Vogelexcursie Fochteloerveen & Diependal 21 april 2021

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen en Diependal 21-4-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen en Diependal op 21 april 2021.

Met twee deelnemers uit de provincie Utrecht ging om 9.00 uur de excursie van start in het Fochteloërveen. We hadden tot 16.30 uur de tijd om vogels te zoeken, in/rond het veen en in Diependal. Het was 5-9 oC, windkracht 4 bewolkt en droog

Het Paapje is gevonden!

Deze deelnemers waren een jaar eerder al eens mee geweest (Hijkerveld/Diependal) en hadden de smaak van het vogels kijken te pakken gekregen. Bij de afgesproken plek vonden we al snel een Roodborsttapuit en een Geelgors. Daarna reden we naar het kijkpunt aan de rand van het veen, en zagen daar een zingende Blauwborst en een Slobeend in het water. Bij de volgende stop ontdekte de deelneemster het Paapje en direct daarna zagen we een Tapuit zitten.

De eerste Kraanvogel vliegt voorbij

Graspieper in beeld
Graspieper in beeld

Daarna was het tijd voor een wandeling door het veen. Hier vonden we Kneu, Rietgors en Graspiepers en in de verte kwam een Kraanvogel voorbij vliegen. Ook zagen we verderop een mannetje Blauwe Kiekendief jagen. Na de wandeling was het even tijd voor de koffie en koek, voordat we een kijkje namen in de vogelkijkhut. Op een paar eenden en een Zwartkop na was hier weinig te zien. Ook het veld, een stukje verderop, had weinig soorten vogels voor ons. Tijd om richting de 7 te rijden!

Een Zwarte Specht is best groot

Toen we de auto’s parkeerden konden we direct de telescoop op een paar Raven richten in het veld. En bij de wandeling door het bos kwam een Zwarte Specht voor bij vliegen. Vooral het grote formaat van deze spechtensoort viel de deelnemers op. Hij liet zich ook een paar keer mooi horen.

Bij de uitkijktoren ‘ de 7’ zagen we Staartmees en toen we genoten van het uitzicht kwam er een Havik voorbij vliegen. Ook vloog er weer een Kraanvogel voor ons langs.

7 Kranen bij elkaar

Omdat de deelnemers een hele dag geboekt hadden, hadden we tijd om even langs een plek te rijden, waar vaak Kraanvogels staan. Er stonden 6, één vloog weg, twee kwamen erbij, dus toen stonden er 7 kranen bij elkaar. Dat was even genieten! Daarna reden we richting Diependal, terwijl we onderweg nog even stopten bij een Roeken-kolonie. De deelnemers keken hun ogen uit, zij hadden nog nooit een Roek gezien.

Roeken-kolonie bij de kerk
Roeken-kolonie bij de kerk

Na de tunnel genieten van Roodhalsfuut en Zomertaling

Bij Diependal liepen we naar de vogelkijkhut en zagen Gele Kwikstaart en Tapuit in het veld zitten. Vanuit de hut zagen we o.a. Roodhalsfuut en Zomertaling. We liepen terug door de tunnel, en gingen door naar het kijkscherm. Onderweg liet een Gekraagde Roodstaart zich nog mooi zien door de telescoop. Even verderop dreven Tafeleenden en nog 3 Roodhalsfuten. In de grote plas zwommen veel eenden, waaronder een Brilduiker, en een paar Geoorde Futen.

In de hut
In de hut

De laatste vogel voor de lijst was de Spreeuw, deze liet zich op de valreep nog zien. Het was een hele fijne dag geweest, en de deelnemers hadden weer veel nieuwe soorten gezien en veel geleerd.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Zomertaling – Spatula querquedula
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Tafeleend – Aythya ferina
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Brilduiker – Bucephala clangula
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Waterral – Rallus aquaticus
15 Waterhoen – Gallinula chloropus
16 Meerkoet – Fulica atra
17 Kraanvogel – Grus grus
18 Roodhalsfuut – Podiceps grisegena
19 Fuut – Podiceps cristatus
20 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
21 Scholekster – Haematopus ostralegus
22 Kievit – Vanellus vanellus
23 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
24 Ooievaar – Ciconia ciconia
25 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
26 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
27 Grote Zilverreiger – Ardea alba
28 Havik – Accipiter gentilis
29 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
30 Buizerd – Buteo buteo
31 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
32 Zwarte Specht – Dryocopus martius
33 Torenvalk – Falco tinnunculus
34 Gaai – Garrulus glandarius
35 Kauw – Coloeus monedula
36 Roek – Corvus frugilegus
37 Zwarte Kraai – Corvus corone
38 Raaf – Corvus corax
39 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
40 Koolmees – Parus major
41 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
42 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
43 Staartmees – Aegithalos caudatus
44 Fitis – Phylloscopus trochilus
45 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
46 Zwartkop – Sylvia atricapilla
47 Goudhaan – Regulus regulus
48 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
49 Boomklever – Sitta europaea
50 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
51 Spreeuw – Sturnus vulgaris
52 Merel – Turdus merula
53 Roodborst – Erithacus rubecula
54 Blauwborst – Luscinia svecica
55 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
56 Paapje – Saxicola rubetra
57 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
58 Tapuit – Oenanthe oenanthe
59 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
60 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
61 Graspieper – Anthus pratensis
62 Boompieper – Anthus trivialis
63 Vink – Fringilla coelebs
64 Kneu – Linaria cannabina
65 Putter – Carduelis carduelis
66 Geelgors – Emberiza citrinella
67 Rietgors – Emberiza schoeniclus