiddag niet zien of horen. De Fluiter was daarentegen niet te missen, die zong maar door.

Deelnemers op de brug
Deelnemers op de brug

Twee Kraanvogels te zien vanuit de Zeven

Uitzicht vanuit de Zeven
Uitzicht vanuit de Zeven

We kwamen bij de Zeven en de klim naar boven was door de deelnemers zo gepiept. Terwijl we genoten van het uitzicht zag één van de deelnemers een Kraanvogel komen aanvliegen. Toen deze landde in het veen bleek er al een andere te staan. Hoewel het ver weg was, waren de rode kruinen van de dieren zichtbaar door de telescoop. Ook zagen we vanuit de uitkijktoren een Dodaars, hoewel die wel heel klein was in de verte.

De laatste stop was bij de plek waar zo nu en dan een familie Kraanvogel te zien is. Op dat moment waren ze niet zichtbaar, jammer genoeg. Wel liet een Bosrietzanger zich nog uitgebreid horen en zagen we eindelijk een zwerm Spreeuwen. Met een stel Huismussen op het dak sloten we de excursie af. De deelnemers hadden weer genoten en maakten gelijk een nieuwe afspraak voor een vogelexcursie over een paar maanden. Tot dan!

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
3 Krakeend – Mareca strepera
4 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
5 Gierzwaluw – Apus apus
6 Koekoek – Cuculus canorus
7 Houtduif – Columba palumbus
8 Kraanvogel – Grus grus
9 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
10 Kievit – Vanellus vanellus
11 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
12 Ooievaar – Ciconia ciconia
13 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
14 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
15 Grote Zilverreiger – Ardea alba
16 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
17 Buizerd – Buteo buteo
18 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
19 Wielewaal – Oriolus oriolus
20 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
21 Koolmees – Parus major
22 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
23 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
24 Huiszwaluw – Delichon urbicum
25 Fluiter – Phylloscopus sibilatrix
26 Fitis – Phylloscopus trochilus
27 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
28 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
29 Zwartkop – Sylvia atricapilla
30 Grasmus – Curruca communis
31 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
32 Boomklever – Sitta europaea
33 Spreeuw – Sturnus vulgaris
34 Merel – Turdus merula
35 Roodborst – Erithacus rubecula
36 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
37 Paapje – Saxicola rubetra
38 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
39 Huismus – Passer domesticus
40 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
41 Graspieper – Anthus pratensis
42 Boompieper – Anthus trivialis
43 Vink – Fringilla coelebs
44 Kneu – Linaria cannabina
45 Geelgors – Emberiza citrinella
46 Rietgors – Emberiza schoeniclus