Vogelexcursie Lauwersmeer 10 april 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 10-4-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 10 april 2021

Van 9.00-12.30 uur stond een excursie Lauwersmeer op het programma voor twee ervaren vogelaars. Zij hadden deze cadeau gekregen, en wilden graag het gebied verkennen om er later nog zelf foto’s te gaan maken en rustig naar de vogels te kijken. Het was droog vandaag, met een graad of 5 en windkracht 2-3. Prima vogelweer dus.

De eerste Kemphanen

Bij het startpunt zagen we direct een Zeearend in de boomtop zitten. Ver weg welleswaar, maar zeker herkenbaar. Ook liet een paartje Bruine Kiekendief zich mooi zien boven het rietveld, terwijl achter ons de Tjiftjaf er op los zong. We wandelden richting de hut en zagen onderweg al Kluten, Kemphanen en Tureluurs staan en de nodige eenden zwemmen. Tussen de rietstengels zat een Blauwborst, die verstoppertje leek te spelen. Vanaf de heuvel bij het Roodkeelplasje zagen we Waterpiepers en Grote en Kleine Mantelmeeuwen. De hut sloegen we over, die zouden ze later zelf nog bezoeken.

Zomertalingen links en rechts

Bij de volgende stop hadden we een mooi uitzicht over de plasjes rondom de uitkijktoren. Hier bleken meerdere mannetjes Zomertaling rond te zwemmen, tussen de Kuifeenden. Net als op de vorige plek waren ook hier honderden Brandganzen te zien.

In de haven bleek de Roodhalsfuut opnieuw onvindbaar te zijn. Gelukkig waren de Steenlopers in grote getale aanwezig. Hier werd volop van genoten tijdens een kop koffie met koek. Op onze zoektocht naar de Roodhalsfuut kwamen we onverwachts een Boomkruiper tegen, en stak een Gewone Zeehond zijn kop boven het water uit.

Klauteren en schapenpoep, je moet er wat voor over hebben…

Het verzoek was om ook op een wat minder bekende plek te kijken. Daarom gingen we naar een locatie waar we vanaf de dijk een mooi uitzicht hadden op een waterrijk, ondiep gebiedje, waar volop eenden zwommen en een mooi aantal Watersnippen tussen de Kemphanen bleek te staan. Ook Wulp en Grutto waren hier van de partij. Na een kleine klauterpartij (en schapenpoep) konden we door naar de laatste stop, via een korte toeristische route.

Vogelexcursie Deelnemers genieten van het uitzicht
Deelnemers genieten van het uitzicht

Bij Ezumakeeg-Noord sloten we de excursie af. Ook hier waren weer volop Kluten, Grutto’s en Kemphanen aanwezig. De deelnemers zouden zelf de rest van ‘de Keeg’ gaan verkennen, de tijd zat er (ruimschoots) op. Ze waren onder de indruk van de wijdsheid van het gebied en hadden genoten van de excursie.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Zomertaling – Spatula querquedula
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Pijlstaart – Anas acuta
12 Wintertaling – Anas crecca
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Houtduif – Columba palumbus
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Scholekster – Haematopus ostralegus
18 Kluut – Recurvirostra avosetta
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Wulp – Numenius arquata
21 Grutto – Limosa limosa
22 Steenloper – Arenaria interpres
23 Kemphaan – Calidris pugnax
24 Bonte Strandloper – Calidris alpina
25 Watersnip – Gallinago gallinago
26 Tureluur – Tringa totanus
27 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
28 Stormmeeuw – Larus canus
29 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
30 Zilvermeeuw – Larus argentatus
31 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
32 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
33 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
34 Grote Zilverreiger – Ardea alba
35 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
36 Zeearend – Haliaeetus albicilla
37 Torenvalk – Falco tinnunculus
38 Kauw – Coloeus monedula
39 Zwarte Kraai – Corvus corone
40 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
41 Oeverzwaluw – Riparia riparia
42 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
43 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
44 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
45 Spreeuw – Sturnus vulgaris
46 Blauwborst – Luscinia svecica
47 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
48 Graspieper – Anthus pratensis
49 Waterpieper – Anthus spinoletta
50 Kneu – Linaria cannabina
51 Rietgors – Emberiza schoeniclus