Vogelexcursie Lauwersmeer 10 juli 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 10 juli 2020

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op vrijdag 10 juli 2020

Deze excursie was geboekt van 9.00-12.30 uur, maar werd op verzoek van de deelnemers iets opgeschoven, zodat we van 10.30-14.00 uur op stap gingen in het Lauwersmeer. De deelnemers, een echtpaar uit de provincie Utrecht, waren al wat bekend met vogels kijken, maar hadden nog wat moeite met steltlopers. Het weer kon beter: bewolkt, met redelijk wat buien, 13-16 °C en windkracht 4.

Steltlopers in meerdere soorten en maten

Kijken naar Krombekstrandlopers
Kijken naar Krombekstrandlopers

We gingen van start terwijl het droog was, en de Rietzanger al weer flink zijn best aan het doen was met zingen. Al snel kregen we een aantal steltlopers in de kijker: Tureluur, veel Zwarte Ruiters, een drietal Witgatjes, wat Kemphanen en twee Krombekstrandlopers. Ook zagen we een flinke groep Lepelaars staan en dreven er een aantal Casarca’s in het water in de verte, tussen de Grauwe Ganzen. Aan de overkant van het water stond een groep Kleine Mantelmeeuwen te rusten en daarnaast lag een hele club Krakeenden op het land.

Het begon te regenen, dus we gingen snel door naar de hut, waar we droog stonden. We zagen een Visdief boven het water vliegen, zo nu en dan naar een visje duikend. Ook de Grote Zilverreiger en de hoeveelheid Knobbelzwanen viel op. Vanuit de hut zagen we een Oeverloper en Witgatje vlak bij elkaar staan, waardoor we door de telescoop mooi de verschillen tussen de twee soorten konden zien. We gingen de hut weer uit, en het was gelukkig weer droog. Terwijl we terug liepen naar de auto’s hoorden we Baardmannetjes in het riet ‘plingen’ en zagen we ze heen en weer vliegen. Waarom blijven ze nou (bijna) nooit wat langer boven aan een rietstengel zitten? Ook de Tjiftjaf maakte nog even zijn aanwezigheid kenbaar, terwijl het al weer was begonnen te regenen.

Koffiepauze in de regen

Bij de volgende stop dronken we even een kop koffie met koek erbij, en zagen een Tafeleend en een aantal Kuifeenden op het water drijven. Vanwege de regen hielden we deze stop wat korter dan gebruikelijk. We reden verder naar de haven, waar de Steenlopers weer aan de overkant op een aanlegsteiger zaten, samen met Zilvermeeuwen. Van de jonge Scholeksters, die dichterbij te zien waren, bleek er inmiddels eentje geringd te zijn.

Aalscholverkolonie
Aalscholverkolonie

Na een tussenstop voor de brug was het de beurt aan de Aalscholverkolonie. Toen we uitstapten hoorden en zagen we een Putter in de boom zitten. Tussen het riet ontdekten we een Waterhoen, terwijl het dode Aalscholverjong nog in de boom bungelde.

Toch nog even naar de Ezumakeeg

De deelnemers waren zelf al aan de Friese kant aan het vogels kijken geweest, maar hadden toen geen telescoop mee. Daarom zijn we toch nog even naar de Ezumakeeg-Noord gereden, omdat daar ook aardig wat steltlopers zaten, en ze daar geen Grutto’s en Kemphanen hadden gezien. Die stonden er nu wel, en de Grauwe Franjepoten zwommen er ook nog steeds rond. Bij aankomst liet de Blauwborst zich nog even zien en zelfs het zonnetje kwam achter de wolken tevoorschijn. Vanaf de heuvel zagen we een Bontbekplevier op de zandplaat lopen, bij de rustende jonge Bergeenden en de Kluten. In het water stonden trouwens behoorlijk wat Bonte Strandlopers, met hun goudkleurige ruggetjes en zwarte buikjes en de Slobeenden waren ook van de partij.

De nestkast met de jonge Torenvalken hadden de deelnemers twee dagen eerder ook nog niet gezien, en door de telescoop waren de drie jongen goed zichtbaar. Dit was een mooie afsluiter van een geslaagde excursie.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Bergeend – Tadorna tadorna
4 Casarca – Tadorna ferruginea
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Tafeleend – Aythya ferina
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Holenduif – Columba oenas
12 Waterhoen – Gallinula chloropus
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Kluut – Recurvirostra avosetta
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
19 Kleine Plevier – Charadrius dubius
20 Grutto – Limosa limosa
21 Steenloper – Arenaria interpres
22 Kemphaan – Calidris pugnax
23 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
24 Bonte Strandloper – Calidris alpina
25 Kleine Strandloper – Calidris minuta
26 Grauwe Franjepoot – Phalaropus lobatus
27 Oeverloper – Actitis hypoleucos
28 Witgat – Tringa ochropus
29 Tureluur – Tringa totanus
30 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
31 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
32 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
33 Zilvermeeuw – Larus argentatus
34 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
35 Visdief – Sterna hirundo
36 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
37 Lepelaar – Platalea leucorodia
38 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
39 Grote Zilverreiger – Ardea alba
40 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
41 Torenvalk – Falco tinnunculus
42 Kauw – Coloeus monedula
43 Zwarte Kraai – Corvus corone
44 Baardman – Panurus biarmicus
45 Oeverzwaluw – Riparia riparia
46 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
47 Huiszwaluw – Delichon urbicum
48 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
49 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
50 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
51 Spreeuw – Sturnus vulgaris
52 Blauwborst – Luscinia svecica
53 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
54 Graspieper – Anthus pratensis
55 Putter – Carduelis carduelis
56 Rietgors – Emberiza schoeniclus