Vogelexcursie Lauwersmeer 11 oktober 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 11-10-20

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 11 oktober 2020

Vandaag stond er van 13.00-16.30 uur een vogelexcursie op het programma met een drietal personen, die nog nooit gericht naar vogels aan het kijken waren geweest. En ze hebben het geweten: het was 9 °C, windkracht 3 en NAT!

Regenponcho’s en de eerste soorten eenden

Op het afgesproken tijdstip begonnen we met het omdoen van de leenverrekijkers. Op dat moment was het nog droog. Omdat er regen zou komen, werden er direct regenponcho’s (en een regenbroek) aangetrokken. Dit bleek geen slechte keuze: direct na vertrek begon het al flink te plenzen. Na een minuut of 10 ging het iets zachter regenen, en hoorden we verschillende vogelgeluiden. We zagen een Aalscholver overvliegen, een Buizerd zweven en een Pimpelmees in de boom zitten. Ook vloog er een Watersnip over. Een stukje verderop keken we naar Knobbelzwanen, Krakeenden, Wilde Eenden, Grauwe Gans en Grote Zilverreiger, en begon het weer harder te regenen. Vanaf de uitkijkheuvel zagen we nog Fuut, Kuifeend en Wintertaling, en een drietal Tafeleenden. Ook vloog er een sliert Brandganzen over. In de verte stond een Torenvalk te bidden en een vloog er een Gaai voorbij.

Wildcamera
Wildcamera

We liepen het paadje door het bos terug en stonden ineens oog in oog met een mooie verzameling paddenstoelen. Ook werden we op dat moment zelf ‘gespot’, door een wildcamera met bewegingssensor. We stonden even stil bij de ‘horizontale boom’ en de wortelkluit met schelpen. Aan vogels zagen we nog een Roodborst en een Merel. Daarna reden we, in de regen, naar het volgende punt, de Ezumakeeg.

Overvliegende Roerdomp en krijsende Waterral

Ter plekke dronken we even een kop koffie/thee met een stuk notenkoek. Ondertussen bekeken we de aanwezige Kieviten en Bonte Strandlopers, en de Watersnippen, die overal leken op te duiken als je even beter keek. In de verte zwommen Bergeenden en dribbelden Witte Kwikstaarten over de oever.

Daarna reden we naar de uitkijkbult aan de andere kant van het gebied. Hier dreven behoorlijk wat Slobeenden, voornamelijk met hun kop in het water liggend, op zoek naar eten. Toen we ook even de andere kant op keken werden we verrast door een overvliegende Roerdomp. Leuk, en best bijzonder! Ook een IJsvogel liet zich horen, maar deze liet zich helaas te kort zien om door de deelnemers gezien te worden. Het gekrijs van de Waterral was niet te missen en ondertussen zat ook een Torenvalk op de nestkast.

Te veel regen voor Kokmeeuwen

Tot slot reden we door naar de haven. Onderweg begon het enorm hard te regenen, en dat hield niet op toen we in de haven waren. Na een korte blik op de Steenlopers, Scholeksters en een Zilvermeeuw was het genoeg: door de regen was een Kokmeeuw, een stukje verderop, niet eens meer te zien door de telescoop. Het was ook al half 5 geweest, dus tijd om er een punt achter te zetten. De deelnemers gaven aan dat ze het, ondanks het slechte weer, erg leuk hadden gevonden.

Deelnemers in de haven
Deelnemers in de haven

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Wintertaling – Anas crecca
9 Tafeleend – Aythya ferina
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Eider – Somateria mollissima
12 Waterral – Rallus aquaticus
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Kievit – Vanellus vanellus
17 Steenloper – Arenaria interpres
18 Bonte Strandloper – Calidris alpina
19 Watersnip – Gallinago gallinago
20 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
21 Zilvermeeuw – Larus argentatus
22 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
23 Roerdomp – Botaurus stellaris
24 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
25 Grote Zilverreiger – Ardea alba
26 Buizerd – Buteo buteo
27 IJsvogel – Alcedo atthis
28 Torenvalk – Falco tinnunculus
29 Gaai – Garrulus glandarius
30 Kauw – Coloeus monedula
31 Zwarte Kraai – Corvus corone
32 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
33 Spreeuw – Sturnus vulgaris
34 Merel – Turdus merula
35 Roodborst – Erithacus rubecula
36 Witte Kwikstaart – Motacilla alba