Vogelexcursie Friese veen en Onlanden 30 juni 2024

Verslag Privé vogelexcursie Friese Veen en Onlanden 30-6-24

Verslag van de Privé vogelexcursie Friese Veen en Onlanden op 30 juni 2024.

Maatwerkexcursie voor drie beginnende vogelaars uit Friesland, van 9.00-12.30 uur. Zij hadden aangegeven graag eens een Zeearend te willen zien, dus gingen we daarvoor speciaal op stap bij en in de Onlanden. Het was er een prachtige ochtend voor, met 18-20 °C, windkracht 3 en na de bewolking kwam de zon.

Leuke soorten bij het Friese Veen

De deelnemers (vader met twee volwassen zonen) werden bij het startpunt voorzien voorzien van twee extra leenkijkers en toen konden we ‘los’. Voor het eerste dier hadden we geen kijker nodig, vlak voor onze ogen liep een Rode Eekhoorn over het gras en klauterde de boom in, leuk! Met de telescoop bekeken we vervolgens even de twee jonge Ooievaars op het nest, voordat we de weg overstaken.

We liepen door een beukenlaan waar Vink en Zwartkop door elkaar zongen en een Boomklever en Grauwe Ganzen zich lieten zien. Bij het open veldje ontdekten we een aantal spechten: twee Groene Spechten (ouder en jong) en Grote Bonte Specht. Ze lieten zich allemaal mooi door de telescoop bekijken.

Iets verderop hoorden we een Tuinfluiter zingen, die zich ook nog even liet zien. Ook Winterkoning en Tjiftjaf hielden hun snavels niet. Ondertussen zagen we ook een Visdief vliegen en keken we even naar de kolonie Aalscholvers. Al snel waren we bij de hut waar we het nest van de Zeearend konden zien, en niet veel later ontdekten we ook een adulte vogel, die twee bomen verderop de wacht zat te houden. Op het nest liet een jonge Zeearend zo nu en dan even zijn vleugels wapperen.

Meer beweging zat er niet in, dus na een poosje liepen we verder. Op het zandpad, waar we tussen eikenbomen door liepen, ontdekten we een mannetje Gekraagde Roodstaart. Deze liet zich ook mooi zien, en dat werd zeer gewaardeerd door de deelnemers. We hoorden een Boompieper zingen en Boerenzwaluwen vlogen boven het land, en vlak bij de auto’s ontdekten we een Buizerd op een tak.

Blauwborst en Witwangsterns in de Onlanden

We reden naar de Onlanden, waar we de rest van de excursie zouden doen. Op de parkeerplaats was het eerst even tijd voor een kop koffie en een stuk notenkoek. Daarna liepen we het gebied in, en hoorden we al vrij snel een Blauwborst zingen. Na enig speurwerk vonden we deze, midden in een wilgenstruik. Hij liet zich mooi bekijken en de nodige foto’s werden met de mobieltjes boven de telescoop gemaakt.

Ook een Rietzanger en Rietgors lieten zich horen en zien, en aan de andere kant van de weg ontdekten we de eerste Witwangstern. Deze zeldzame soort kwam een paar keer vrij dichtbij langs vliegen, waardoor de donkeren buik en witte wang mooi te zien waren. Op de brug speurden we over de watermassa, en zagen we o.a. Grote Zilverreiger, een paartje Futen met jong en Krakeend.

Futen met jong
Futen met jong

Plotseling kwamen twee roofvogels overvliegen: Slechtvalken! We konden ze mooi even volgen met de verrekijkers voordat ze verder vlogen. Ook wij gingen nog een klein stukje verder, even beter luisteren naar een Snor. Omdat het riet erg hoog was, en de tijd bijna voorbij, liepen we terug. We keken nog even op het bruggetje, en zagen Kuifeend en Kleine Mantelmeeuw op het water drijven en hoorden een Grasmus in een struikje zingen. Ineens kwam een vlucht zwarte (met een beetje wit) vogels voorbij vliegen. Dit bleken Zwarte Sterns te zijn, die doorvlogen naar de overkant van het water.

Vanuit het riet hoorden we een Kleine Karekiet, maar we zagen hem niet. Wel zagen we Huiszwaluwen boven ons cirkelen voordat we bij de auto’s waren. De tijd zat er inmiddels op, dus sloten we de excursie af. De heren hadden het erg leuk gevonden, en waren van plan om tijdens het vissen en varen toch wat vaker op de vogels te gaan letten 😉

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Kuifeend – Aythya fuligula
8 Fazant – Phasianus colchicus
9 Houtduif – Columba palumbus
10 Meerkoet – Fulica atra
11 Fuut – Podiceps cristatus
12 Scholekster – Haematopus ostralegus
13 Kievit – Vanellus vanellus
14 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
15 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
16 Visdief – Sterna hirundo
17 Witwangstern – Chlidonias hybrida
18 Zwarte Stern – Chlidonias niger
19 Ooievaar – Ciconia ciconia
20 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
21 Grote Zilverreiger – Ardea alba
22 Zeearend – Haliaeetus albicilla
23 Buizerd – Buteo buteo
24 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
25 Groene Specht – Picus viridis
26 Slechtvalk – Falco peregrinus
27 Zwarte Kraai – Corvus corone
28 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
29 Huiszwaluw – Delichon urbicum
30 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
31 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
32 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
33 Snor – Locustella luscinioides
34 Zwartkop – Sylvia atricapilla
35 Tuinfluiter – Sylvia borin
36 Grasmus – Curruca communis
37 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
38 Boomklever – Sitta europaea
39 Merel – Turdus merula
40 Blauwborst – Luscinia svecica
41 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
42 Huismus – Passer domesticus
43 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
44 Boompieper – Anthus trivialis
45 Vink – Fringilla coelebs
46 Rietgors – Emberiza schoeniclus

Europese Rode Eekhoorn – Sciurus vulgaris

 • Maatwerk vogelexcursie
  Vogelexcursie op maat
  169,00

  Kies je eigen plaats en datum.

 • Vogelexcursie Onlanden
  Vogelexcursie Onlanden
  169,00

  Kies zelf een gewenste datum.