Vogelexcursie Lauwersmeer 11 maart 2023

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 11-3-23

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 11 maart 2023.

Maart roert zijn staart, dat was duidelijk op deze stralende witte zaterdagochtend. Van 9.30-13.00 uur gingen twee zussen uit Gelderland mee naar het Lauwersmeer voor een vogelexcursie. De ene, een vogelliefhebster, had het van haar zus cadeau gekregen. Het was een bijzondere dag voor een excursie: met een laag sneeuw op het land en -1 °C leek het winters, maar het zonnetje scheen volop, er was weinig wind en in de loop van de dag liep de temperatuur op naar 6 °C.

Vos in de sneeuw en twee kleine zwanen in het water

De dames werden opgehaald bij B&B D’Olle Pastorie en na het omdoen van de leenkijkers zagen we de eerste soorten vogels: spreeuw, huismus en vink. We reden naar het Jaap Deensgat, waar we eerst grauwe gans, brandgans en kievit zagen. Plotseling zagen we een vos lopen, die we ook mooi door de telescoop konden bekijken. Daarna gingen we zelf aan de wandel, door de sneeuw.

Bijna in de hut
Bijna in de hut

Onderweg stopten we een paar keer en zagen we o.a. twee kleine zwanen en een rietgors. Vanuit de vogelkijkhut zagen we pijlstaarten en smienten en toen we terug liepen stond een wulp in het tegenlicht.

Ook hoorden en zagen we een baardman, die echter weer snel in het riet verdween. De zwerm kleine vogeltjes, die steeds al om ons heen vloog, bleef eindelijk even zitten en bleken graspiepers te zijn. We stapten in de auto en reden naar het volgende punt.

Wintertalingen zijn prachtig

Genieten van het uitzicht
Genieten van het uitzicht

Hier vonden we kuifeenden en wintertalingen (die zijn mooi, zeg) en verbaasden de zussen zich over de ware grootte van een zeearend. Vanaf de uitkijktoren zagen we aalscholvers en brilduikers. We reden verder, stopten nog even bij een slootje, waar we krakeend en waterhoen zagen, en reden toen door naar de haven van Lauwersoog.

Er vliegen drie zeearenden over!

Steenlopers gevonden (door Thea)
Steenlopers gevonden (door Thea)

In de haven zagen we tijdens het rijden een vogel zwemmen die steeds onderdook. We stapten even uit en keken even naar de dodaars. Bij het eindpunt van de haven was het tijd voor koffie met koek. Op dat moment kwamen een paar joekels van vogels overvliegen: drie zeearenden! De twee volwassen dieren konden we even door de telescoop bewonderen, de witte staarten waren goed zichtbaar. Het andere dier vloog een andere kant op.

De steenlopers bleken vandaag aan de overkant van de haven te zitten (jeetje, wat zijn dat er veel!) , met twee paarse strandlopers ernaast. Ook zat er zilvermeeuw en kokmeeuw op dezelfde aanlegsteiger.

Paarse strandlopers naast steenlopers
Paarse strandlopers naast steenlopers

Nog een Zeearend en twee Roodhalsganzen

Het was nu tijd om richting Friesland te gaan. Bij de sluis keken we nog snel even over de dijk en zagen we een groep eiders drijven. We reden door, via het oude sluisje, en reden eerst naar Ezumakeeg-Noord. Het water stond er hoog en en waren vooral Kieviten en wat soorten eenden (nieuwe soorten waren slobeend en tafeleend) te zien. Ook hier kwam weer een zeearend voorbij vliegen, nu een jonger exemplaar.

Kijken naar eenden
Kijken naar eenden

Daarna reden we naar Ezumakeeg-Zuid en stopten we halverwege even bij een groep brandganzen: er bleken twee roodhalsganzen tussen te lopen. Leuk, zo’n zeldzame soort!

Roodhalsgans tussen de Brandganzen
Roodhalsgans tussen de Brandganzen

We gingen verder en vonden een paartje roodborsttapuiten op het draad. In het land stond een groep goudplevieren en de torenvalken zaten op de nestkast. Het was inmiddels tijd om terug te gaan naar de B&B. Onderweg zag één van de deelneemsters dat er tussen de knobbelzwanen een zwarte zwaan stond. Eenmaal aangekomen in het dorp sloten we de excursie af met de laatste soort, een turkse tortel. De zussen hadden van de excursie genoten!

Waargenomen soorten

1 Roodhalsgans – Branta ruficollis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Kolgans – Anser albifrons
5 Zwarte Zwaan – Cygnus atratus
6 Knobbelzwaan – Cygnus olor
7 Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii
8 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
9 Bergeend – Tadorna tadorna
10 Slobeend – Spatula clypeata
11 Krakeend – Mareca strepera
12 Smient – Mareca penelope
13 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
14 Pijlstaart – Anas acuta
15 Wintertaling – Anas crecca
16 Tafeleend – Aythya ferina
17 Kuifeend – Aythya fuligula
18 Eider – Somateria mollissima
19 Brilduiker – Bucephala clangula
20 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
21 Waterhoen – Gallinula chloropus
22 Meerkoet – Fulica atra
23 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
24 Fuut – Podiceps cristatus
25 Scholekster – Haematopus ostralegus
26 Kievit – Vanellus vanellus
27 Goudplevier – Pluvialis apricaria
28 Wulp – Numenius arquata
29 Steenloper – Arenaria interpres
30 Paarse Strandloper – Calidris maritima
31 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
32 Stormmeeuw – Larus canus
33 Zilvermeeuw – Larus argentatus
34 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
35 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
36 Grote Zilverreiger – Ardea alba
37 Zeearend – Haliaeetus albicilla
38 Buizerd – Buteo buteo
39 Torenvalk – Falco tinnunculus
40 Kauw – Coloeus monedula
41 Zwarte Kraai – Corvus corone
42 Baardman – Panurus biarmicus
43 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
44 Spreeuw – Sturnus vulgaris
45 Roodborst – Erithacus rubecula
46 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
47 Huismus – Passer domesticus
48 Graspieper – Anthus pratensis
49 Vink – Fringilla coelebs
50 Rietgors – Emberiza schoeniclus