Vogelexcursie Lauwersmeer 10 juli 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 10-7-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 10 juli 2021.

Een middag vogels kijken in het Lauwersmeer, dat was wat twee deelnemers uit de provincie Flevoland wel zagen zitten. Van 13.00-16.30 uur ging de vogelexcursie door het Friese deel van het Lauwersmeergebied. Hij, vogelliefhebber, had het cadeau gekregen van haar. Het was 19 °C, (licht-)bewolkt en windkracht 2.

Zeearend en een Roodwangschildpad…

Na de kennismaking op de parkeerplaats en het omdoen van de leenkijkers konden we de telescoop direct op een Graspieper zetten, die op een paaltje zat. En niet veel later liet ook een Kleine Karekiet zich mooi zien. Ondertussen was een Wielewaal achter ons druk aan het zingen. Nadat een Blauwborst zich kort had laten zien verscheen er in de verte een Zeearend. Hij kwam niet heel dichtbij, maar liet zich wel door de telescoop bekijken. Daarna liepen we verder naar de uitkijkheuvel en zagen we onderweg nog Rietzanger, Scholekster en Grauwe Gans.

Vanaf de uitkijkheuvel zagen we een aantal watervogels (o.a. Fuut, Kuifeend, Knobbelzwaan, Grote Zilverreiger) en tot onze grote verrassing vonden we ook een Roodwangschildpad, die lekker in het zonnetje in de rietkraag lag. Deze was waarschijnlijk ooit vrij gelaten door mensen die hem als huisdier hadden gehad, en hem te groot vonden worden…. Boven het riet vloog een Bruine Kiekendief en ook ontdekten we een Waterhoentje.

We liepen verder, door het bosje, en hoorden Zanglijster, Zwartkop, Roodborst en Winterkoning. Toen we bij de parkeerplaats waren liet een mannetje Bruine Kiekendief zich nog mooi even zien en daarna reden we naar de volgende stop.

Zwarte Ruiters. Kemphanen en ook een paar onrustige Steltkluten

We stopten eerst even bij het bord van de Zeearend, en de grootte van dit dier maakte duidelijk indruk op de deelnemers. Bij het hek zagen we twee Oeverlopers en de eerste Kluten terwijl de Gierzwaluwen boven ons hoofd aan het jagen waren op insecten. Voor ons joeg een Visdief en zagen we een Brandgans. In de verte zagen we een kudde runderen staan, met de sluizen op de achtergrond. Daarna reden we naar Ezumakeeg-Zuid, waar we even genoten van een kop thee met koek. Ondertussen keken we naar Stormmeeuw, Rietgors, Grutto en Zwarte Ruiter.

Bij Ezumakeeg-Noord bleek een enkele Casarca te staan, en vlogen er net 2 Steltkluten weg. Gelukkig kwamen ze even later weer terug vliegen, waardoor we ze toch even met de telescoop konden bekijken. Hier vonden we ook nog Tafeleend en Lepelaar en een heleboel Kemphanen, waarvan een aantal heen en weer renden op de zandplaat. de Krombekstrandlopers stonden er een stuk rustiger bij en na een laatste blik op een Smient in eclipskleed reden we naar de dijk bij de Waddenzee. Onderweg passeerden we het nieuwste kunstwerk in het gebied: de metalen Brandgans.

Metalen Brandgans
Metalen Brandgans

Blik op Schiermonnikoog en toch nog een Steenloper

Deelnemers op de dijk
Deelnemers op de dijk

De deelnemers waren nog nooit zo noordelijk geweest en genoten van de blik op Schiermonnikoog en de Waddenzee. Het was laag water (eb), en er liepen een aantal Regenwulpen en een Groenpootruiter op het wad. De Steenlopers zagen we niet, dus reden we nog even door naar de haven. Meestal zitten de Steenlopers daar alleen met hoog water, dus het was even de vraag of we die nog zouden zien.

Na enig speurwerk vonden we toch nog een eenzame Steenloper op een drooggevallen stuk en zagem we ook nog Aalscholver en Kauw. Ondertussen was het een lawaai van jewelste door alle Visdiefjes die rond de Sternstee vlogen, en zagen we een jonge Visdief onder de boot zitten. Zou hij al vliegvlug zijn, of van de boot af zijn gevallen? Dat was niet duidelijk…

Hiermee was de excursie aan zijn eind gekomen. De deelnemers hadden van de middag genoten en veel geleerd.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Casarca – Tadorna ferruginea
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Gierzwaluw – Apus apus
14 Waterhoen – Gallinula chloropus
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Scholekster – Haematopus ostralegus
18 Steltkluut – Himantopus himantopus
19 Kluut – Recurvirostra avosetta
20 Kievit – Vanellus vanellus
21 Regenwulp – Numenius phaeopus
22 Grutto – Limosa limosa
23 Steenloper – Arenaria interpres
24 Kemphaan – Calidris pugnax
25 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
26 Oeverloper – Actitis hypoleucos
27 Tureluur – Tringa totanus
28 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
29 Groenpootruiter – Tringa nebularia
30 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
31 Stormmeeuw – Larus canus
32 Zilvermeeuw – Larus argentatus
33 Visdief – Sterna hirundo
34 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
35 Lepelaar – Platalea leucorodia
36 Grote Zilverreiger – Ardea alba
37 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
38 Zeearend – Haliaeetus albicilla
39 Buizerd – Buteo buteo
40 Wielewaal – Oriolus oriolus
41 Kauw – Coloeus monedula
42 Zwarte Kraai – Corvus corone
43 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
44 Huiszwaluw – Delichon urbicum
45 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
46 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
47 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
48 Zwartkop – Sylvia atricapilla
49 Grasmus – Curruca communis
50 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
51 Spreeuw – Sturnus vulgaris
52 Zanglijster – Turdus philomelos
53 Roodborst – Erithacus rubecula
54 Blauwborst – Luscinia svecica
55 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
56 Graspieper – Anthus pratensis
57 Rietgors – Emberiza schoeniclus

+ Roodwangschildpad – Trachemys scripta elegans