Vogelexcursie Lauwersmeer 11 augustus 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 11-8-20

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 11 augustus 2020

Op deze snikhete dinsdag stond een vogelexcursie Lauwersmeer op het programma voor twee deelnemers uit Groningen. Zij woonden nog niet zo lang in het Noorden en kenden het Lauwersmeer nog niet. Vanwege de warmte en de wens om de Groninger kant te bezoeken, werd de excursie vervroegd en gingen we van 10.00-13.30 uur op stap. De temperatuur liep op tot 32 graden, zonder een wolkje aan de lucht, en met windkracht 4.

Ganzen de lucht in? Zeearend!

Ganzen kijken
Ganzen kijken

We beginnen bij het Jaap Deensgat. Vanaf de parkeerplaats was al zoveel te zien, dat het even duurde voordat we aan de wandel gingen. Als eerste zagen we een Blauwborst voorbij vliegen, met de roestbruine zijkanten op de staart. Daarna was het de beurt aan een jagend mannetje Bruine Kiekendief. Ook zagen we Casarca’s, heel veel Brandganzen en Grauwe Ganzen, en een hele groep Lepelaars. Plotseling barstte er een tumult los: alles vloog de lucht in. Er bleek een Zeearend aan te komen vliegen, die rustig in het gras ging zitten. Aan zijn gedrag te zien had hij onderweg iets buit gemaakt.

Even verderop ontdekten we een Reuzenstern, tussen de Kokmeeuwen en Stormmeeuwen. En tot onze verbazing stond er ook een Indische Gans in de groep, die zie je niet zo vaak. Op de rand van een plasje liep een Bosruiter en iets verderop een Gele Kwikstaart. Ook Oeverloper en Goudplevier waren aanwezig in het gebied. We kwamen bij de hut en konden doorlopen (er waren geen anderen binnen). In het water zagen we een paar Pijlstaarten drijven, met hun ranke nekken. Voor de hut liepen een paar Watersnippen naar eten te zoeken in het plasje. Ondertussen vlogen de Boerenzwaluwen af en aan met voedsel voor de jongen in de hut.

Op de terugweg naar de auto kwam er een Rode Wouw overvliegen, die zich zelfs nog even door de telescoop liet zien. De gevorkte staart was duidelijk zichtbaar, leuk! Tijd om naar de volgende stop te gaan.

Jagende Reuzensterns

Bij de volgende stop was het tijd voor een kop thee met koek. Ondertussen zagen we hoe enkele Reuzensterns naast een Visdief aan het jagen waren. Het verschil in grootte was goed te zien. Vanaf de uitkijktoren zagen we een Tafeleend en heel veel Kuifeenden.

Heel veel Steenlopers in de haven

we reden naar de haven om de Steenlopers te zoeken. Ze bleken overal te zitten: op aanlegsteigers, en vooral heel veel op de walkant. Het gevlekte verenkleed deed de deelnemers denken aan hyena’s. De Visdieven op een reling bleken echt allemaal een donkere punt op de snavel te hebben, dus helaas geen Noordse Sterns. Wel heel veel dagjesmensen in de haven, het was er druk.

Etende Slechtvalk voor onze neus

We reden naar het laatste punt van de excursie: Ezumakeeg-Noord. Het water bleek hier al aardig laag te staan. Gelukkig stonden er nog wel Kluten, Grutto’s en Kemphanen, ook zagen we Bontbekplevieren en Bergeenden. En vlak voor onze neus bleek een Slechtvalk te zitten, die een Kemphaan aan het oppeuzelen was.

Op een zandplaat scharrelde een kleine vogel rond: een Kleine Strandloper. Inmiddels was het tijd om de excursie af te sluiten. De deelnemers hadden veel nieuwe soorten gezien (lifers) en hadden het een leuke excursie gevonden.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Indische Gans – Anser indicus
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Casarca – Tadorna ferruginea
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Tafeleend – Aythya ferina
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Kluut – Recurvirostra avosetta
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Goudplevier – Pluvialis apricaria
19 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
20 Grutto – Limosa limosa
21 Steenloper – Arenaria interpres
22 Kemphaan – Calidris pugnax
23 Kleine Strandloper – Calidris minuta
24 Watersnip – Gallinago gallinago
25 Oeverloper – Actitis hypoleucos
26 Bosruiter – Tringa glareola
27 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
28 Stormmeeuw – Larus canus
29 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
30 Zilvermeeuw – Larus argentatus
31 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
32 Visdief – Sterna hirundo
33 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
34 Lepelaar – Platalea leucorodia
35 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
36 Grote Zilverreiger – Ardea alba
37 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
38 Rode Wouw – Milvus milvus
39 Zeearend – Haliaeetus albicilla
40 Slechtvalk – Falco peregrinus
41 Kauw – Coloeus monedula
42 Oeverzwaluw – Riparia riparia
43 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
44 Huiszwaluw – Delichon urbicum
45 Spreeuw – Sturnus vulgaris
46 Blauwborst – Luscinia svecica
47 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
48 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
49 Putter – Carduelis carduelis