Vogelexcursie Hijkerveld & Zuidlaardermeer 16 augustus 2020

Verslag Privé vogelexcursie Hijkerveld & Zuidlaardermeer 16-8-20

Verslag van de Privé vogelexcursie Hijkerveld & Zuidlaardermeer op 16 augustus 2020.

Vandaag stond er een dagexcursie op het programma voor 2 beginnende vogelliefhebbers uit Woerden. Om 9.00 uur gingen we van start op het Hijkerveld, en ‘s middags zouden we het Zuidlaardermeer gaan bezoeken. De temperatuur liep van 20-29 °C, het was iets bewolkt met windkracht 2-3.

Roodborsttapuit in de verte en Wielewaal in de lucht

In actie (foto door Lia)
In actie (foto door Lia)

We startten de wandeling vanaf de B&B, waar het tweetal verbleef. We hoorden een paar roepende vogels en even later bleek er een Roodborsttapuit in een struikje te zitten. De rol van de telescoop werd hierbij al snel duidelijk. Een stukje verderop vloog er een mannetje Wielewaal over, deze soort hadden de deelnemers nog nooit gezien. In de verte cirkelden Gierzwaluwen door het luchtruim, terwijl iets dichterbij de Geelgorzen zich even lieten zien.

Op het Hijkerveld
Op het Hijkerveld

Familie Grauwe Klauwieren

Toen we bij de plas aankwamen, bleken er mooi wat vogels in en om het water te zijn: Krakeend, Grote Zilverreiger, Wintertaling, Grauwe Gans, Kleine Plevier en Kieviten. Ondertussen vlogen er steeds een aantal Grauwe Klauwieren tussen de struikjes heen en weer. Deze lieten zich door de telescoop goed bewonderen.

Bij de plas
Bij de plas

We liepen verder en ontdekten in het ven een Dodaars en Kuifeenden. En even later vloog een Bruine Kiekendief langs, die duidelijk op jacht was. Er werd trouwens niet alleen naar vogels gekeken, ook andere beestjes kregen aandacht: een Grote Rupsendoder en een paar waterjuffers werden uitgebreid op de foto gezet.

Ook een aantal opvallende paddenstoelen kregen aandacht, net als de Kneutjes die van boom naar boom vlogen. Na de wandeling was het tijd voor een kop koffie met een stuk Drentse Turf.

Paddenstoelen fotograferen
Paddenstoelen fotograferen

Jonge Lepelaar zoekt eten

We reden richting het Zuidlaardermeer, en gingen eerst even kijken bij het nieuwe gebied Tusschenwater. Vanaf de dijk zagen we dat er een paar Bosruiters in het ondiepe water stonden, en een Kleine Plevier over de zandplaat dribbelde. Ook kwam er een jonge Lepelaar aanvliegen, die vervolgens in het water landde.

Vervolgens reden we naar de plek van de lunch, waar we in de schaduw even genoten van een hapje en een drankje. Daarna gingen we weer op zoek naar vogels: eerst bij Wolfsbarge, maar daar zat weinig, dus toen door naar de andere kant van het meer.

Zeearend komt langs

Tijdens het rijden zagen we een Zeearend vliegen, dus stopten we om deze beter te bekijken. Het bleek een volwassen dier te zijn, die even later achter de bomen verdween. We reden door en gingen aan het eind van de weg aan de wandel. Hier zagen we veel Bosruiters, Watersnippen, Kemphanen, Zomertaling en een Oeverloper.

Na deze wandeling gingen we naar het laatste punt van de dag, het Gemaal. Hier liet een jong Waterhoen zich mooi bekijken door de verrekijker, en lag er een vreemde braakbal op de betonnen rand. Nieuwe vogelsoorten leverde het nauwelijks meer op, maar het uitzicht werd gewaardeerd. Hiermee eindigde een fijne dag, waarin de deelnemers veel nieuwe soorten hadden gezien.

Braakbal
Braakbal

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Zomertaling – Spatula querquedula
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Wintertaling – Anas crecca
9 Kuifeend – Aythya fuligula
10 Gierzwaluw – Apus apus
11 Holenduif – Columba oenas
12 Houtduif – Columba palumbus
13 Waterhoen – Gallinula chloropus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Kleine Plevier – Charadrius dubius
19 Kemphaan – Calidris pugnax
20 Watersnip – Gallinago gallinago
21 Oeverloper – Actitis hypoleucos
22 Bosruiter – Tringa glareola
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
25 Ooievaar – Ciconia ciconia
26 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
27 Lepelaar – Platalea leucorodia
28 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
29 Grote Zilverreiger – Ardea alba
30 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
31 Zeearend – Haliaeetus albicilla
32 Buizerd – Buteo buteo
33 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
34 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
35 Wielewaal – Oriolus oriolus
36 Gaai – Garrulus glandarius
37 Zwarte Kraai – Corvus corone
38 Matkop – Poecile montanus
39 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
40 Koolmees – Parus major
41 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
42 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
43 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
44 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
45 Boomklever – Sitta europaea
46 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
47 Spreeuw – Sturnus vulgaris
48 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
49 Huismus – Passer domesticus
50 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
51 Kneu – Linaria cannabina
52 Putter – Carduelis carduelis
53 Geelgors – Emberiza citrinella