Vogelexcursie Fochteloërveen 8 mei 2021

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 8-5-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 8 mei 2021.

Gisteren waren de twee deelnemers uit Maarstricht op vogelexcursie rond het Zuidlaardermeer, vandaag van 9.00-12.30 uur in het Fochteloërveen. Het was vandaag 9 °C, windkracht 3 en bewolkt.

‘Vreemde vogels’ in het veen

Op de ontmoetingsplek keken we eerst even over het veld, waar we een Roodborsttapuit en een Grasmus door de telescoop konden bewonderen. Daarna reden we naar het begin van het veen, waar een cameraploeg bezig bleek te zijn met een paar schaars geklede mensen. Wij richtten onze kijkers maar niet op deze ‘vreemde vogels’, maar op een Geelgors, Slobeend en Zomertaling, terwijl de Gier- en Huiszwaluwen ons om het hoofd vlogen. Ook hoorden we een Koekoek, voordat we naar de volgende plek reden.

Cameraploeg in het veen
Cameraploeg in het veen

Vijf Kraanvogels in actie

Een stuk verderop zagen we plotseling vijf Kraanvogels opduiken, die elkaar achterna leken te zitten. Ze stoven van hot naar her en lieten zich mooi zien. Vanaf dezelfde plek zagen we ook Paapje en Blauwborst, en zelfs in de verte een Zeearend. Daarna was het tijd voor de wandeling door het veen.

We hoorden Boompieper en Veldleeuwerik en zagen Kneu en Rietgors en het Eénarige Wollegras.

Bij de vogelkijkhut zagen we Staartmeesjes en een Witgatje en de Boerenzwaluwen in de hut en genoten we even van koffie/thee en koek. We reden verder, en onderweg zagen we plotseling een Appelvink in het gras. Natuurlijk stopten we even om deze prachtige vogel even goed te bekijken door de telescoop.

Een Fluiter doet zijn best in het bos

Bij de laatste stop gingen we weer aan de wandel. Al snel hoorden we een Fluiter zingen, die maar bleef doorgaan. Ook een Zanglijster deed zijn best. De Goudhaantjes werden door de deelnemers niet gehoord, helaas.

Na de klim in de uitkijktoren ‘de 7’ konden we even uitpuffen terwijl we een prachtig uitzicht hadden. In de verte vloog een Kraanvogel langs. Eenmaal weer beneden hoorden we dat het jong van de Raven net vanochtend was uitgevlogen. Toen we terug liepen naar de auto’s hoorden en zagen we een Bonte Vliegenvanger. En tot slot zagen we in het land nog een groepje van vijf Kraanvogels staan.

Uitgenodigd door een ‘local’

Eigenlijk was de excursie afgelopen, maar we werden uitgenodigd om bij een bewoner van het dorp even te kijken naar mogelijke Goudvinken en Raaf op zijn oprit. Deze uitnodiging namen we natuurlijk aan. De genoemde vogels zagen we niet, maar wel de lege eieren van een Ringslang en we hoorden een Tuinfluiter. Bovendien waren we daarna een mooi ervaringsverhaal rijker. De deelnemers gaven aan dat ze weer hadden genoten van de vogelexcursie.

Lege eieren van Ringslang
Lege eieren van Ringslang

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Zomertaling – Spatula querquedula
4 Slobeend – Spatula clypeata
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Wintertaling – Anas crecca
8 Kuifeend – Aythya fuligula
9 Gierzwaluw – Apus apus
10 Koekoek – Cuculus canorus
11 Holenduif – Columba oenas
12 Houtduif – Columba palumbus
13 Kraanvogel – Grus grus
14 Witgat – Tringa ochropus
15 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
16 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
17 Zeearend – Haliaeetus albicilla
18 Zwarte Kraai – Corvus corone
19 Koolmees – Parus major
20 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
21 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
22 Huiszwaluw – Delichon urbicum
23 Staartmees – Aegithalos caudatus
24 Fluiter – Phylloscopus sibilatrix
25 Fitis – Phylloscopus trochilus
26 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
27 Tuinfluiter – Sylvia borin
28 Grasmus – Curruca communis
29 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
30 Spreeuw – Sturnus vulgaris
31 Merel – Turdus merula
32 Zanglijster – Turdus philomelos
33 Roodborst – Erithacus rubecula
34 Blauwborst – Luscinia svecica
35 Bonte Vliegenvanger – Ficedula hypoleuca
36 Paapje – Saxicola rubetra
37 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
38 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
39 Graspieper – Anthus pratensis
40 Boompieper – Anthus trivialis
41 Vink – Fringilla coelebs
42 Appelvink – Coccothraustes coccothraustes
43 Kneu – Linaria cannabina
44 Putter – Carduelis carduelis
45 Geelgors – Emberiza citrinella
46 Rietgors – Emberiza schoeniclus