Vogelexcursie Fochteloërveen 8 juni 2024

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 8-6-24

Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 8 juni 2024.

Met twee ervaren vogelaars uit de provincie Flevoland naar het Fochteloërveen, dat stond vandaag van 9.00-12.30 uur op het programma. Zij waren al eerder in het gebied geweest, en hadden er zin in. Het was een grijze ochtend, met 14 °C en windkracht 3-4.

Paapje laat zich direct mooi zien

Om 9.00 uur startten we op de parkeerplaats, midden in het Fochteloërveen, waar een Wielewaal in een boom aan het zingen was. Ook hoorden we Vink en Tjiftjaf en al snel ook een Fitis, Koekoek en Geelgors. We waren nog maar net het bosje uit en toen kregen we al een Paapje in het vizier, leuk! Hij liet zich mooi door de telescoop bekijken.

Paapje
Paapje

We liepen verder, het zandpaadje op, en zagen een drietal Zwarte Sterns overvliegen en zong een Boompieper vanaf zijn zangpost. De eerste roofvogel liet zich zien, die direct werd gecheckt (een Slangenarend zou immers leuk zijn), maar dit was een Buizerd, en in de verte vloog een Bruine Kiekendief. We waren inmiddels bij de plas aanbeland en hoorden en zagen Grasmus, Rietgors en Graspieper in de boompjes zitten en Boerenzwaluw rondvliegen. De Zwarte Sterns waren boven het water aan het jagen, samen met een Visdief. Helemaal achterin ontdekten we een Geoorde Fuut en een stuk dichterbij, aan de andere kant van het pad, liet een Kneu zich zien.

Deelnemers speuren plas af
Deelnemers speuren plas af

Ook plantjes en rupsen werden bekeken en zo nodig gedetermineerd. Inmiddels waren we weer bij het fietspad aanbeland en hadden we Gierzwaluw, Veldleeuwerik, Lepelaar en Kleine Mantelmeeuw aan de lijst toegevoegd. De Roodborsttapuit werd uiteindelijk ook gevonden . We keken even over het veld (geen Grauwe Klauwier) en liepen naar de vogelkijkhut.

Grauwe Klauwier in de struik

Behalve Boerenzwaluwen was ook een nest van een wespachtige gebouwd, verder was daar weinig te zien. Wel liet een Tuinfluiter zich duidelijk horen.

We liepen terug en keken nogmaals over het veld. Juist op dat moment kwam een mannetje Grauwe Klauwier aanvliegen, die mooi op de struik ging zitten. Door de telescoop was het zwarte masker duidelijk te zien.

Hierna reden we een stukje verder, waar we nog even uitstapten bij een andere plas. Een Zanglijster zong het hoogste lied en Putters vlogen over. Ook een Kleine Karekiet zat in het riet te zingen. Er zaten geen vogels in of bij het water, dus reden we niet veel later weer verder. We keken nog even aan de andere kant van het terrein voordat we richting de uitkijktoren reden. Een Sperwer werd weggejaagd en Kieviten en Spreeuwen scharrelden in het weiland. Iets verderop liep een Ooievaar naar een lekker hapje te speuren.

Twee Kraanvogels in het veen

We parkeerden de auto’s en genoten eerst even van een kop koffie met Drentse Turf. Op weg naar de uitkijktoren hoorden we een Gekraagde Roodstaart en zagen deze in een dode boom zitten. Prachtig, wat zijn het toch een mooie vogeltjes.

En terwijl we Zwartkop en Boomkruiper hoorden zingen bereikten we de Zeven. De klim naar boven werd niet alleen beloond met een prachtig uitzicht, maar ook met een paartje Kraanvogels, dat in het veen stond.

Kraanvogels kijken
Kraanvogels kijken
Bij de Zeven
Bij de Zeven

Daarna liepen we terug en reden we nog even in één auto naar een plek waar ook wel eens Kraanvogels lopen. Hier zagen we eentje net achter een dijkje vliegen, en daarna was hij niet meer te zien. Wel zagen we daar een Wespendief boven het bosje jagen en hoorden we een Bosrietzanger. Toen we terug naar de parkeerplek reden zagen we een familie Knobbelzwaan op de rand van het slootje liggen en met een Witte Kwikstaart sloten we de excursie af. De deelnemers hadden het een leuke ochtend gevonden met mooie soorten vogels.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
4 Gierzwaluw – Apus apus
5 Koekoek – Cuculus canorus
6 Houtduif – Columba palumbus
7 Kraanvogel – Grus grus
8 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
9 Kievit – Vanellus vanellus
10 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
11 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
12 Visdief – Sterna hirundo
13 Zwarte Stern – Chlidonias niger
14 Ooievaar – Ciconia ciconia
15 Lepelaar – Platalea leucorodia
16 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
17 Wespendief – Pernis apivorus
18 Sperwer – Accipiter nisus
19 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
20 Buizerd – Buteo buteo
21 Wielewaal – Oriolus oriolus
22 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
23 Gaai – Garrulus glandarius
24 Zwarte Kraai – Corvus corone
25 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
26 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
27 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
28 Fitis – Phylloscopus trochilus
29 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
30 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
31 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
32 Zwartkop – Sylvia atricapilla
33 Tuinfluiter – Sylvia borin
34 Grasmus – Curruca communis
35 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
36 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
37 Spreeuw – Sturnus vulgaris
38 Zanglijster – Turdus philomelos
39 Merel – Turdus merula
40 Roodborst – Erithacus rubecula
41 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
42 Paapje – Saxicola rubetra
43 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
44 Huismus – Passer domesticus
45 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
46 Graspieper – Anthus pratensis
47 Boompieper – Anthus trivialis
48 Vink – Fringilla coelebs
49 Kneu – Linaria cannabina
50 Putter – Carduelis carduelis
51 Geelgors – Emberiza citrinella
52 Rietgors – Emberiza schoeniclus