Vogelexcursie Lauwersmeer 10 September 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 10-9-20

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 10 september 2020.

Vanuit Gelderland waren er vandaag twee ervaren vogelliefhebbers naar het Lauwersmeer gekomen. We gingen van 10.30-17.00 uur langs een aantal vogelkijkplaatsen. Het weer was perfect: zo’n 18 °C, licht bewolkt en windkracht 2.

Veel roofvogels in de kijker!

We gingen van start bij het Jaap Deensgat. Omdat ze een eigen telescoop hadden, konden we tegelijkertijd op zoek naar vogels. De aanwezige Casarca’s vielen direct bij hen in de smaak, en niet veel later ontdekte de deelneemster een Slechtvalk, die op de grond zat. We liepen verder, van allerlei kleinere soorten genietend, en zagen toen een mannetje Bruine Kiekendief vliegen, op jacht naar een lekker hapje. Ook joeg er een Torenvalk, en iets verderop konden we een jonge Bontbekplevier determineren. Uit het riet kwam, naast het ‘gepling’ van Baardmannetjes, een krakend geluid, wat een Kleine Karekiet bleek te zijn.

We gingen de hut even in, en zagen een rijtje Brilduikers in de verte zwemmen, achter de Pijlstaarten. Eenmaal weer buiten de hut werden we verrast door het paartje Zeearenden, dat uitgebreid boven ons kwam cirkelen. Deze werden uitgebreid gefotografeerd door de deelnemers. Ook vonden we, na enig speurwerk, een Watersnip in het gras zitten. Daarna liepen we terug naar de auto’s, om naar het volgende punt te gaan.

Vogels, libellen en een lift-wants

Bij de uitkijktoren aan de weg dronken we even een kop koffie met een stuk koek erbij. We zagen weer een paar nieuwe soorten en vanaf de uitkijktoren genoten we van het uitzicht en de Slechtvalk, die ook hier in het gras zat. Ondertussen kwam wederom hier een Bruine Kiekendief langs, dit keer een vrouwtje.

We reden door en namen een kijkje bij het Nieuwe Robbengat. Hier zaten weinig nieuwe soorten, dus gingen we al snel aan de wandel achter het vakantiepark. Met een zwerm Staartmezen werd de vogellijst aangevuld. De plaatselijke Visarend liet zich helaas niet zien. Op de terugweg viel het grote aantal libellen op, wat boven het pad op jacht was. Ook hier werden de nodige foto’s van gemaakt. Ook probeerde een Bladpootrandwants een lift mee te pakken op de rugzak van de deelnemers.

Hoog water in de haven

We sloten de Groninger kant af met een bezoek aan de haven van Lauwersoog. Hier gingen de Steenlopers natuurlijk op de foto, en zagen we familie Scholekster met z’n vijven op de dijk zitten. Het was hoog water, dus moest de Oeverloper het doen met een plekje op de drijvers van de visnetten, naast de juveniele Visdieven.

Steltlopers in Friesland

Nu was het tijd om Friesland nog even ‘in te duiken’. Na een kwartiertje rijden, en een kop thee met Friese Oranjekoek, stonden we oog in oog met tientallen Goudplevieren, Kluten, Kemphanen en ontdekten we weer een Slechtvalk. Ook zwommen er talloze eenden in dit prachtige gebied. Tussen alle Goudplevieren en Kieviten stonden twee Grutto’s in het water, en een enkele Kleine Strandloper dribbelde over het stukje zand.

Inmiddels was het tijd om de excursie af te sluiten. Het was een prachtige dag geweest met leuke soorten, en de deelnemers gaven aan dat ze het erg naar de zin hadden gehad.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Casarca – Tadorna ferruginea
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Tafeleend – Aythya ferina
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Brilduiker – Bucephala clangula
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Scholekster – Haematopus ostralegus
18 Kluut – Recurvirostra avosetta
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Goudplevier – Pluvialis apricaria
21 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
22 Grutto – Limosa limosa
23 Steenloper – Arenaria interpres
24 Kemphaan – Calidris pugnax
25 Kleine Strandloper – Calidris minuta
26 Watersnip – Gallinago gallinago
27 Oeverloper – Actitis hypoleucos
28 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
29 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
30 Zilvermeeuw – Larus argentatus
31 Visdief – Sterna hirundo
32 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
33 Lepelaar – Platalea leucorodia
34 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
35 Grote Zilverreiger – Ardea alba
36 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
37 Zeearend – Haliaeetus albicilla
38 Buizerd – Buteo buteo
39 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
40 Torenvalk – Falco tinnunculus
41 Slechtvalk – Falco peregrinus
42 Kauw – Coloeus monedula
43 Zwarte Kraai – Corvus corone
44 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
45 Koolmees – Parus major
46 Baardman – Panurus biarmicus
47 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
48 Huiszwaluw – Delichon urbicum
49 Staartmees – Aegithalos caudatus
50 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
51 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
52 Spreeuw – Sturnus vulgaris
53 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
54 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
55 Graspieper – Anthus pratensis
56 Kneu – Linaria cannabina
57 Putter – Carduelis carduelis
58 Rietgors – Emberiza schoeniclus