Vogelexcursie Lauwersmeer 3 september 2023

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 03-09-23 (door Henk)

Privé vogelexcursie Lauwersmeer 03-09-23 (door Henk)

Om 8:20 uur haal ik twee deelnemers op bij de parkeerplaats van P&R Meerstad Groningen, We carpoolen als “Stadjers” naar het Lauwersmeer toe, is ook beter voor het milieu. Zij heeft dit aan haar vriend cadeau gegeven omdat hij vandaag jarig is, hij wist nog van niets en is blij verbaasd 😊 en verrast. 

Jaap Deensgat: kijken naar de Casarca’s

We beginnen bij het Jaap Deensgat en lopen vanaf de kazerne over het pad naar de vogelkijkhut toe. Het is goed weer en er staat heel weinig wind. Nu is dat stukje lopen op zich een kleine afstand, maar omdat er al zoveel te zien is telkens duurt het toch meer dan een half uur of langer voordat we er zijn. 

Reuzensterns en Brandganzen

Casarca’s zijn aan de overkant te zien een tiental zit daar. Ook zeker 8 Reuzensterns zitten op de slikrand tussen de vele Kieviten. Waar ik afgelopen maandag nog 10-tallen Gele Kwikstaarten zag, moeten we het vandaag alleen doen met enkel Witte Kwikstaarten. Er zitten naast de Wilde Eend, Slobeend, Krakeend en Wintertaling nog een paar Smienten. 

Watersnip, Bosruiter en Zwarte Ruiter

Vanuit de hut zijn nog een paar Watersnippen beter te bekijken. Van de enkele nesten met jonge Boerenzwaluwen is er nog eentje bezet, de overige nesten zijn allemaal uitgevlogen, en dit nest zal ook vandaag of morgen leeg zijn. Ze zitten al op de wip, maar blijft mooi om te zien! 

Als we de hut weer uitlopen komt daar een enorme stroom Brandganzen zeker meer dan duizend die invallen en waarschijnlijk rechtstreeks uit het hoge noorden komen van de broedgebieden. Het is prachtig om te zien dat de trek al behoorlijk op gang begint te komen. In het riet is prachtig een vrouwtje Rietgors te zien, en boven het riet vliegen naast de Boerenzwaluwen ook Oeverzwaluwen en Huiszwaluwen rond.  

Tapuit, Zwarte Ruiter en Zeearend(juveniel) achtervolgt door Casarca

Bij het Roodkeelplasje kunnen we vanaf de kijkbult een paar Zwarte Ruiters en twee Bosruiters zien. Halverwege het pad terug richting de auto zie ik van ver weg richting Zoutkamp wat groots aankomen. Ik zeg voorzichtig dat er mogelijk een Zeearend aan komt en ja hoor we hebben geluk, op het moment dat die wat dichterbij is en zich boven het water van het Jaaps Deensgat laat zien, vliegt alles in blinde paniek de lucht in. En zo kunnen we de vogel goed volgen met de kijkers terwijl die verder geen aanstalten maakt om iets te pakken. Het is een juveniele Zeearend, geen witte band op de staart. 

Op het pad voor ons hipt ook een Tapuit, waarvan we er een tijdje terug ook al een hebben gezien in het grasland op een bultje. 

We rijden naar de kijktoren toe en nemen daar onze koffie/thee/water met koek en zien daar op het water vooral veel Kuifeenden en een paar Futen. Ook is vanaf de toren nog een Grote Zilverreiger goed te zien in de rietkraag en een mooie grote groep Lepelaars.   

Deelnemers kijken nar de Steenlopers en Visdief

In de haven van Lauwersoog op het einde van de pier zien we alle Steenlopers zo’n beetje verzameld op de steigers omdat het hoog water is, er zitten er vele 10-tallen. Op het ponton is het broeden van de Visdieven wel afgelopen, er vliegen nog een paar jonge vogels rond met donkere snavels, maar ook alle ouders zijn nog niet weg. 

Steenlopers

Als laatste nemen we nog een kijkje aan de Friese kant van het Lauwersmeer bij de Ezumakeeg. Bij het middenstuk zijn we snel klaar daar is weinig te zien een paar Grauwe ganzen en Kieviten, dus we rijden door naar noord. 

Krombekstrandlopers

Daar aangekomen zien we dat het houten zitje daar vernieuwd is. Er zitten al een paar vogelaars te kijken. Hier zien we veel Kluten lopen en een paar Bergeenden. Ik dacht even een Grauwe Franjepoot te zien in alle gauwigheid door het riet heen, maar helaas was een Kluut 😊, maar we hebben geluk een van de andere mensen zegt dat die er wel zit maar helemaal achteraan ver weg tussen de Kemphanen. En inderdaad daar loopt die heen en weer en pikt continue in het water, door de telescoop hebben we het allemaal goed kunnen zien. 

Vele duizenden Goudplevieren de lucht in
Goudplevieren die weer zijn neergestreken

Door een Bruine Kiekendief komen duizenden Goudplevieren die heel ver weg zitten de lucht in. Prachtig schouwspel, waarna grote groepen daarna wat dichterbij neerstrijken. Tussen de vele Kluten en Kemphanen blijken toch ook nog een paar grauw kleurige Grutto’s te zitten. Ook hier zitten nog een paar Reuzensterns. Een Baardmannetje laat zich even kort horen en zien voor sommigen van ons.  

Bruine Kiekendief tussen de Goudplevieren en de (gemiste) Gestreepte Strandloper

Vlak voor ons ook een paar Krombekstrandlopers, Bonte Strandlopers, Kleine Plevieren en Kleine Strandlopers. Ik maak nog even snel een paar foto’s als we bijna weggaan voor het verslag, half in tegenlicht. Wat blijkt als ik later de foto’s thuis bekijk, dat er ook nog een Gestreepte Strandloper tussen loopt, helaas niet goed gezien door haast en tegenlicht.

Het was een prachtige ochtend en de deelnemers waren uiterst tevreden en zo rijden we terug naar Groningen waarna ik ze weer afzet bij P&R Meerstad. 

soortenlijst:

1 Fuut
2 Aalscholver
3 Grote Zilverreiger
4 Blauwe Reiger
5 Lepelaar
6 Knobbelzwaan
7 Grauwe Gans
8 Brandgans
9 Bergeend
10 Casarca
11 Nijlgans
12 Wilde Eend
13 Krakeend
14 Slobeend
15 Smient
16 Wintertaling
17 Kuifeend
18 Zeearend
19 Bruine Kiekendief
20 Buizerd
21 Meerkoet
22 Scholekster
23 Kluut
24 Bontbekplevier
25 Goudplevier
26 Kievit
27 Steenloper
28 Bonte Strandloper
29 Krombekstrandloper
30 Kleine Strandloper
31 Bosruiter
32 Tureluur
33 Zwarte Ruiter
34 Groenpootruiter
35 Grutto
36 Watersnip
37 Grauwe Franjepoot
38 Kemphaan
39 Kokmeeuw
40 Zilvermeeuw
41 Kleine Mantelmeeuw
42 Grote Mantelmeeuw
43 Visdief
44 Reuzenstern
45 Houtduif
46 Holenduif
47 Oeverzwaluw
48 Boerenzwaluw
49 Huiszwaluw
50 Witte Kwikstaart
51 Tapuit
52 Baardman
53 Kauw
54 Roek
55 Zwarte Kraai
56 Spreeuw
57 Putter
58 Rietgors