Vogelexcursie Friese Veen 31 januari 2024

Verslag Privé vogelexcursie Friese Veen 31-1-24

Privé vogelexcursie Friese Veen op 31 januari 2024.

Twee uurtjes vogels kijken in de buurt van Groningen, dat was het verjaardagscadeau voor één van de drie deelneemsters. Dus gingen we van 13.30-15.30 uur op zoek naar vogels bij het Friese Veen en Vennebroek. Het was een grijze middag, en met 7 °C en windkracht 4 was het nog behoorlijk fris.

Groene Specht en Koperwieken laten zich mooi zien

Vanaf de parkeerplaats was er weinig te zien, alleen een Holenduif kwam even voorbij vliegen. Dus staken we al snel de weg over naar landgoed Vennebroek. Bij de voedersilo van een woning was het duidelijk drukker: Boomklevers, Koolmezen en Pimpelmees vlogen af en aan. We liepen verder en hoorden een Groene Specht ‘lachen’. Niet veel later liet deze zich ook mooi zien, terwijl hij over de stam van een boom naar boven hipte. Ook vonden we daar Koperwieken, met hun mooie roestbruine flanken. En na een blik op Vinken en Spreeuw liet ook een vrouwtje Grote Bonte Specht zich nog mooi zien door de telescoop.

Dames in actie

Niet veel later stonden we over het Friese Veen heen te kijken. Er zaten al weer Aalscholvers op het nest, en in het water zwommen Knobbelzwanen en Grote Canadese Ganzen. Aan de andere kant van de plas dreven verschillende soorten eenden: Krakeend, Kuifeend, Smient en Wilde Eend en ook een Fuut liet zich zien.

Zeearenden zitten op het nest

Daarna liepen we door naar de vogelkijkhut. Het paadje, waar het een paar dagen geleden nog wemelde van de kleine vogeltjes, lag er nu stil bij. Alleen een Sijs liet zich even horen. Vanuit de hut hadden we mooi zicht op het nest van de Zeearend. We hadden geluk, beide Zeearenden kwamen net aanvliegen en gingen op het nest zitten.

Verder waren er geen ‘nieuwe’ soorten te vinden. Er vloog wel even een Grote Zaagbek voorbij, maar die was te snel verdwenen om door de dames gezien te worden. Daarom verlieten we de hut en liepen we een stukje terug over het pad.

We gaan verder
We gaan verder

Via de oprijlaan van het landgoed liepen we terug richting de parkeerplaats. Onderweg zagen we in de verte Meerkoet zwemmen, hoorden we een Gaai en in een slootje langs de oprijlaan liet een Winterkoning zich zien. Via de Leeuwenpoort verlieten we landgoed Vennebroek.

Nog even bij de Bosuil kijken

Op de parkeerplaats was het tijd voor koffie/thee en een stuk Drentse Turf. De dames vonden het een leuk idee om nog even bij de Bosuil te kijken, dus reden we daar naar toe. Het blijkt dat hij door de omwonenden ‘Harry’ wordt genoemd. In ieder geval zat hij/zij rustig in de holte een uiltje te knappen.

We sloten daarmee de excursie af. De dames gaven aan dat het boven verwachting was geweest en dat ze er van hadden genoten.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Smient – Mareca penelope
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Kuifeend – Aythya fuligula
9 Holenduif – Columba oenas
10 Houtduif – Columba palumbus
11 Meerkoet – Fulica atra
12 Fuut – Podiceps cristatus
13 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
14 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
15 Zeearend – Haliaeetus albicilla
16 Bosuil – Strix aluco
17 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
18 Groene Specht – Picus viridis
19 Gaai – Garrulus glandarius
20 Zwarte Kraai – Corvus corone
21 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
22 Koolmees – Parus major
23 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
24 Boomklever – Sitta europaea
25 Spreeuw – Sturnus vulgaris
26 Koperwiek – Turdus iliacus
27 Vink – Fringilla coelebs
28 Sijs – Spinus spinus