Vogelexcursie Lauwersmeer 1 februari 2020

Verslag privé vogelexcursie Lauwersmeer 1 februari 2020

Verslag van de privé vogelexcursie Lauwersmeer op zaterdag 1 februari 2020.

Vandaag stond een vogelexcursie Lauwersmeer geboekt voor een Drentse familie, die vanwege een aantal verjaardagen een leuke middag met elkaar (11 personen) wilden doorbrengen in de buitenlucht. Er waren 4 generaties van de familie vertegenwoordigd, en er was gekozen voor de middag, van 12.30-16.00 uur. Er stond een flinke bries (windkracht 6), en het was bewolkt, maar droog, en ongeveer 9 graden Celcius.

Toch nog een Roodborsttapuit

We begonnen bij de Kollumerpomp, waar eerst de leenkijkers werden omgedaan. Een aantal familieleden zou later arriveren, dus met een bescheiden clubje gingen we van start. Op weg naar de uitkijkheuvel zagen we Watersnippen wegvliegen, en de eerste soorten eenden (de Krakeend kenden ze van het vogelkwartet). Ook een Blauwe Kiekendief liet zich mooi zien. In het bos was een Goudhaantje de blikvanger, en liepen we via de glibberige dijk terug naar de parkeerplaats. Daar liet de Roodborsttapuit zich toch nog zien, zelfs mooi door de telescoop, ondanks de stevige wind. Ook vloog er een Buizerd langs en even kwam er ook nog een Havik langs.

Pijlstaarten en een jonge Zeearend

Met 3 auto’s vervolgden we onze weg naar de Ezumakeeg, waar we vanuit de auto al een Torenvalk zagen bidden. Na een korte pauze met koffie/thee en koek konden we al snel de eendenlijst aanvullen met Tafeleend, Smient, Wintertaling, Slobeend en Brilduiker.

Onderweg naar de vogelkijkhut bleken er bovendien een stuk of 20 Grote Zilverreigers in het veld te staan, tussen de Reeën. Vanuit de hut zagen we Pijlstaarten drijven en in de verte kwam er een Zeearend aanvliegen. Toen hij dichterbij kwam was te zien dat het om een jong exemplaar ging: geen witte kop/staart en nog geen hele gele snavel. Een aantal deelnemers kon door de telescoop van het imposante dier genieten, voordat hij weer verder vloog. Nadat we nog een paar soorten meeuwen hadden bekeken, was het voor ons ook weer tijd om verder te gaan.

Steenlopers tussen de Zilvermeeuwen

Onderweg naar de haven van Lauwersoog stonden er Wulpen in het gras naar wormen te zoeken. Toen we bij de haven aankwamen, bleken de Steenlopers vooraan te zitten. Het was hoog water (vloed), dus dan rusten ze in een groep in de haven. Het voordeel is dat ze dan mooi door de telescoop te zien zijn.

Het was tijd om terug te rijden naar de startplek, om alle deelnemers weer bij de eigen auto te brengen. Onderweg, net na de sluizen, konden we vanuit de auto nog de Rotganzen aan de soortenlijst toevoegen. Op de parkeerplaats bleek dat de meeste deelnemers behoorlijk wat soorten voor het eerst van hun leven gezien hadden gezien (lifers), en het een geslaagde middag hadden gevonden.

Waargenomen soorten

1  Rotgans – Branta bernicla 
2  Brandgans – Branta leucopsis 
3  Grauwe Gans – Anser anser 
4  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
5  Bergeend – Tadorna tadorna 
6  Slobeend – Spatula clypeata 
7  Krakeend – Mareca strepera 
8  Smient – Mareca penelope 
9  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
10  Pijlstaart – Anas acuta 
11  Wintertaling – Anas crecca 
12  Tafeleend – Aythya ferina 
13  Kuifeend – Aythya fuligula 
14  Brilduiker – Bucephala clangula 
15  Meerkoet – Fulica atra 
16  Fuut – Podiceps cristatus 
17  Scholekster – Haematopus ostralegus 
18  Kievit – Vanellus vanellus 
19  Wulp – Numenius arquata 
20  Steenloper – Arenaria interpres 
21  Watersnip – Gallinago gallinago 
22  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 
23  Stormmeeuw – Larus canus 
24  Grote Mantelmeeuw – Larus marinus 
25  Zilvermeeuw – Larus argentatus 
26  Aalscholver – Phalacrocorax carbo 
27  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
28  Grote Zilverreiger – Ardea alba 
29  Havik – Accipiter gentilis 
30  Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus 
31  Zeearend – Haliaeetus albicilla 
32  Buizerd – Buteo buteo 
33  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 
34  Torenvalk – Falco tinnunculus 
35  Kauw – Coloeus monedula 
36  Roek – Corvus frugilegus 
37  Zwarte Kraai – Corvus corone 
38  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus 
39  Goudhaan – Regulus regulus 
40  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
41  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola 
42  Graspieper – Anthus pratensis