Vogelexcursie Lauwersmeer 1 juli 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 1-7-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 1 juli 2021.

Vandaag gingen twee dames (moeder en dochter) uit de provincie Zuid-Holland van 9.00-16.30 uur vogels kijken bij het Lauwersmeer. Zij hadden al enige ervaring opgedaan met vogels kijken en zouden graag wat vogels op de foto willen zetten. Het was 17 °C, windkracht 4 en een bewolkte dag.

De eerste rietvogels én een Grauwe Kiekendief

We gingen van start bij het Jaap Deensgat. De eerste soort die zich liet zien was een Blauwborst, die er echter weinig voor voelde om op de foto gezet te worden. Een Rietgors, iets verderop had daar minder moeite mee. Na dit eerste fotomoment liepen we richting de hut en zagen meerdere Zwarte Ruiters in het water staan. Naast alle eenden, ganzen en Grote Zilverreigers vielen ook de bloemen langs het pad op, waaronder de vele Rietorchissen en een plant met vuurrode bloemen. Op een gegeven moment hoorden we een Snor, die zich ook mooi liet zien door de telescoop. Ook zagen we een Bruine Kiekendief jagen en zagen we zelfs nog twee Vossen lopen!

Vanaf het kleine uitkijkheuveltje zagen we Baardman en Kleine Plevier en toen we de hut binnen gingen werden we verrast door een jagend mannetje Grauwe Kiekendief. Deze soort hadden de deelneemsters nog niet eerder gezien, dus dat was even genieten.

We liepen terug naar de auto’s en gingen naar het volgende punt, waar we eerst even een kop koffie met een stuk koek nuttigden. Daarna beklommen we de uitkijktoren, waar we een mooi uitzicht over het meer hadden. Hier zagen we Fuut en Kuifeend, en hoorden we een Veldleeuwerik zingen.

Grote Karekiet in het Riet en Steenlopers in de haven

We reden verder naar de plek waar de Grote Karekiet al weken zit, en één van de deelneemsters zag hem al snel zitten in een rietstengel. Ook deze soort was nieuw voor hen. De Grote Karekiet liet zich weliswaar matig horen, maar een aantal keren goed zien. Ook Kleine Karekiet, Rietzanger, Oeverzwaluw en Roodborsttapuit waren daar van de partij.

Op weg naar de haven stopten we nog even bij de jachthaven, maar hier vonden we weinig vogels, dus reden we door.

Mooi plekje, weinig vogels
Mooi plekje, weinig vogels

De haven van Lauwersoog was, behalve om even te tanken, een plek die de deelneemsters zelf niet bezocht zouden hebben.. Ze waren dan ook positief verrast over de hoeveelheid Steenlopers en Visdiefjes, die van relatief dichtbij te zien waren. De jonge Visdiefjes, die op de Sternstee te vinden waren, vonden ze ook erg leuk om te zien. We aten ter plekke de lunch en reden daarna door naar Friesland.

Vogelrijke plekken in Friesland

Zwarte Stern en Dwergmeeuw
Zwarte Stern en Dwergmeeuw

In dit Friese deel van het Lauwersmeergebied bezochten we eerst een zeer vogelrijke plek, die niet direct opvalt op de kaart. Hier vonden we Lepelaars, Steltkluten, Kemphanen, Bontbekplevieren, Bonte Strandlopers, Krombekstrandloper en Zwarte Stern, en kregen we ook nog even een Dwergmeeuw in het vizier.

Daarna reden we naar de Ezumakeeg, waar we o.a. twee Reuzensterns aantroffen, tussen de Kluten. Vanwege de tijd en een grasmaaier reden we al snel door naar het laatste punt van de dag. Hier hoorden we Bosrietzanger , Koekoek en Zanglijster, maar zagen we wat minder vogels.

Op weg naar de uitkijkheuvel
Op weg naar de uitkijkheuvel

iets later dan gepland sloten we de excursie af. De deelneemsters hadden zich volop kunnen uitleven met fotograferen, en het luisteren naar de verschillen in zang van (vooral) de rietvogels. Ze gaven aan dat ze het heel leuk hadden gevonden en heel erg van de dag hadden genoten.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Brilduiker – Bucephala clangula
13 Koekoek – Cuculus canorus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Steltkluut – Himantopus himantopus
18 Kluut – Recurvirostra avosetta
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
21 Kleine Plevier – Charadrius dubius
22 Grutto – Limosa limosa
23 Steenloper – Arenaria interpres
24 Kemphaan – Calidris pugnax
25 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
26 Bonte Strandloper – Calidris alpina
27 Tureluur – Tringa totanus
28 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Dwergmeeuw – Hydrocoloeus minutus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
33 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
34 Visdief – Sterna hirundo
35 Zwarte Stern – Chlidonias niger
36 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
37 Lepelaar – Platalea leucorodia
38 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
39 Grote Zilverreiger – Ardea alba
40 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
41 Grauwe Kiekendief – Circus pygargus
42 Buizerd – Buteo buteo
43 Kauw – Coloeus monedula
44 Zwarte Kraai – Corvus corone
45 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
46 Koolmees – Parus major
47 Baardman – Panurus biarmicus
48 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
49 Oeverzwaluw – Riparia riparia
50 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
51 Huiszwaluw – Delichon urbicum
52 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
53 Grote Karekiet – Acrocephalus arundinaceus
54 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
55 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
56 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
57 Snor – Locustella luscinioides
58 Zwartkop – Sylvia atricapilla
59 Spreeuw – Sturnus vulgaris
60 Zanglijster – Turdus philomelos
61 Roodborst – Erithacus rubecula
62 Blauwborst – Luscinia svecica
63 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
64 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
65 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
66 Graspieper – Anthus pratensis
67 Putter – Carduelis carduelis
68 Rietgors – Emberiza schoeniclus