Vogelexcursie Lauwersmeer 11 september 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 11-9-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 11 september 2022.

Twee vogelliefhebbers uit de provincie Zuid-Holland kwamen 9.30-13.00 uur het Lauwersmeer verkennen. Zij hadden al een aantal jaren ervaring met vogels kijken, maar kenden het gebied nog niet. Het weer was perfect: 16-21 °C, zonnig en windkracht 1.

Baardmannetjesdag!

We begonnen bij het Jaap Deensgat, waar het nog rustig was met vogels. We zagen in het water een groep Lepelaars staan en een paar Kluten en daaromheen zaten Krakeend, Smient, Grauwe Gans en Brandgans. Er stond een enkele Grote Mantelmeeuw en in het gras scharrelden Witte Kwikstaarten, op zoek naar een lekker hapje. We gingen aan de wandel richting de hut, en hoorden al snel Baardmannetjes roepen. Er kwam een wolk van 10 stuks langs vliegen, maar die verdwenen al snel weer in het riet.

Iets later, toen we net naar een paar Reuzensterns stonden te kijken, kwam er weer een groepje Baardmannetjes langs. Deze keer bleven er een paar boven in het riet zitten, zodat we er even door de verrekijker en telescoop van konden genieten. Dit herhaalde zich nog een aantal keren, voordat we bij de hut waren. Het was duidelijk Baardmannetjesdag 😉 Ook zagen we Rietgors, Boerenzwaluw, Kemphaan, Graspieper en een aantal Watersnippen, en hoorden we een Waterral krijsen. Bovendien kwam er nog even een drone van defensie (ScanEagle) overvliegen, die zie je ook niet elke dag…

Vanuit de hut zagen we Pijlstaart en een Bruine Kiekendief en plotseling kwam een Zeearend vanuit de verte aanvliegen, al snel gevolgd door nummer 2 en 3! Waarschijnlijk waren het de twee jongen van de Zoutkamperplaat met één van hun ouders. Ze streken neer op een rij stenen in het water, een stuk verderop.

We liepen terug richting de auto’s en keken nog even op de uitkijkheuvel. Het was inmiddels een stuk drukker geworden met ganzen, maar jammer genoeg zat er vandaag geen Casarca tussen.

Familie Zeearend gaat op jacht

De volgende stop was bij de uitkijktoren, waar we direct naar boven klommen om te kijken of de familie Zeearend er nog zou zitten. En ja hoor, en op dat moment gingen ze net jagen boven het water. Ze probeerden om en om met hun klauwen iets uit het water te vissen, maar het lukte niet. Uiteindelijk gingen ze weer op de stenen zitten, terwijl één van hen het hogere luchtruim koos. Ze waren mooi te zien geweest door de telescoop, dus dat was echt even genieten. Na een blik op Kuifeend, Wilde Eend en Fuut reden we naar de haven van Lauwersoog.

Kijken naar jagende Zeearenden
Kijken naar jagende Zeearenden

Het was hoog water, dus de groep Steenlopers zaten op hun vaste stek te rusten. Voor ons was het inmiddels tijd voor een kop koffie/thee en koek. Daarna keken we nog even naar Visdief en Zilvermeeuw, voordat we doorreden naar het Friese deel van het Lauwersmeer.

Ezumakeeg staat bijna droog

Via het oude sluisje reden we naar Ezumakeeg. Het gebied was alweer een stuk droger dan de week ervoor. Op het slik zagen we Krombekstrandloper en Kluut lopen. Ook zagen we dat de werkzaamheden waren begonnen om het gebied nog interessanter voor vogels te maken.

Het werk is begonnen
Het werk is begonnen

Daarna reden we nog even naar de uitkijkheuvel door, waar nog redelijk wat vogels zaten. We zagen Bontbekplevieren, Bonte Strandlopers en Kleine Strandlopers door elkaar trippelen. Ook zwom er Wintertaling en zat in de verte een Watersnip. Langs de rand, achterin, zat het helemaal vol met Kieviten en Goudplevieren.

De excursietijd zat er inmiddels op, dus reden we terug naar de auto van de deelnemers. Onderweg zagen we nog Torenvalk en Huismus. De deelnemers gaven aan dat ze van de excursie hadden genoten, en een aantal soorten voor het eerst van hun leven (in Nederland) gezien hadden.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Smient – Mareca penelope
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Pijlstaart – Anas acuta
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Houtduif – Columba palumbus
12 Waterral – Rallus aquaticus
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Kluut – Recurvirostra avosetta
15 Kievit – Vanellus vanellus
16 Goudplevier – Pluvialis apricaria
17 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
18 Steenloper – Arenaria interpres
19 Kemphaan – Calidris pugnax
20 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
21 Bonte Strandloper – Calidris alpina
22 Kleine Strandloper – Calidris minuta
23 Watersnip – Gallinago gallinago
24 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
25 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
26 Zilvermeeuw – Larus argentatus
27 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
28 Visdief – Sterna hirundo
29 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
30 Lepelaar – Platalea leucorodia
31 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
32 Grote Zilverreiger – Ardea alba
33 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
34 Zeearend – Haliaeetus albicilla
35 Buizerd – Buteo buteo
36 Torenvalk – Falco tinnunculus
37 Kauw – Coloeus monedula
38 Zwarte Kraai – Corvus corone
39 Baardman – Panurus biarmicus
40 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
41 Spreeuw – Sturnus vulgaris
42 Huismus – Passer domesticus
43 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
44 Graspieper – Anthus pratensis
45 Rietgors – Emberiza schoeniclus